Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

   TI: Légy jó mindhalálig
   AU: Móricz Zsigmond
   NA: Werner Zsolt (elektronikus verzió)
   NA: Drótos László (javított ASCII verzió)
   DT: regény
   PD: 1920 (első megjelenés)
   PD: 1997/05/20 (javított elektronikus változat)
   KW: magyar irodalom, 20. sz.
   NT: Ellenőrizve és javítva "Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig"
   NT: (Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1963) alapján.
   NT: A dőlt betűs részeket ` ` karakterek jelzik.
   NT: Az elektronikus kiadásból a lábjegyzetek hiányoznak!


    //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

    Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
    szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát
    illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző
    vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
    és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják
    az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy
    ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése
    nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják
    maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
    terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK
    állományából.

    Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható,
    terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű
    alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való
    megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
    felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét
    kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
    benne kell maradnia.

    A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási
    szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású,
    szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel
    kapcsolatban a MEK-L@listserv.iif.hu lista e-mail címén lehet
    információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi
    Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>,
    és <ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK>.

    \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////


                MÓRICZ ZSIGMOND

               LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
               -------------------

                  Regény

                  1920


                 TARTALOM

                ELSŐ FEJEZET

    amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig
    hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös
    világ is észre nem veszi a rendellenes állapotot


                MÁSODIK FEJEZET

    amelyben a kisdiák pakkot kap hazulról, s egyszerre nevezetes
    ember lesz, megszokja, hogy a szemek ránézzenek, aztán nagy
    veszélybe kerül, és az ösztön vakmerően ügyessé teszi; végre
    pompás kondíciót kap, s pénzt keres


               HARMADIK FEJEZET

    amelyben a kisdiák szorgalmasan dolgozik, tanul, jelesekre
    felelget, és két barátra tesz szert


               NEGYEDIK FEJEZET

    mely az előbbinek folytatása, de valami más történik benne,
    mint amit vártunk, mert az élet olyan, hogy mindig másképp
    történik minden, mint ahogy elgondolta előre az ember


                ÖTÖDIK FEJEZET

    amelyben a kisdiák családok életébe keveredik bele, s olyan
    dolgokról hall, és olyanokat lát, amik nem tartoznak a
    gimnáziumi tananyaghoz; például szerelmes leveleket közvetít,
    ami szintén hiányzik az "államilag jóváhagyott" tantervből


                HATODIK FEJEZET

    amelyben legnevezetesebb, hogy a kisdiák fölfedezi Debrecen
    egyetlen évszázados történelmi emlékét, amely nem várrom,
    nem palota, nem márvány és nem érc, hanem egy háromszáz
    éves gizgaz bokor egy ház ablaka alatt


                HETEDIK FEJEZET

    amelyben csodálatos, hogy a szenvedő ember körül is minden
    természetes és vidám: szinte nem érdemes élni, ha az élet
    ilyen kevéssé vesz részt a szív fájdalmában


               NYOLCADIK FEJEZET

    amelyben kitűnik, hogy Misi olyan gyerek, aki nem szereti, ha
    vele foglalkoznak, kivált mikor valami kellemetlenség áll a
    háta mögött: hagyják békén; jó ilyenkor haza és nagy gondokra
    gondolni, jó elfelejteni a nagy mellett a kis bajt


               KILENCEDIK FEJEZET

    amelyben isten tudja csak, mi fog történni; a kisdiák örül,
    hogy szombat van ez után a nehéz hét után; úgy érzi, ma be fog
    valami fejeződni: hét végére kell, hogy a bajoknak is vége
    legyen


                TIZEDIK FEJEZET

    amelyben szomorú és nehéz vasárnapra virrad a kisdiák, zúgó
    fejjel néz a jövőbe, s valami ismeretlen erő hajtja olyan
    utakra, amerre különben soha el nem indult volna`


              TIZENEGYEDIK FEJEZET

    amelyben a kisdiák átmegy a felnőttek minden gyötrelmén,
    gyermekül ismeri meg a kenyérkereső emberek földi szenvedéseit


              TIZENKETTEDIK FEJEZET

    amelyben kiviláglik, hogy a kis Misi egész életében minden
    munkáját ugyanolyan csodálatos és rendkívüli zűrzavarok és
    kétségbeejtő válságok között vitte végbe, mint első kis
    versének költését
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.