Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                ROBERT BRUCE
               (rsb@tower.net.au)
            http://www.tower.net.au/~rsb.


          A S Z T R Á L P R O J E K C I Ó  I I.
            (Testen Kívüli Élmények II.)


             (fordította: Houdek Zoltán)
              (zoltan.houdek@idom.hu)

    (Szándékos) Testen Kívüli Élmények és az Asztrál-projekció II.

                  3. rész

               PROJEKCIÓS TRÉNING

  Az asztráltestnek a tudat teljes megőrzése mellett történő kivetítésének
eléréséhez négy fő feltételnek kell teljesülnie.

  1. A test teljes, 100%-os ellazítása, miközben ébren maradunk
  2. 100%-ig arra kell koncentrálni amit csinálunk
  3. Megfelelő mennyiségű energiánknak kell lenni hozzá
  4. Nyomást kell gyakorolni az asztráltestre, hogy az elkülönüljön.

  Ez a négy dolog együtt testen kívüli tapasztalást fog eredményezni.

  Alább következnek olyan gyakorlatok, amelyek megtanítanak ellazítani a
testet,  koncentrálni,  kiüresíteni/megtisztítani  a  tudatot, energiát
(energiaszintet) emelni, a csakrákat stimulálni, és belépni a transz
állapotba.


               A TUDAT ELLAZÍTÁSA

               Relaxálás (lazítás)

  Meg kell tanulnunk és el kell sajátítanunk a test teljes ellazításának a
gyakorlatát. Ha már ismerünk egyet, az is meg fog felelni. Itt egy nagyon
egyszerű gyakorlatot közlök.

  Üljünk vagy feküdjünk le, és lazítsunk. A lábfejjel kezdve, feszítsük meg
majd lazítsuk el az izmainkat. Folytassuk ezt a lábszárral, combokkal,
csípővel, hasizommal, mellkassal, karokkal, nyakkal, és az arccal, egészen
addig, amíg a teljes testünk mély nyugalomba nem kerül. Ezt párszor
csináljuk így meg, hogy biztosan az összes izom ellazuljon.

Megjegyzés: a mély fizikai ellazulás a kulcs a transz-állapotba kerüléshez,
       azaz a mély relaxáció OKOZZA a transz-állapotot. Ha a transz-
       állapotba  kerültünk, akkor az asztráltest kivetítése már
       viszonylag könnyű dolog.


                 Elmélkedés

  Amikor elkezdünk meditálni, a felszínes tudat gondolatai kezdenek majd
gyötörni. A felszíni tudat úgy működik, mint egy nagy jegyzettömb. Tárolja
az üzeneteket, emlékeztetőket, nyomasztó gondolatokat és problémákat amelyek
megoldásra várnak, stb. Folyamatosan dolgozik, SOSEM pihen, gondolatok,
gondolatok, gondolatok, mindig, egymás után, és mind figyelemért kiált.

  Mielőtt megkíséreljük megtisztítani a tudatunkat, a később leírt "tudatos
légzés"  gyakorlatával, bölcs dolog ezekkel a felszínes gondolatokkal
foglalkozni egy kicsit, elmélkedés formájában. Üljünk le kényelmesen,
végezzük el a relaxációs gyakorlatunkat, és gondolkozzuk. Semmi több. Csak
gondolkozzunk. Válasszuk ki a tudatunkban levő legerősebb gondolatokat, és
vizsgáljuk meg őket, próbáljuk megérteni és megoldani azokat.

  Jegyezzük meg a szót: GONDOLKODNI. Az elmélkedés nem foglalja magában a
tudat kiürítését, vagy a vizualizációt. GONDOLKODÁST követel meg, mélyen és
erősen, valamiről, hogy egy mélyebb megértést nyerjünk annak a természetéről
és arról hogy hogyan érint bennünket.


             "Tudatos Légzés" Meditáció

  Ez a meditáció egy egyszerű formája. Megtisztítja a tudatot, és a
tudatosságra összpontosít.

