Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                  MASSADA

  Donald Huke egy kicsiny szigeten lakott feleségével és két fiával. Réges-
rég, mikor még volt becsülete a világítótornyoknak, ő kezelte azt, mely
periodikus felvillanásaival megvilágította a sziget délnyugati oldalát, de
sajnos, mint minden más elektromos irányító-berendezést, ma már ezt is egy
lélektelen számítógép vezérelte. S ha valamit számítógép vezérel, akkor ott
csak elektronokra van szükség, nem pedig emberi agyra.

  Mint a túl gyors változásokra már nagyon nehezen fogékony, idős emberek
általában, ő is lenézte az összes olyan készítményt, ami feleslegessé teszi
az emberi tevékenységet. Úgy gondolta, ha igazán nagy baj van, akkor csak
fel-alá rohangálnak az emberek mert senki sincs, aki egy nekivadult masinát
letudna állítani.

  Amikor történetünk játszódik, már csak tolószékkel tudott közlekedni,
mert egészségét és fiatalságát a világítótoronynak adta. Azonban romlott
egészségi állapota ellenére a szigeten maradhatott, s hogy ne unatkozzon, a
szolgálati ház emeletén kialakítottak neki egy nemzetközi rádiós segély-
hívóállomást. Ha valahol a tengeren valami baj történt egy hajóval, akkor az
ő feladata volt a segélyhívást közvetíteni a megfelelő mentőalakulatnak vagy
a partőrségnek.

  A rádiókészülék nagyon sokat segített neki elviselni helyhezkötöttségét s
talán csak ennek tudható be, hogy igen hamar sikerült összebarátkoznia a
hatalmas készülékkel. Az állomás felállítása óta szinte minden idejét az
emeleten töltötte.

  Azon az estén is az emeleti ablaknál üldögélt...

  - Margaret! Margaret, gyere ide gyorsan! Láttam valami nagyon fényeset
leszállni a Keleti-öbölnél! - kiabálta a földszintre vezető lépcső felé.

  - Mi baj van Donald? - kérdezte az éppen előbukkanó felesége.

  - Bizisten, láttam egy hatalmas, fényes gömböt!

  - Milyen gömböt?

  - Nagyon fényes volt. Hatalmas és iszonyú gyorsan zuhant lefelé. Biztosan
belezuhant a vízbe, mert nem hallottam, hogy földet ért volna.

  - Csak képzelődtél, Donald - mondta kételkedve Margaret és visszament a
konyhába.

  - Pedig láttam - mondta halkan Donald, talán csak önmagának.

  Hamarosan megérkezett Herald, Donald nagyobbik fia, aki a városban
dolgozott és minden este a sziget mellett elhaladó hajók valamelyikével tért
haza.

  - Herald! Láttál valami különöset a Keleti-öbölnél? - kérdezte apja
érdeklődve vacsora közben.

  - Nem. Nem láttam semmit. Kellett volna?

  - Igen. Anyád nem hisz nekem. Az előbb láttam valamit lezuhanni az
öbölnél. Nagyon fényes volt. A tengerbe eshetett, mert nem hallottam, hogy
földet ért volna.

  - UFO volt? - kérdezte tettetett érdeklődéssel Herald.

  - Lehetett az is - válaszolta szárazon Donald. A kérdésből tudta, hogy
fia sem hisz neki. Pedig ő esküdni mert volna rá, hogy látta.

  - Talán az idegeid. Többet kellene pihenned. Túl sokat vagy a rádiónál -
szólt közbe a felesége.

  - Egy francot az idegeim - horkant fel Donald és a vacsora alatt már nem
említette fel látomását.

  Az  éjszaka folyamán hatalmas vihar volt a sziget felett. Donald
ugyanannál az ablaknál ült tolókocsijában és a szél erejétől hajladozó
ágakat figyelte.

  Margaret már az ágyban volt, amikor egy hatalmas csattanást hallott a
felső szintről. Kiugrott az ágyból és a lépcsőhöz ment. Donald a lépcső
aljában feküdt.

