Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               SZŐLŐNYITÁS IDEJÉN

  Idebent a városban enyhe idő járogat már. A nagy kőházak közt megszorul a
napsugár s megszalasztja az öreg Télapót, aki szedi-veszi már a sátorfáját.
Hát csak szaladj öreg, bizonyosan nem itatunk utánad egereket. Vidd el
békességben a fehér szakálladat, mert különben csúffá teszi a pajzán tavasz.

  Hanem kint a tanyák közt még éppenséggel nincs valami víg világ. Ott még
most adja ki igazán a mérgét a tél. Mikor haragos szélparipáján végigrobog a
havas mezőkön, az akácfák mélyen meghajtják előtte kopasz fejüket. Még a
tanyaházak nádtetői is majd szárnyra kapnak ijedtükben. Hanem Andráska,
ahogy az ereszet alul szétnéz a világban, csak neveti a cudar időt. Könnyű
is annak, akinek akkora báránybőrsapka tornyosodik a fején, hogy szegény
helyen beillene kukoricamérő vékának.

  Bezzeg a szegény sármányok, ahogy az istálló előtt kaparászgatnak, majd
fölvetik az udvart keserves szavukkal:

  - Szücs, szücs, szücs!

  Andráskának az édesapja a napocskát keresné az égen, de nem találja. Úgy
elszundikált biz az a felhőpaplan alatt, hogy nyilván ki se nyitja ma a
szemét. Úgy sincs még kinek sütni - gondolja magában.

  - Édesapám - szólal meg Andráska -, mért kiabálják a sármánymadarak
egyre, hogy: szücs, szücs, szücs!

  - Látod, fiam, hogy nagyon elnyűtte a tél az aranyos bundájukat. A tavasz
lenne annak a szűcse, de nem nagyon igyekszik elő a hívogató szóra.

  Néha a szarka is bevetődik a tanyára, de nincs még neki csöröghetnékje.
Máskor a pecsenyében is válogat, most meg félnap is elkószál egy-két szem
kukoricáért, amit a tyúkok elől elcsenhet. Ilyen szegényesen él így tél vége
felé ez a tollas róka.

  - Csak így, csak így, csak, csak, csak! - panaszolja ő maga is.

  Hallgatni is szomorú azt, mikor ilyen kolduska módra jajgatnak az Isten
madarai. Hanem azért akad már köztük olyan is, amelyiknek öröm a beszédje.

  - Hallja, édesapám - szalad be Andráska az édesapjához -, ugyancsak
mondja ám már!

  - Kicsoda, te?

  - Hát a pacsirta, a mi madarunk.

  - Ugyan, mit mond a pacsirta?

  - Azt mondja hogy: ka-lács, ka-lács!

  - Jaj,  fiam, kenyérhaj is kalács gyanánt esik az  éhesnek.  Nem
pacsirtaszótól éled a tavasz.

  Andráska búnak eresztette a fejét és kedvetlenül kukucskált ki a nagy
sapka alól.

  - Ugyan, melyik madár hozza hát meg a tavaszt?

  - A cinege, Andráska, a cinege. Ő mondja meg a szántó-vető embernek, hogy
mikor van vége a heverd-el időnek.

  Éppen a sövény ágai közt bujkált két füstösfejű cinege, de biz ezek nem
vigasztalták meg Andráskát. Az egyik hasztalan vallatta a száraz leveleket,
semmit se talált alattuk.

  - Nincs erre, nincs erre, nincs erre - jajgatott keservesen. A párja
talált valami dermedt legyecskét, de csak akkorát, hogy egymagának is kicsi
volt kóstolónak is.

  - Kicsit ér, kicsit ér! - sopánkodott nekikeseredve.

  Bezzeg megörült Andráska, mikor egy-két nap múlva azzal ugrasztotta ki az
édesapja az ágyból:

  - Öltözz hamar, legény. Most hallgasd meg, mit mondanak a cinegék.