  Üljünk vagy feküdjünk le, hunyjuk be a szemünket, végezzük el a
relaxációs gyakorlatot és tisztítsuk meg tudatunkat. Lélegezzünk mélyeket,
lassan, és összpontosítsunk a lélegzetünkre, amint belép a testünkbe és
elhagyja azt. Érezzük, amint bejön, és érezzük amint kimegy a levegő. A
teljes figyelmünket összpontosítsuk a tüdőnkre, és a légzésünkre. Ez az
egyszerű gyakorlat elég arra, hogy lefoglalja a felszínes tudatot. A zavaró
gondolatokat határozottan hárítsuk el, amint kezdődnek. Még mielőtt erőt
gyűjthetnének ahhoz, hogy megzavarjanak.

A tudatos légzés lefoglalja a felszíni tudatot, és lehetővé teszi, hogy egy
sokkal mélyebb szinten gondolkozzunk.


               Felszíni gondolatok

  A zajok nagyon zavaróak, felszíni gondolatokat ébresztenek. Egy autóduda
hatására: "Ki az, mi történik?"... Egy ajtónyitás - "Ki jön be, ki megy
ki?"... A felszíni tudat mindig nagyon kíváncsi a körülöttünk történő dolgok
iránt.  Mindent  tudni akar, mindenről informálni akar bennünket ami
körülöttünk történik. Arra fog késztetni, hogy kinyissuk a szemünket,
felálljunk, és megnézzük hogy mi történik.

  Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen. HASZNÁLJUK ezeket a zavaró, figyelem-
lekötő gondolatokat gyakorlásul. Ha megtanuljuk figyelmen kívül hagyni őket,
a koncentrációs erőink növekedni fognak.

  Ezeket a zavaró kis gondolatokat állítsuk meg amint elkezdődnek, még
mielőtt gyökeret verhetnének és valami erősebbé fejlődhetnének.

  Például:

        "Ki az, mi történik?"  -----> "Ki az, m..."
        "Ki jön be, ki megy ki?" -----> "Ki jö..."

  Gyakorlattal ezeknek a gondolatoknak az eleje egyre rövidebb és rövidebb
lesz, míg végül már csak:

   "Ki...? ...? ..." és "K...?...?..." és a végén: "...?...?...?..."

  Sok ember állítja, hogy nem tudja kiüríteni a tudatát, mert az őt
körülvevő legkisebb zajok is túl könnyen megzavarják őt. NE HASZNÁLJUNK
zenét vagy bármi zajt ehhez a kiürítéshez, CSAK gyakorláshoz. Ez olyan mint
a súlyemelés: ha tollpárnákkal edzünk, ez erőnk nem fog nőni. Ezt el kell
sajátítani, igen nehezen, ha meg akarjuk erősíteni a tudatunkat.

  Lassan de biztosan el fogjuk sajátítani a tudat teljes megtisztításának a
képességét. Ha egyszer ez megvan, akkor egy nagyon értékes mentális eszközt
nyertünk  vele.  Képesek  leszünk a figyelmünk 100%-ával egy dologra
koncentrálni, minden mást TELJESEN kizárva.

  Néha  zajos,  körülöttem játszó kisgyerekekkel zsúfolt teremben is
sikeresen  meditálok  transz-állapotban.  SEMMI  sem  töri  meg  a
koncentrálásomat.


                KONCENTRÁCIÓ

  Képesnek  kell  lennünk  teljes  mértékben arra összpontosítani és
koncentrálni,  amit  csinálunk.  A  koncentráció  hiánya  a projekció
sikertelenségének leggyakoribb, egyszerű oka. A projekció teljes menetét
befolyásolja, a lazítástól kezdve, a transz-állapoton keresztül magáig a
projekcióig.

  A  koncentrálóképességünk  kipróbálásához  üljünk  le és lazítsunk,
relaxáljunk. Csukjuk be a szemünket, és tisztítsuk meg a tudatunkat MINDEN
gondolattól.  Lélegezzünk lassan és mélyen, és minden kilégzés végén
számoljunk. A számolástól eltekintve ürítsük ki teljesen, és nézzük meg hogy
ez meddig sikerül. Legyünk őszinték magunkkal, mindahányszor egy gondolat
jön, kezdjük elölről a számolást.

