Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

            HOGYAN TANULTAM MEG OLVASNI?

  A napsütéses hosszú őszre kegyetlen tél következett abban az esztendőben.
A nagy hófúvások betemették a malomházat, nem lehetett mozdulni se ki, se
be. A vasárnapok csakolyanok voltak, mint a hétköznapok, lelkes állat nem
vetődött felénk soha, s nekem nem volt egyéb mulatságom, mint hallgatni a
szelek üvöltözését. A szelek nagyon oda voltak szokva a padlásunkra, s én
már a szavukról megismertem, melyik az északi, melyik a déli, melyik fúj a
Dunáról, melyik a Tiszáról. Álmatlan éjszakákon sokat elhallgattam, mikor
összevesztek a széltestvérek a malomház padlásán, és harsogva, zúgva
kergették egymást ki s be a szelelőlyukakon.

  Egyszer el is határoztam, hogy elbújok a kémény mellett, és meglesem a
szélfiúkat. Különösen a napkeleti széllel szerettem volna összebarátkozni,
mert arról Messzi Gyurka azt mesélte, hogy az a legkedvesebb fia a
hajnalnak, piros köpönyegje van és aranykoronája. Persze az ember nem
láthatja színről színre a szelet, csak a leheletét érzi, de ha egy
árvalányhajszálat úgy tud az útjába tenni, hogy el ne libbenjen, akkor
megbotlik, és akkor megmutatja az emberi alakját. Egyszer napáldozat felé a
Mária-képre  akasztott  csokorból  csakugyan  ki  is húztam egy szál
árvalányhajat,  kiszöktem  a  konyhára, kinyitottam a padlásajtót, és
megindultam fölfelé. De ahogy kinyitottam az ajtót, a szél sebesen jött
lefelé, mert én fölfelé mentem, s olyan gorombán taszított hanyatt, hogy az
igazán nem illett egy királyfihoz.

  Estemben azonban magammal rántottam a garádicsról valami ott felejtett
rossz skatulyát, ami tele volt rozsdás szögekkel. Ezt én úgy fogadtam,
mintha szél pajtás hajflotta volna utánam ajándékul.

  Hiszen egy szöggel is nagyon szépen el lehet játszogatni, hát még ha
egész marékkal van belőle! Az maga eltartott egy hétig, míg a rozsdát
letisztogattam róluk. Aztán előhúztam az ágy alól a kukoricamorzsoló
kisszéket, s abba belevertem a szögeket kalapáccsal, aztán kiszedtem őket
harapófogóval. Mikor készen voltam, akkor elölről kezdtem az egészet, s
külön nevet is adtam minden szögnek. Egy nagy, gömbölyű szög volt a
`kutyafejű tatár`, arra mindig különösen nagyokat ütögettem.

  Ez igazán nagyszerű játék volt, de utoljára már úgy ki volt lyuggatva a
kisszék, mint a rosta. Akkor aztán a búbos kemencébe próbáltam beleverni a
szögeket, de ez nem nagyon tetszett, mert a tapasztott sárfalba nagyon
könnyen belementek a szögek, és kihúzni is nagyon könnyű volt őket.

  De nemcsak nekem nem tetszett ez a mulatság, hanem édesszülémnek se.
Mikor észrevette, hogy miben mesterkedem, szelíden megpirongatott, hogy
minek bántom a kemencét, mikor a kemence se bánt engem.

  - Kemence? - néztem rá csodálkozva. - Hát ki bántja a kemencét? Én az
öreg óriásnak vertem szögeket a hasába, aki elnyelte Jancsit és Juliskát.

  A szülém aggodalmasan csóválta meg a fejét, és panaszosan fordult
édesapámhoz, aki halkan fütyörészgetve varrogatta a juhbőrből való ruhákat:

  - Nézze már, apja, miket eszel ki ez a bolondos gyerek! Attól félek, hogy
szegénykémnek nem egészen úgy szolgál az esze, mint más rendes embernek.

  Ebben lehetett valami igazság, mert én akkoriban még a kukoricacsutkáról
is azt hittem, hogy az valaki, és az ajtókilinccsel is úgy el tudtam
beszélgetni, mint a mozsártörővel. Nekem a világon minden élt, és én mindig
egész tisztán megértettem még azt is, hogy mit ketyeg az óra, és mit gondol
magában  az oroszlán, aki oda volt festve az óra számlapjára, szép
nemzetiszínű ruhában, kétszer akkora pipacsvirágok közé, mint ő maga.

  Például ebben a percben is, amikor édesanyám nyugtalankodva nézett rám,
meghallottam, hogy a macskabagoly elnyávogja magát kint a tetőn, és mindjárt
tudtam is, hogy mi baja van a szegény macskabagolynak.

