Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                ROBERT BRUCE
               (rsb@tower.net.au)
            http://www.tower.net.au/~rsb.


          A S Z T R Á L P R O J E K C I Ó  I I.
            (Testen Kívüli Élmények II.)


             (fordította: Houdek Zoltán)
              (zoltan.houdek@idom.hu)

    (Szándékos) Testen Kívüli Élmények és az Asztrál-projekció II.

                  4. rész

            AZ ENERGIA ÁRAMLÁSÁNAK ALAPJAI

                A fő csakrák

  A fő csakrák elhelyezkedése a következő:

  1. Alap csakra (a gerincalapnál, a végbélnyílás és a nemi szervek között)
  2. Lép csakra (picivel a köldök alatt)
  3. Napfonat csakra (egy arasznyival a köldök fölött)
  4. Szív csakra (a mellkas középpontjában)
  5. Torok csakra (a torok (gége) alapja, ahol az a mellkashoz csatlakozik)
  6. Homlok csakra (pontosan a homlok közepén)
  7. Korona csakra (a fej teljes teteje, a haj-vonal felett)

  A méretük kb. tenyérnyi, kivéve a korona csakrát, amely sokkal nagyobb.


                Mi a csakra?

  A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini"
energiát  egy  más  típusú,  finomabb,  jobban  felhasználható alakba
transzformálják. A csakrák maguk nem tartalmaznak energiát. A puszta
energiát a lábfejben és lábakban levő kis csakrák "szedik fel" a Földből, és
a fő csakra rendszerbe továbbítják azt.

  A "Kundalini" energia lényegében tiszta gondolati energia, ami áthatja és
egybefogja a világegyetemet. Ez az élő energiasokkal mélyebben kiaknázható
az összpontosított, kreatív akarat alkalmazásával. Az emberi testbe vonható,
és a csakra-rendszer által egy jobban felhasználható, árnyaltabb energiává
alakítható.

  A csakrák a gerinchez és az idegrendszerhez különböző mirigyeken és
idegdúcokon keresztül kapcsolódnak. A teljes csakra-rendszer rendkívül
összetett. 3 legfőbb, 4 fő, és több, mint 300 kisebb csakra van az emberi
testben. A testen kívül is elhelyezkedik néhány nem-fizikai csakra. A
csakra-rendszernek és a rendszer hálózatának részletes térképét évezredeken
keresztül  használták  a  keleti gyógyításban és miszticizmusban. Pl.
akupunktúra. A csakra-rendszert kivétel nélkül minden pszichikai tevékenység
során felhasználjuk. Legyen az bármely pszichikai képesség, legyen bármi a
kifejlesztésének módszere vagy a leírására használt terminológia, mind
ugyanazon  módon  működik:  csakra-stimuláció  (ingerlés)  módszerével.
lehetetlen bármilyen pszichikai képességet kifejleszteni anélkül, hogy
először a csakrákat ne stimulálnánk.

  Ezt sokan elutasítják, és azt állítják, hogy sosem csináltak csakra-
illetve energia-gyakorlatokat, mégis van valamilyen pszichikai képességük.
Egyetértek, sok módja van az önfejlesztésnek, de mindegyik, közvetlenül vagy
közvetve, stimulálja a csakra-rendszert. És ne feledjük a természetes
adottságokat sem. Sokan aktív csakrákkal születnek, és így veleszületett
pszichikai képességeik vannak.

  A médiumok olyan emberek, akik pszichikai képességeket mutatnak be nem-
fizikai szellemi egyedek segítségével. Ez az egyed közvetlenül stimulálja a
médium csakráit, egybeolvad a médiummal, így a médiumon keresztül hozva
létre  pszichikai képességeket. (jövőbe látás, ektoplazma létrehozása,
gyógyítás, stb.) Ezért nevezik őket médiumoknak illetve csatornáknak: megvan
a képességük arra, hogy rajtuk keresztül a szellemi lények kommunikáljanak
vagy fizikai hatással legyenek a valós, fizikai világra.

  Nem kell ahhoz szellemlénynek lennünk, hogy pszichikai képességeket
fejlesszünk ki és használjunk. Ha megtanuljuk használni és ellenőrizni a
csakráinkat és energiáinkat, akkor megtehetjük, szellemlények közreműködése
nélkül, és az azzal a módszerrel járó kockázat nélkül.