  Ha tíznél tovább jutunk, akkor jól csináltuk. De, tíz lélegzet még nem
elég. Emiatt azonban ne aggódjunk, ez még javulhat a következő gyakorlatok
segítségével.


             Koncentrációs gyakorlat (1)

  Visszamaradó kép: lazuljunk el, lazítsuk el a tudatunkat, és nézzünk egy
gyertyát vagy izzót. Helyezzük ezt a fényforrást magunk elé, néhány lábnyi
távolságba, és folyamatosan nézzük egy vagy két percig. Csukjuk be a
szemünket, és koncentráljunk a visszamaradó képre, amely a szemhéjunk mögött
fog megjelenni. Próbáljuk olyan sokáig szem előtt tartani, ameddig csak
lehet. Használjuk a tudatos légzést a tudat üresen tartására mialatt ezt
csináljuk. Próbáljuk "növelni" az utóképet, ahelyett hogy elhalványulna.


             Koncentrációs gyakorlat (2)

  Egy pontra koncentrálás: szemeljünk ki egy pontot a falon, és figyeljük.
Ne koncentráljunk rá, csak finoman nézzük. MINDEN gondolattól tisztítsuk meg
a tudatunkat, és erőszakkal tartsuk is üresen. Koncentráljunk ERŐSEN a
tudatos légzésre, mialatt ezt végezzük. Amikor egy gondolatot érzünk
formálódni, lökjük el, ne hagyjuk befejeződni! Tartsuk meg ezt az állapotot
amilyen hosszan csak tudjuk. Végezzük ezt a gyakorlatot naponta néhányszor,
vagy ha lehet, többször.


             Koncentrációs gyakorlat (3)

  Energia-légzés: üljünk le és lazuljunk el. Csukjuk be a szemünket és
tisztítsuk meg a tudatunkat. Végezzük a tudatos légzés gyakorlatát, és
közben képzeljük el, hogy a levegő, amit BE-légzünk, a kedvenc színünkkel
megegyező  színű  energia, amit pedig KI-légzünk, az szürke, mérgező
melléktermékekkel teli. Ez egy megtisztító gyakorlat. A csakráinkat arra
ösztönzi, hogy energiát fogadjanak be belégzéskor, és negatív energiát
adjanak le kilégzéskor.

  Megjegyzés: tőlünk telhető legjobban figyeljünk arra, hogy az izmainkat
        ezek alatt a gyakorlatok alatt ne feszítsük meg, ez mint
        mentális gyakorlat. A kezdetekkor úgy érezhetjük, hogy a
        tudatunkat egy szoros golyóvá kell szorítanunk hogy ne
        gondolkozzon, de idővel épp az ellenkezőjét találjuk majd
        igaznak. Amikor hozzászokunk, a tudat kiürítése NAGYON
        megnyugtató.


               A transz-állapot

  Amikor elérjük a relaxáció mély szintjét, és a tudati nyugalmat, a
testünket nagyon, nagyon nehéznek fogjuk majd érezni. Ez az elnehezülés a fő
jele annak, hogy az agyhullámaink bétáról alfára váltanak, amint elérjük a
transz-állapotot. A transz-állapotot a mély fizikai és mentális relaxáció
okozza. Semmi különös vagy természetfeletti nincs ebben. Egyszerűen csak
annyit jelent, hogy a testünk alvási állapotba került, miközben a tudatunk
teljesen éber.


           Hogyan lépjünk a transz-állapotba

  Végezzük a relaxációs gyakorlatot, és nyugtassuk "le" a tudatunkat a
tudatos légzés segítségével. Képzeljük el, amint egy létrán mászunk a
sötétben. Ne vizualizáljuk a létrát, csak képzeljük el, hogy érezzük amint
ezt csináljuk. Kilégzéskor érezzük, amint egy vagy két lépést teszünk lefelé
a létrán a képzeletbeli kezeinkkel (lásd később). Belégzéskor képzeljük el,
amint egyhelyben állunk a létrán. Amire szükség van, az egy zuhanó érzés a
tudatban. Ez fogja az agyhullámainkat az ébrenléti alfa állapotról alvási
(béta) vagy mélyalvási (théta) állapotra változtatni. Amikor az agyhullámunk
eléri az alfa állapotot, transzban vagyunk. Ezt annyi ideig csináljuk,
ameddig  szükség  van  rá  (azaz  az ereszkedést). A mély-relaxációs
tapasztalatainktól és gyakorlottságunktól függően változik a szükséges idő
hossza.