  - Mi történt, Don? - kérdezte, de eközben észrevette a felborult
tolókocsit a lépcső tetején. - Leestél?

  - Szólj Herald-nak! Nagy baj van! Én visszamászok a rádióhoz, riasztom a
Partőrséget! - motyogta kimerülten, akadozva Donald.

  - De mi a baj? - kérdezte még mindig higgadtan Margaret.

  - Itt vannak, de ne félj! Nem hagyom, hogy elkapjanak. Rajtunk nem fognak
kísérletezni! Segíts felmenni!

  Margaret átkarolta és lassú léptekkel felvonszolta az emeletre. Ott
belesegítette tolókocsijába és a rádió elé tolta. Biztos volt benne, hogy
férje csak képzelődött, így nem is vette komolyan.

  Amikor biztonságban tudhatta, lement a lépcsőn, hogy visszafeküdjön de
még hallotta, hogy Donald megtöltötte vadászpuskáját.

  Odafenn Donald már ismét az ablak előtt ült és tágranyílt szemekkel
figyelte a rezzenéstelen tájat.

  A ház közelében semmi sem mozdult.

  - Előbb rádióznom kell. Le kell adnom a vészjelzést - morogta maga elé és
egy hirtelen mozdulattal a rádióhoz fordította kocsiját.

  Itt  Donald  Huke beszél a Wilde-szigetről. Néhány órával ezelőtt
közvetlenül a sziget keleti partjánál lezuhant egy azonosítatlan repülő
tárgy. Kérem, aki hallja, azonnal értesítse a Partőrséget! Hallotta valaki?
Vétel.

  - Itt a Partőrség. Mi a francot akarsz, Huke? Be vagy rúgva? A kicsi,
zöld űrlények még nem kopogtak be? - kérdezte gúnyosan az ügyeletes tiszt.

  - Mindjárt ideérnek - válaszolt Donald. - Az előbb elindultak a ház felé.

  - Marha - mondta az ügyeletes tiszt és kilépett a vonalból.

  Donald csak ekkor értette meg, hogy senki sem veszi komolyan.

  - Margaret! Herald! Gyertek fel gyorsan! - kiáltotta a  földszint
irányába, miközben le sem vette szemeit az ablakról.

  - Mit akarsz már megint? - kérdezte a felesége álmosan, amint felért.

  - Azonnal itt lesznek. Meg kell értenetek! Nem akarom, hogy élve fogjanak
el minket! Ezt most csakis értetek teszem - mondta Donald.

  Ekkorra már Herald is felért az emeletre. Donald felemelte régimódi
vadászfegyverét és kilőtte az első töltényt.

  Herald, látva, hogy mit tett apja, le akart szaladni a lépcsőn, de a
második lövés gyorsabb volt.

  - Egyedül maradtam - dünnyögte Donald, miközben remegő ujjakkal ismét
megtöltötte a fegyvert. - Már a földszinten vannak.

  Ezek voltak utolsó szavai, mielőtt a mellkasához szorított fegyver elsült
volna.

                  * * *

  - Teljesen bedilizett az öreg. Szabályos vérfürdőt rendezett az emeleten.
Lemészárolta  a  családját - fogadta a Partőrség embere a rendőrség
gyilkossági csoportjának embereit a ház bejáratánál. - Tegnap este leadott
egy zavaros rádiójelentést egy becsapódó UFO-ról, meg valami kicsi, zöld
űrlényekről. Persze, nem vettük komolyan, de amint tudtunk, kijöttünk.
Tudják, nálunk nagyon kemények a viharok.

  A  leadott  lövések  és  a holttestek helyzetéből adódóan könnyen
rekonstruálni tudták a történteket, ezért nem is időztek sokáig a szigeten.

  De egyikük sem vette észre a sekély vízből kiálló különös, a Földön
teljesen ismeretlen szerkezetű antennát.
                                 Ted Clever
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.