  Az a baja volt, hogy leejtette a pápaszemét, és azért sírt, mert nem
volt, aki föladja neki, le meg nem szaladhatott érte, mert pápaszem nélkül
nem látta lefelé az utat. Nagyon megesett rajta a szívem, és szerettem volna
kiszaladni hozzá, hogy segítsek rajta, de édesapám odaintett magához. Azt
kérdezte tőlem, mit szólnék hozzá, ha beadna iskolába Kese kalaposhoz.

  - Mert itt van már az időd, gyerekem, és olyan oktalanul csak mégse
nőhetsz fel, mint a lósóska az árokparton.

  Azt hiszem, ekkor estem gondolkozóba először életemben. Fülheggyel
hallottam már én egyet-mást Kese kalaposról, de azok nem voltak valami
szívvidámító  dolgok.  Ez  a  jó  ember  csak  nyáron  foglalkozott
kalaposmesterséggel,  télen  beállt tanítónak. Persze csak olyan vad-
tanítónak. Szegény emberek adták a keze alá a gyereküket, akik messzillették
vagy drágállották az igazi iskolát. A Kese kalapos iskolájába nem kellett se
könyv, se irka. A kalapos az ajtaja felső felére fölírta krétával az ábécét
- s a gyerek addig rajzolgatta őket az alsó felére, míg egészen írástudóvá
nem vált bele. Meg lehetett tanulni minden betűt, csak az ipszilont nem.
Arról azt tartotta a kalapos, hogy az nem magyar betű, s azt nem is
tanította. Aki az ő iskolájában nevelkedett tudóssá, azt arról lehetett
megismerni, hogy mindent i-vet irt, amit más rendes ember ipszilonnal. Az ő
deákjai nem azt kérdezték egymástól: `hogy vagy`, hanem azt, hogy: `hogi
vagi`?

  Én azonban nem találtam szép játéknak se egyik iskolát, se a másikat.
Mire való az iskola? A sárgarigók se járnak iskolába, a gyíkok se járnak,
mégis egészen jól megélnek. Az édesapám se jár iskolába, mégis olyan madarat
tud cifrázni a subára, hogy majd megszólal. Aztán Messzi Gyurka mesélt
énnekem mindenféle híres királyfiakról, de azt egyikről sem mondta, hogy
iskolába járt volna. Azok mind jeles vitézek voltak, úgy vagdosták le a
sárkányok fejét, mint én a vadmákokét, de azt sose hallottam, hogy olvastak
volna, vagy írtak volna. Hiszen olvasni olvas az ember, mikor megolvassa,
hogy hányat szól a kakukk, vagy hogy hány tojás van a vércsefészekben, de
ezért ugyan nem érdemes iskolába járni. Írni is ír az ember a szűcskrétával
a láda tetejére vagy sárgafölddel a ház falára mindenféle szép lovakat,
huszárokat, akasztott embereket, de annak mindnyájának van értelme. Hanem
mindenféle krikszkrakszokat firkálni, amik semmihez se hasonlítanak a
világon - ugyan mire való ilyen bolondságokat csinálni?

  - Szeretném, ha ember lenne belőled, gyerekem - rezzentett ki apám abból
a nagy hallgatagságból, amibe beleestem, míg ezeket elgondoltam.

  - Az is leszek, édesapám - feleltem rá hirtelen, de aztán jobbnak láttam
lenyelni a többit, amit mondani akartam. Címeres nagy úr, ország bárója!
Csak én egyszer a nyomára jöjjek azoknak az ősi kincseknek, amiknek a
bűbájos Küsmödi a tudója.

  Persze a Küsmödi kincsei meg nem mentettek volna engem a Kese kalapos
iskola-műhelyétől, ha drága jó édesanyám meg nem ment. De ő az ölébe húzott,
és megcirógatta a bozontomat:

  - De ilyen télben nem adom ám ki szegénykémet a házból.  Gyenge
virágszálam, dehogy eresztem ki ebbe a vad időbe! Tél fagyában, hófúvásban
botorkálni, hogy engedhetném? Hóban elbukhatna, jégen elcsúszhatna, rossz
gyerekek megkergethetnék, kutyák megszaggathatnák. Kese kalapos tudományát
nyáron is megtanulhatja. Aztán meg annyit én is tudok, mint az a vén
szeleburdi. Ne félj, kincsecském, úgy megtanítalak én téged írni-olvasni,
hogy püspökkorodban se felejted el!

  - No, azt megnézzük - nevette el magát édesapám. Én magam is azt
gondoltam, hogy no, azt szeretném látni, mikor énbelőlem is szülém tudós
embert csinál! Hát pedig azt csinált. Olyan fortélyt eszelt ki, amilyen csak
anyaszívektől telik.