                Energia-emelés

  Üljünk vagy feküdjünk le, végezzük el a relaxációs gyakorlatunkat, és
tisztítsuk meg a tudatunkat a tudatos légzés segítségével. Összpontosítsuk a
tudatunkat a lábfejünkbe. Használjuk a KEZünket az energia felemelésére a
lábfejünkből a lábakon keresztül az alap csakrába. Képzeljük el, amint
megragadjuk az energiát és húzzuk felfelé magunkon keresztül. Éppen úgy,
mint amikor a KEZeket használtuk a tudatos légzésnél és színes légzésnél,
levegőt és energiát vonva a tüdőnkbe.

  Megjegyzés: próbáljuk elképzelni a KEZEKet, amint a lábunkban vannak, és
        a  törzsünk  elülső részéBEN, amint ezt a gyakorlatot
        végezzük.

  A tudatos légzést felhasználhatjuk az energia-emelésnél. Húzzuk felfelé
az energiát belégzés közben, és tartsuk a helyén kilégzéskor. Végezzük ezt
újra és újra, energiát vonva az alap csakrába, legalább néhány percen
keresztül. Eközben akár érezhetünk is valamit, de lehet hogy nem. Attól hogy
nem érzünk semmit, az energia még odaáramlik a gyakorlat során. A felemelt
energia mennyisége növekedni fog idővel, amint a csakrák fejlődnek.

  A lábfejektől a lábakon keresztül az alap-csakrába való áramlás a rajtunk
keresztüláramló  energia rendes útvonala. Ez az energia stimulálja a
csakráinkat, és azok át fogják alakítani ezt a nyers energiát egy másfajta
energiává. Ez a transzformált energia azután átáramlik a többi (finomabb,
árnyalt) testünkbe, energiával töltve fel azokat. Gyakorlással ÉREZNI fogjuk
amint ez az energia áramlik bennünk.


               Csakra-stimuláció

  A csakrák megnyitása: A képzeletbeli KEZet használjuk. Képzeljük el,
amint egy zsömlét kézzel felnyitunk azon a helyen, ahol a kívánt csakra van.
Nem kell vizualizálni (látni) semmit, csak ÉREZZÜK amint ezt tesszük, mintha
igazából tennénk, anélkül, hogy odanéznénk.

  A csakrák nem-fizikai központok, úgyhogy egy nem-fizikai módszerre van
szükség a stimulálásukhoz. Ez elérhető a tudatunk összpontosításával a
csakra területén, és a tudatunkat felhasználva annak manipulációjára. Egy
lokalizált, mentális "felnyitási" hatásra van szükség a csakrában ahhoz,
hogy stimuláljuk; ez az elképzelt zsömle-feltépő mozdulat a képzeletbeli
KÉZzel pont jó erre. Ezzel közvetlenül stimuláljuk a csakrát.

  Megjegyzés: végezzük a fent leírt energia-emelést a csakrák stimulációja
        előtt. Használjuk a tudatos légzést a KÉZ segítségéül,
        miközben energiát vonunk mindegyik csakrába. Azaz húzzuk az
        energiát fölfelé belégzés közben, és tartsuk egyhelyben
        kilégzéskor,  a  következőkben  leírt csakra-stimulációs
        gyakorlatok során végig.

  1. Alap csakra: emeljük az energiát az Alap csakrához. Használjuk a
felnyitására a KEZet. Húzzuk BELE az energiát a csakrába. Ismételjük ezt az
első lépést hétszer, gondosan.

  2. Lép csakra: vonjuk az energiát fel a lábfejektől az Alap csakrán
keresztül a Lép csakrához. Nyissuk ki a Lép csakrát. Ismételjük ezt, a
lábtól indulva, háromszor.

  3. Napfonat csakra: vonjuk az energiát a lábtól, az Alap és Lép csakrán
keresztül a Napfonat csakrához. Nyissuk fel a csakrát. Ismételjük ezt a
lábtól kezdve, háromszor.

  4. Szív csakra: húzzuk az energiát a lábtól kezdve az Alap, Lép, Napfonat
csakrákon keresztül a Szív csakrához. Nyissuk fel a Szív csakrát. Ismételjük
ezt háromszor, a lábtól.

  5. Torok csakra: húzzuk az energiát a lábtól kezdve az Alap, Lép,
Napfonat, Szív csakrákon keresztül a Torok csakrához. Nyissuk fel a Torok
csakrát. Ismételjük ezt háromszor, a lábtól.

  6. Homlok csakra: húzzuk az energiát a lábtól kezdve az Alap, Lép,
Napfonat, Szív, Torok csakrákon keresztül a Homlok csakrához. Nyissuk fel a
Homlok csakrát. Ismételjük ezt háromszor, a lábtól.