  Megjegyzés: Amint az elnehezülést érezzük, fejezzük be a mentális
        ereszkedést

  Ha nem tetszik a létra, képzeljünk el egy liftet, képzeljük el amint
kilégzés közben ereszkedünk, belégzéskor áll a lift. Vagy képzeljük el
magunkat mint tollpihét, amely kilégzéskor lefelé libben, belégzéskor
megáll. Az alacsonyabb agytevékenység eléréséhez mentális zuhanási érzésre
van  szükség. Ez a zuhanási hatás, a mély relaxációval és mentális
nyugalommal  kombinálva  a  transzállapot elérését fogja eredményezni.
Nyugodtan használhatunk bármilyen "forgatókönyvet" a zuhanási érzésre.

  A transz ilyen: minden elcsöndesedik, és úgy érezzük hogy egy sokkal
nagyobb helyen vagyunk. Nagyon enyhe zúgás, morajlás érződik a testünkben.
Minden különbözőnek tűnik. Olyan, mint a sötétben egy kartondobozt tartani a
fejünk fölé: mindennek megváltozik az atmoszférája. Minden homályosnak
tűnik. Transz közben minden éles hang olyan, mint egy-egy robbanás, ütés a
napfonatunkban.


                 Mély transz

  Az  elért  transz-állapot  szintje nagyban függ a relaxációs ill.
koncentrálási gyakorlottságunktól illetve az akaraterőtől. Mélyebb transz
eléréséhez (théta szint) sokkal jobban és sokkal hosszabban kell a mentális
zuhanás érzetére koncentrálni, a tudatos légzéssel kiegészítve. A transz
első szintje (azaz az elnehezülés), már elég mély a projekcióhoz. Erősen
ellenzem  a  mélyebb  transz  erőltetését  az  előtt  hogy komolyabb
tapasztalataink lennének a transz-állapottal kapcsolatban.

  Honnan lehet felismerni a transz-állapotot? Négy nagyon szembeszökő jele
van:

  1. Olyan hidegérzetből adódó kellemetlen érzés, amely nem borzongató. Ez
    folyamatos testhőmérséklet-vesztéssel párosul.

  2. Fura  mentális  közérzet, minden nagyon laaassúúúnak  tűnik. A
    gondolataink,  a  gondolkodás  úgy  lelassul,  mintha  erős
    fájdalomcsillapító hatása alatt lennénk.

  3. A testtől "külön" érezzük magunkat: erős lebegési érzés, és minden
    nagyon távolinak tűnik.

  4. Teljes fizikai bénultság

  Megjegyzés: ez a négy dolog EGYÜTT jelzi a mély transzba való belépést.

  Ne tévesszük össze a könnyű transz jeleit (lebegő érzés, amint az
asztrális  testünk  "meglazul";  testhőmérséklet  elvesztése  (hosszabb
mozdulatlanság miatt); bénultság érzése (az elnehezülés)) a mély transszal.
A mély transz érzése teljesen kényelmetlen, és bármi is legyen az, nem lehet
eltéveszteni a jelét.

  Mély  transzba  esni  nagyon  nehéz.  Magasan  fejlett relaxációs,
koncentrációs és transz gyakorlat kell hozzá, plusz sok-sok akaraterő és
mentális energia. Véletlenül senki sem fog mély transzba kerülni.

  A túl mélyre kerüléstől való félelem ellen álljanak itt a következők:

  Bármikor vissza TUDJUK rántani magunkat. TELJES akarattal arra kell
koncentrálni, hogy megmozduljon egy ujj vagy lábujj. Ha elkezdett mozogni
egy ujjunk, akkor hajlítsuk be a csuklónkat, mozgassuk a karunkat, azaz
"reanimáljuk" a testünket. Fel kell kelni és járkálni pár percig. Ezek
mellett a gyakorlatok mellett nem lehet probléma a mély transzba zuhanás.