  Akárhogy fűtöttük a búbost, a malomszoba ablaka egész télen át ki nem
engedett. S az a befagyott ablak volt az én palatáblám, édesanyám gyűszűs
ujja rajta a palavessző. Lesz-e valaha a világon gyémántból faragott
íróvessző, amely drágább lehetne a munkában megbarnult, jeges vizekben
megvörösödött, éles szelektől reszelősre fújt vézna ujjnál, mely sütés,
főzés, mosás, mosogatás után fáradhatatlanul kopogott a jégvirágos üvegen?
És lesz-e valaha a világon szépírómester, aki utánozni tudná azokat az ide-
oda csúszkáló, hol hanyatt vágódó, hol orra bukó furcsa ákombákomokat,
melyek korcsolyázó tündérek szeszélyes lábanyomához hasonlítanak?

  Sokat sírtunk, és sokat kacagtunk azon a télen. Voltak gonosz, makacs
betűk, amelyek nem akartak szót fogadni tanítómesteremnek se, és voltak
kedvesek, derék, barátságos betűk, amiket az én ügyetlen ujjaim is egyszerre
elő tudtak hívni. A g betűnek sohase fogom megbocsátani azokat a könnyeket,
melyek a világ legdrágább szeméből omlottak miatta. S az o betűre mindig úgy
fogok gondolni, mint áldásra nyitott szájra. Ezt kedveltem legjobban, mert
ez volt a legkönnyebb. Le tudtam írni a számmal is; csak rá kellett lehelnem
egészen közelről az ablakra. Egyszer ugyan odafagyott az orrom hegye, de
édesapám megvigasztalt azzal, hogy marad abból elég, ha a fele lefagy is.

  A világból pedig csak annyit láttam ezen a télen, amennyit a jégbe
karcolt betűkön keresztül látni lehetett. Fagyott madarakat a hóban. A Báró
cigány rőzseszedő gyerekeit. Néha egy-egy ijedt nyulat. Egyszer messziről az
öreg Küsmödit is láttam egy nagy H betűnek a létrájában.

  Azon az estén ezt a szót kapartam bele a jégvirágok mezejébe:

              ď"16-08-06.PCX"  Édesapám odaállt mögém a méccsel, hogy jobban lássa, mit dolgozom. A
betűk árnyéka óriássá nyúlva vetődött ki a hóra, s úgy reszketett a mécs
lobogásában, mint valami varázsírás.

  - Te, az S-el megfordítva írtad - kacagott édesapám -, nézd, így kell azt
írni.

  Azzal a körmével egy rendes S betűt hasított az ablak jegébe. De én
ravaszul csóváltam a fejemet, hogy engem nem lehet bolonddá tenni. Tudom én,
hogy az az igazi, amire szülém tanított.

  S ha gyorsan írok, most is sokszor megesik még velem, hogy megfordítva
írom az S-et, mint ahogy falusi szabók cégtábláján látni. S amikor
észreveszem a hibát, mindig teleszalad a szemem könnyel, s megcsókolom a
szívemmel a ráncos kezet, mely e kígyóbetűt először mutatta meg nekem.

  Azon  a  télen  még  egy  nevezetes eredménye volt az életemnek:
szűcsmesterségre fogtak. Ez az első pályám azonban nagyon kora véget ért.

  - Varjúnak varjú a fia - mondta édesapám, s felültetett maga mellé a
műhelypadra, hogy tanuljam meg az ő mesterségét. A hosszú selyemszőrű
bőrökben, a piros és zöld irhákban, a színes cérnákban, a nagy acéltűk
bujkáló  villogásában  csakugyan nagy örömem is telt. A piros irhák
nyesedékeiből  sapkácskákat  és a zöld irha hulladékaiból kötőcskéket
szabogattam össze, s azokat lecsúsztattam a műhelypad hasadékain. Bizonyos
voltam benne, hogy az alatt törpék laknak az egérlyukakban, és azok éjszaka
mind el fogják hordani az én nagyszerű ajándékaimat.

  Miután ily módon megbarátkoztam a szűcsmesterséggel, pár nap múlva az
édesapám a kezembe adott két bőrdarabot, hogy azokat varrjam össze. A térdem
közé szorítottam a bőröket, mint őtőle láttam, és csakugyan nagyon gyorsan
összeférceltem őket.

  - Kész - mondtam büszkén, és munkám eredményét át akartam nyújtani
apámnak. Sajnos, kiderült, hogy a bőröket a nadrágomhoz varrtam.

  Szűcsipari pályámat ezzel be is fejeztem.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.