  7. Korona csakra: húzzuk az energiát a Korona-csakrához úgy, mint az
előző lépésben. Nyissuk fel a Korona csakrát. Ez a csakra jóval nagyobb a
többinél. (A fej teljes teteje a hajvonal felett.) Képzeljük el, hogy van
egy sokkal nagyobb, laposabb zsömlénk (akár egy cipó) a fejünk belsejében,
és a KÉZzel felszaktjuk ezt a cipót, vagy mintha felnyitnánk a skalpunkat.
Ezt a teljes folyamatot ismételjük meg kétszer, a lábtól kezdve.

  Megjegyzés: próbáljuk minél jobban ellazítani és nem megfeszíteni az
        izmainkat ezeknek a gyakorlatoknak a során. Ennek ellenére
        érezhetünk némi belső összehúzódást, egy érzést, ami NEM az
        izmokból származik, miközben a csakrákat stimuláljuk. Ezek a
        mirigyek és idegdúcok, amik a csakrákhoz vannak kapcsolva,
        és a csakra-stimulációra reagálva húzódnak össze. Ez a belső
        összehúzódás normális.

  Az Alap vagy Gyökér csakra egy FŐ csakra, és a LEGFONTOSABB, amelyet
AKTIVIZÁLNI kell. Ez a csakra a kapu a Kundalini energia számára. Ha ez
nincs kellőképpen "nyitva", az energia nem tud a többi csakrába áramolni.
Azt  tanácsolom,  legtöbb  időnkben  és  legtöbb  energiánkkal  arra
koncentráljunk, hogy az Alap csakránkat stimuláljuk, legalább a csakra-
fejlesztés kezdetében.

  Megjegyzés: amikor először elkezdtem az energia-emelést és csakra-
        stimulációt, sok évvel ezelőtt, nem éreztem SEMMIT pár
        hónapon  keresztül.  Ennek  ellenére sok ember jelezte
        számomra, hogy erős csakra-tevékenységet észlelt már az első
        alkalommal. Néhányunknak több (nagyobb szintű) a természetes
        csakra-tevékenysége mint másoknak. Az ilyen érzékelés hiánya
        ellenére azonban stimuláljuk a csakráinkat, még akkor is, ha
        - mint az én esetemben - először semmit sem érzünk. Nem volt
        SEMMI  természetes  csakra-tevékenységem  és  SEMMILYEN
        pszichikai képességem, amikor elkezdtem az energia-munkát.


              Álljunk meg ellenőrizni

  Ellenőrizzük az izmainkat. Ha az energia-emelés és csakra-stimuláció
közben megfeszítettük volna bármelyiket is, újra lazítsuk el. Az izmaink
automatikusan meg fognak próbálni válaszolni az energiaemeléses mentális
tevékenységre. Emlékezzünk, ez az egész TELJESEN mentális, a testnek
nyugodtnak és ellazultnak kell maradnia.


                Csakra-érzetek

  Az érzetek, amiket a csakrában érzünk, különbözőek, attól függően, hogy
milyen fokú aktivitás zajlik bennük. Azaz a fizikai erőnlétünk, természetes
képességeink, koncentrációs és relaxációs gyakorlottság mind befolyásolja. A
gyengéd melegség-érzettől helyi nyomástól, korgástól (mint a gyomor korgása)
a  helyi szédülésen, viszketésen, enyhe lüktetésen keresztül az erős
dobogásig vagy akár a fentiek némelyikének vagy összességének az együtteséig
változhat az érzésünk. Minél erősebb a lüktetés, annál aktívabb a csakra. Ha
a kezünket egy aktív csakrára helyezzük, ténylegesen érezni lehet amint a
test lüktet.

  Néhány csakra - amikor aktív - egyéb különös, arra jellemző helyi érzést
válthat ki:

  Alap-csakra: enyhe égést, bizsergést, esetleg görcsöt érezhetünk, mintha
túl sokat kerékpároztunk volna. Ha már tökéletesen működik, akkor a lábunk
között fogunk lüktetést vagy dobogást érezni, a csakra pontos helyén.

  Napfonat (Solar Plexus) csakra: Ez néha légszomj-érzést válthat ki, amely
"hiperventilációt" idézhet elő. Ez el fog múlni idővel és gyakorlattal,
amint a csakra stabilizálódik.

