Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                  LEILA

  A Horse házaspár a kandalló előtt üldögélt. Éppen beszélgettek, amikor
megcsörrent a telefon. Szokása szerint az asszony vette fel.

  - Tessék, Horse lakás.

  - Leila vagyok. Beszélhetnék a férjével?

  - Egy pillanat - mondta az asszony a telefonba és hátraszólt a férjének.
- Téged keres.

  - Ki az? - kérdezte Mr. Horse.

  - Valamilyen Leila - válaszolta a felesége, idegesen szorongatva a
telefonkagylót.

  - Nem ismerek ilyen nevű hölgyet. Kérdezd meg, mit akar!

  - Asszonyom - szólt Mrs. Horse ismét a telefonba. - Megkérdezhetem,
milyen ügyben óhajt beszélni a férjemmel?

  - Nem. Magánügy - hangzott az elutasító válasz.

  - Azt mondja, magánügy - fordult Mrs. Horse a férjéhez.

  - Mondd meg neki, hogy nincs szándékomban beszélni vele. Nem ismerem -
válaszolta a férje, most már ő is kissé idegesen.

  Mrs. Horse ismét a füléhez emelte a telefonkagylót, gondolkodott kis
ideig, majd dühösen lecsapta.

  - Légy szíves, mondd meg, hogy ki az a Leila! - kérte tettetett
nyugalommal a férjét.

  - Hidd el, fogalmam sincs. Még csak nem is hallottam soha ezt a nevet -
válaszolta a férj és elővette az újságot, annak jeleként, hogy részéről
lezárta a vitát.

  - Akkor miért keresett?

  - Fogalmam sincs. Nem tudom, ki volt az, mit akart, nem tudok semmit.
Légy szíves... hadd olvassak egy kicsit.

  Mrs. Horse azonban egy cseppet sem nyugodott meg. Idegesen járkált a
nappaliban, mint aki biztosan tudja, hogy férjének valami rejtegetnivalója
van előtte.

  - Ha nem ismered, akkor miért akart beszélni veled? - kérdezte kis idő
múlva.

  - Már megint kezded?

  - Igen. Nem hagy nyugodni a dolog. Azelőtt sohasem történt velünk ilyen.
Nem is tudom, mit tegyek, olyan váratlanul jött...

  Mr. Horse maga mellé tette az újságot, összehajtogatta, kisimította és
csak ezután válaszolt.

  - Nyugodj meg, drágám! Hidd el nekem, nem ismerem ezt a nőt!

  - De az előbb téged keresett...

  - Felejtsd el, drágám! Tegyünk úgy, mintha csak rossz álom lett volna.
Össze ne vesszünk rajta! Jó?

  - Rendben. Felejtsük el! - egyezett bele a felesége.

  - És ekkor ismét megcsörrent a telefon.

  - Hagyd, majd én felveszem! - szólt Mr. Horse és a telefonhoz lépett.
Felesége ennek ellenére felvette a konyhai telefont.

  - Tessék. Lionell Horse.

  - Én vagyok, Leila. Nincs ott a feleséged? - hangzott.

  - De itt van.

  - Akkor most nem tudsz eljönni?

  - Nem tudom, miről beszél. Nem ismerem és nem is szeretnék megismerkedni
önnel. Nagyon kérem, ne zaklasson minket!

  Mr. Horse letette a kagylót, de ekkorra már a feleségén elhatalmasodott a
féltékenység.

  - Hogy tehetted ezt velem? - kérdezte kétségbeesve, és zsebkendőért
kotorászott zsebeiben, hogy letörölje őszinte könnyeit.

  - Könyörgök, hidd el nekem, hogy nem ismerem ezt a nőt! Megesküszöm
neked, ha kell, bármire, hogy most beszéltem vele életemben először! -
fogadkozott, de ekkor már menthetetlen volt a helyzet. Mrs. Horse elővett
egy bőröndöt és elkezdte beledobálni férje apróbb használati tárgyait.

  - Nagyon kérlek, hagyd abba, vagy nem állok jót magamért! Értsd már meg,
hogy nem ismerem ezt a nőt! - ordította a férj. - Engedd el azt a rohadt
bőröndöt, mert a fejedhez vágom! Annyi eszed sincs, hogy megértsd, amit
mondok? Nem ismerek semmilyen Leila-t!

  Odalépett a feleségéhez és megpróbálta kitépni a kezéből a bőröndöt.
Amikor az asszony utánakapott, Lionell durván ellökte. A nő nekizuhant a
kandalló párkányának. A férfi sápadtan hajolt fölé, de már semmit sem
tehetett. A felesége halott volt.

                  * * *

  Eközben nagyon messze, egy kicsiny manzárdszobában a nő ismét kinyitotta
a vastag telefonkönyvet. Behunyta szemeit, ujjával az egyik névre bökött,
majd feltárcsázta a név mellé írt számot. Megvárta, amíg a hívott fél
bemutatkozott, és gúnyosan megszólalt:

  - Leila vagyok. Beszélhetnék a férjével?
                                 Ted Clever
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.