  Sok embert láttam meditációs tréningeken, stb., akik könnyű transzba
léptek,  majd  nem  tudtak  visszajönni.  Általában  valaki szavakkal
(szuggesszióval),  vagy  csuklómasszázzsal, stb., hozza őket vissza a
valóságba. Ez fölösleges, és egy "aszimetrikus" tréninget eredményez, azaz
koncentráció és akaraterő nélkülit. Ezek az emberek csak GONDOLJÁK, hogy nem
tudnak visszajönni, ezért nem is próbálják nagyon erősen. Ez arra is jó hogy
a csoport figyelmét magukra vonják.

  Megjegyzés: az elménk különösen erős, és hatalmas érintetlen erőforrásai
        vannak. MINDENT megtehetek határok nélkül, ha edzésben
        tartom, kondicionálom és megfelelően motiválom.


             Az energia-test kinyílása

  A transz-állapotba való belépés után egy ponton túl enyhe bénultsági
érzés vesz rajtunk erőt. Ez hamarosan egy mélyülő vibrációval és zúgással
párosul. Hatalmasnak és olvadtnak/olvadónak érezhetjük magunkat. Ez a
vibráció, zúgás, nagyság-érzet annak a jele, hogy az energia-test kinyílik
és az asztráltest kezd "meglazulni". Ez része a normál alvási folyamatnak.
Az energiatest megnyílik annak érdekében, hogy feltöltődjön energiával és
eltárolja azt. Ez alatt az asztráltest szabadon sodródik.


               Bizalom a transzban

  Sok ember egyszerűen azért rontja el a projekcióját, mert nincsenek
hozzászokva a transzhoz. Azt hiszik, ez az asztráldimenzióra rövid ideig
nyíló ablak. Ez egyszerűen NEM igaz. Ha mentálisan és fizikailag nyugodtak
maradunk a transzba lépés során, akkor órákig is fenntarthatjuk ezt az
állapotot. Én rendszeresen töltök néhány órát transz-állapotban, meditáció
közben.

  Ha a transzba lépés pillanatában ezt gondoljuk: "Igen! Megcsináltam!
Transzban vagyok! Sietnem kell és gyorsan kilépni belőle ...mielőtt vége
szakad!" - akkor biztosan elrontjuk. A transznak vége lesz, egyszerűen a
túlizgatottság miatt, azaz megtörjük a mentális és fizikai nyugalmat.

  Jó  ötlet  hosszabb  időt  tölteni transzban, pusztán azért, hogy
megismerkedjünk  vele, mielőtt projektálni próbálnánk. Csak lazítsunk,
maradjunk nyugodtak, összpontosítsunk a tudatos légzésre, és tartsuk meg a
transzot. Nem lesz vége addig, amíg nem akarjuk. Szokjunk az érzéséhez.

  Amikor már otthonosak vagyunk ebben, akkor végezzük, transzban, az
energia-emeléses  és csakra-stimulációs gyakorlatokat, amelyeket később
ismertetek.

  Megjegyzés: 1. Nem SZÜKSÉGES transzban lenni ahhoz, hogy megtanuljuk az
          energia- és csakra-működést, csak úgy könnyebben megy.
        2. A transz-gyakorlás fekve is lehetséges, de jobban megy
          ülő helyzetben.

  Az  asztráltestünk  lazábban fog kötődni transz-állapotban, úgyhogy
próbáljuk felemelni az asztrális végtagjainkat, egyszerre mindig egyet.
Használjuk  ehhez a KEZünket, amint azt a következő részben leírom.
Összpontosítsunk, és ÉREZZÜK a tudatunkat a karunkban, és lassan emeljük azt
külön  a fizikai testtől. Enyhe viszketést vagy helyi szédülés-félét
érezhetünk ennek során. Emeljük fel az asztrális karunkat, és nézzük meg
lecsukott szemhéjunk mögül, de eközben egyetlen izmunkat sem kell mozgatni.
Ebben az állapotban képesek vagyunk csukott szemmel látni, de ha ez nem
megy, nem kell aggódni, később majd menni fog.

  Az asztrális karunk felemelése jó gyakorlás a projekcióhoz. Később ezeket
a karokat használhatjuk arra, hogy az asztráltestünket kihúzzuk a fizikai
testből ("kötél-technika").