  Szív csakra: a szív csakra kiemelten említést érdemlő, mivel néha ijesztő
érzéseket képes okozni. Amikor erősen aktív, akkor úgy érezzük, mintha a
szívünk  hihetetlen  pulzusszámmal dobogna. Ez egy erőteljes érzület.
Próbáljuk figyelmen kívül hagyni ezt az érzést. Nem árthat nekünk. Ez nem a
szívünk, hanem a szív csakránk, aktív állapotban. Tudom, hogy ezt könnyebb
mondani mint tényleg megtenni (azaz figyelmen kívül hagyni), de gyakorlással
hozzá lehet szokni és meg lehet tenni. Ez a túl gyors dobogás főleg eleinte
zavaró. Úgy gondolom, ez esetleg a felfelé áramló energia hiánya miatt van,
éppúgy mint egy túl gyorsan mozgó pumpánál, amely a továbbítani való
folyadék hiánya miatt túlpörög (levegőt pumpál).

  A szív-csakra aktívságának az érzése a következőképpen írható le:
helyezzük az egyik kezünket a mellkasunkra, az ujjhegyeinkkel középen, a
szívünk felett. Az ujjunkkal doboljunk a mellkasunkon a szívverésünk
ritmusára. Gyorsítsuk ezt az ütemet egész odáig, aminél gyorsabban már nem
is tudnánk mozgatni az ujjainkat.

  Megjegyzés: a tényleges szívverésünk nem gyorsul ezzel az érzéssé
        párhuzamosan. Ha szívmonitorra kapcsoljuk közben magunkat,
        látni  fogjuk,  hogy a szívverésünk szinte semmit sem
        változik.

  Torok csakra: a dobogás a csakrában egy enyhe fojtó érzést kelthet, a
torokban elhelyezkedő érzékeny területek miatt. Ez olyan, mint amikor heves
érzelmek miatt érzünk "gombócot" a torkunkban.

  Korona csakra: amikor teljesen aktív, olyannak tűnik, mint ezer, puha, a
fejünket belülről masszírozó ujj, és ez az érzés később a homlok felé bővül,
magába foglalva a homlok csakrát, amely ennek a része. Ez az érzés, amely
miatt a buddhisták "Az Ezerszirmú Lótusz"-nak nevezik.

  Megjegyzés: némelyik  csakrában  erősebb,  némelyikben   gyengébb
        visszajelzést érezhetünk. A gyengébbekre kell koncentrálni.
        Ez egyensúlyban tartja a csakra-rendszerben folyó energia-
        áramlást.

  Ha kiegyensúlyozatlanok vagyunk, akkor a projekció során az inaktív
csakrák hibát okozhatnak, például elszabadulhatunk a testünktől részben, de
egy inaktív csakra helyén nem. Ha ez történik, akkor a projekció előtt
koncentráljunk az inaktív csakrára.


               A csakrák bezárása

  Bármilyen csakra-gyakorlat után NAGYON fontos bezárni őket, kivéve ha még
használni akarjuk, mint a projekció során.

  Ez a bezárás különösen fontos, ha ÉREZZÜK az erős tevékenységet bennük.
Ha a csakrák nyitva maradnak a normális napi tevékenységeink során, akkor
elfolyik  az energiánk. Ez fáradtságot, esetleg egészségi problémákat
okozhat. Esetleg akaratlanul felhívhatja a nem kívánt asztrális lények
figyelmét. A bezárásukhoz egyszerűen meg kell fordítani a folyamatot, addig,
amíg meg nem szűnik az aktivitás. Érezzük, amint a KEZünk bezárja a
csakrákat  és  az energiát vissza lenyomja. Minél nagyobb aktivitást
tapasztaltunk,  annál több időt kell fordítani a bezárásra és annak
megtanulására. Ha ezután még mindig aktivitást érzünk, akkor az étkezés, és
némi (fizikai) testgyakorlás szintén segíthet.


              Pszichikai képességek

  A  csakra-gyakorlatok elkezdése után tapasztalhatjuk esetleg, amint
pszichikai  képességeink növekedésnek indulnak. Ez a csakra-stimuláció
természetes  "oldalhajtása",  mellékkövetkezménye.  Erről  és  ennek
lehetőségeiről később írok.


                 Gyakorlás

  Némi relaxációs, tudatos légzési, koncentrálási és mentális KÉZ gyakorlás
ideális esetben naponta szükséges. Bárhol és bármikor végezhető, amikor van
pár perc szabad időnk.


                Meddig tart?

  Sokan kérdezik, "Meddig tart megtanulni a projekciót?" - Az én válaszom:
mivel mindenkinek más szintű a természetes képessége és gyakorlottsága,
annyi időt fog igénybe venni, amennyire szükség van. Kaptam leveleket
emberektől, akik évekig próbálkoztak mindenféle technikákkal, sikertelenül,
ezzel  viszont  az  első alkalommal kijutottak. Mások, relaxációs és
koncentrációs tapasztalatok NÉLKÜL néhány hónapos gyakorlás után jutnak ki.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2022
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.