  Andráskának annyiból állt az egész öltözködése, hogy a fejébe nyomta a
nagy sapkát. De még azon is keresztülhallatszott a cinegék vidám szava,
ahogy az ablak deszkáján ugrándoztak:

  - Nyitni kék, nyit-ni-kék, nyit-ni-kék!

  Az ám, csakugyan egész más színe van égnek, földnek, mint tegnap
ilyenkor. Az ég nevető kék, a föld nedves barna, öröm lesz benne dolgozni.
Oda is van már támasztva az ajtófélfához a nyitó-kapa, rajta a csikóbőr-
tarisznya.

  - No, Andráska, gyere szőlőt nyitni. Hanem a sapkára meleg lesz ám már
most, jobb lesz a kakastollas kis kalapod megszellőztetni.

  Jaj, dehogy hagyná pedig itthon Andráska a nagy sapkát. Meg kell azt
odakint mutogatni a káposztapilléknek, úgyse sok látnivalójuk van még
szegénykéknek.

  Puszta még idekint a világ. A télire eltemetett szőlővesszők fölül
elszedi a homokot a nyitó-kapa, vígan pattannak föl a venyigék, rengetik,
hintázzák  magukat a napsugaras levegőben s rügy-szemükkel kíváncsian
tekintenek szét: ébredeznek-e már a jó pajtások, fák, füvek, virágok, dalos
madarak?

  Nincs még itt senki, csak a meleg napsugár.

  De Andráska apja már ingujjban dolgozik, úgyis alig győzi a verejtéket
törülgetni, hanem Andráska csak a nagy sapkában sütkérezik a pászta végin.
Ki nem szabadítaná belőle a fejét egy lyukas petákért.

  - Mi van itt, mi van itt? - csipogja egyszerre valami vékony hang a nyitó
ember háta mögött. Két kis barázdabillegető szegődött be hozzá napszámra.
Ott illegnek-billegnek a sarkában, hosszú farkukat táncoltatva.

  - Mi van itt, mi van itt?

  Parányi kendermag-bogarat vetett föl a kapa a homokból. Együtt telelt ki
a szőlővesszőkkel s most ő is napvilágra jött levegőzni. Pórul is járt, mert
mindjárt rákoppantott az egyik barázdabillegető.

  - Enyém, enyém, enyém! - kiáltotta diadalmasan. Hanem a másik se engedte
a jussát.

  - Azért se, azért se, azért se! - s akkorát csípett amannak a szárnya
hegyén, hogy az egyszerre kiejtette a szájából a kendermag-bogarat s
elkezdett segítségért Iármázni:

  - Rendőr, rendőr!

  A madarak közt a sárgarigó a rendőr, mert neki van a legrikoltóbb
fütyülője, de hol jár még ilyenkor a sárgarigó! Valahol túl a tengeren a
szerecsen gyerekeknek ígérgeti milliószámra a diót.

  Andráska azonban lábujjhegyre ágaskodik a pászta végén. Hej, ha valahogy
meg lehetne kaparintani ezt a virgonc két madarat! Hátha a sapkájával
leüthetné őket a lábukról? Kihúzta a fejét a sapkából, közéjük hajította a
madaraknak, s huss, mind a két barázdabillegető elrepült. Sebaj, azért adott
nekik az isten szárnyat, de ki látott már olyan sapkát, amelyik négy lábon
szalad!

  No, Andráska látott. Mert a nagy sapka nem oda esett, ahol a madarak
civakodtak,  hanem a mellette levő útba, ahol egy jámbor nyúl szép
békességben meglapulva a fiatal cseresznyefa hajtásait számolgatta. Éppen a
fejére esett a jámbornak a sapka s ijedtiben úgy eliramodott sapkástól, hogy
Andráskának csak úgy karikázott bele a szeme.

  Jó az isten, akinek fejet adott, ád hozzá sapkát is, ne búsulj, Andráska.
Nagyobb baj az annál, hogy szegény tapsifüles a nagy sapkában sehogy se
találja meg az utat hazafelé. Pedig ha megtalálná, fogadom, hogy mindjárt
megtennék Nyúlországban királynak a nyulak. Koronát már szerzett hozzá
magának.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.