              Képzeletbeli képalkotás

  Ez a lokalizált testi tudatosság érzékelése vagy ÉRZÉSE.

  A kezeink nagyon szorosan kapcsolódnak a testi tudatosságunkhoz. Pontosan
tudatában vannak a testünk minden részének. A később leírt képzeletbeli KÉZ
ennek a kéz-test tudatosságnak a kiterjesztése. Amikor a tudatosságunkat
kell éreznünk, a test bármely pontján, TEGYÜNK ÚGY, MINTHA a kezünk, a
valódi kezünk akarná megérinteni a testünknek azt a részét. Ekkor használjuk
a tudatot, és ez azt fogja eredményezni azon a területen, hogy elképzeljük
amint a képzeletbeli KÉZ ott van.

  Tartsuk behunyva a szemeinket, és tartsuk a kezünket 40-50 centire az
arcunk előtt. Koncentráljunk, ÉREZZÜK hogy hol van, és ezután próbáljuk
látni a csukott szemünk mögött levő sötétségen keresztül. Rakjuk keresztbe a
csuklónkat, fordítsuk meg a tenyerünket, hajlítsuk be-ki az ujjainkat.
Nézzük erősen és koncentráljunk, mintha a sötétben próbálnánk látni, és
halvány mozgó árnyakat fogunk látni ott, ahol a kezünk mozog éppen.

  Hunyjuk be a szemünket, és érintsük meg az orrunk hegyét a jobb kezünk
mutatóujjával.  Kiderül,  hogy  az  ujjunkat a test bármely pontjára
helyezhetjük, pontosan, miközben a szemünk csukva van. Próbáljuk az igazi
kezünket a test különböző pontjaira helyezni. Észre fogjuk venni, hogy mi
zajlik eközben az agyunkban. Abban a pillanatban, hogy a mozdulatot
elhatározzuk, a testünk kiválasztott pontjának azonnal tudatában leszünk.

  Menjünk végig ily módon az egész testen, szokjunk hozzá a tudatosság
érzéséhez, amelyet ez létrehoz a testünk különböző pontjain.

  Mi is történik? A tudatunk egy része abba a testrészbe mozdul, és
MEGVILÁGÍTJA azt, amelyet meg akarunk érinteni, annak érdekében, hogy a
kezet a pontos helyre vezérelje. A tudatunk oda emeli egy részét a saját
tudatosságának, és mintegy vezérlő jelként viselkedik a kéz számára.

  Ez a képesség ALAPVETŐ az energia-munkához és ehhez a projekciós
módszerhez.

  Megjegyzés: nem kell vizualizálni ezt a KEZet, azaz látni azt, vagy képet
        alkotni róla. Ez teljesen képzeletbeli, nem vizuális kép.
        Csak úgy kell tenni mintha éreznénk amint csinál valamit a
        KÉZ,  mint  amikor gondolatban eltervezünk egy egyszerű
        mozdulatot.

  Ezt a technikát eredetileg világtalan emberek számára dolgoztam ki. A
világtalanok egyáltalán nem tudnak vizualizálni, ha születésüktől fogva
vakok, de a testi tudatosság nagyon kifinomult érzékelésének birtokában
vannak. A látó emberek nagy részének problémája van a vizualizáció bármely
formájával, és az összes projekciós módszer nagyban függ a vizualizációs
képességtől. Ezért kifejlesztettem ezt a technikát, amely NEM függ ettől a
képességtől, nélküle is nyomást gyakorolhatunk az asztráltestre, hogy
elkülönüljön. Sokkal könnyebbnek és sikeresebbnek tűnik, mint a többi,
vizualizáción alapuló technika, ezért azokat el is "dobtam" ezért az
egyszerűbb módszerért.

  Megjegyzés: a világtalan emberek az asztrális formájukban nem vakok. Az
        asztráltestnek  nincsenek  szervei  mint  olyanok,  az
        asztráltest pusztán a tudatosság egy pontja. Az asztráltest,
        amelynek tudatában vagyunk projekció közben, a tudatalatti
        elme (annak kreatív képessége által "szolgáltatott") része.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2022
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.