Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                TÓBIÁS MESTER

  Jó embereivel, hív szolgáival, válogatott nagy urakkal a Mátra széliben
vadászgatott  egyszer Mátyás király. Űzték a szarvast, s dél idején
terebélyes fák árnyában jóízűen megették a cigánypecsenyét.

  - No, most már hunyjunk egyet ebben a szép bársony fűben, urak -
heveredett le ebéd után a király. - Tóbiás mester majd vigyáz a lovakra, míg
mi szundikálunk.

  Tóbiás mester olasz tudós volt s az eszével szolgálta a királyt. Szörnyű
okos ember volt, nemhiába mindig a könyveket bújta. Értett olyan nyelveken,
amiken semmi élő ember nem beszél. Megmondta, hogy ezer esztendővel ezelőtt
ezen meg ezen a napon nap sütött-e vagy eső esett. Tudta, hogy mért dong a
szúnyog és mért nem kukorékol a szamár. Tudott az mindent az égvilágon, mert
minden benne volt a nagy könyveiben, amik közül mindig magával hurcolt
egyet-kettőt.

  Most is úgy belemerült az olvasásba a galagonya-bokrok alatt, hogy egy
szót se hallott a király beszédéből.

  - Neked szóltam, mester - kiáltott rá Mátyás -, van-e kedved bojtárkodni?

  Tóbiás mester akkora igent bólintott, hogy az orrára csúszott a hegyes
bársony süveg.

  - Van, királyom, van. A lovak elolvasgatnak ebben a szép könyvben, én meg
ellegelgetek ebben a szép zöld mezőben.

  Az urak elnevették magukat, aztán elszéledtek aludni. Tóbiás mester pedig
meg nem tudta érteni, hogy mit nevetnek most őrajta. Nagy mérgesen bújt
vissza a könyvébe s ki se gubódzott belőle addig, míg napáldozat táján a
király föl nem ébredt és össze nem kürtölte az urakat.

  - Gyerünk, urak, gyerünk, megfőtt már azóta otthon a  malackörmös
bableves.

  Az urak talpra ugráltak, Tóbiás mester is becsapta a nagy könyvét és
megdörgölte a szemét:

  - Mehetünk, királyom, mehetünk.

  No, pedig nem mehettek. Tóbiás mester rosszul bojtárkodott: szőrin-szálán
elveszett a király fakó lova.

  - No, híres bölcs, most add elő a tudományod! - ráncolta össze a
szemöldökét Mátyás. - Elveszett a fakó, te felelsz érte.

  - Engedelmet kérek - tette az orrára a mutatóujját Tóbiás mester - nem
veszett az el. Azt mondja az írás, hogy a világon semmi se vész el. Megvan
az a fakó valahol.

  - Süsd meg a tudományodat! - legyintett a király. - A lovat add elő
akárhonnan, vagy utána mehetsz magad is.

  Nosza, a válla közé kapta a nyakát erre a nagy tudós s alázatosan
elsompolygott a lovat keresni. De a harmadik lépésnél visszafordult.
Könnyebb egy tűt megtalálni a szalmakazalban, mint egy lovat a Mátrában.

  - Pardon-grácia fejemnek - somfordált oda a király elé - bizonyosan a
farkasok ették meg a fakót.

  - Farkasok nyár derekán? - csóválta a fejét bosszúsan a király. -
Különben eredj utánuk, tudsz te a farkasok nyelvén is.

  A kíséret elnevette magát, a mester pedig nagy morogva bebújt a sűrűbe.
Megzörgetett minden bokrot, megvallatott minden levelet s utoljára is
összekarmolászva, megtépett gúnyában borult a király elé:

  - Egy életem, egy halálom, fejemet neked ajánlom, de a fakót nem találom.

  - Sebaj no, mester - esett meg a király szíve az öreg Tóbiáson. - Én majd
fölülök  a nádor lovára, a nádor az országbíróéra, az országbíró a
tárnokmesterére, a tárnokmester a kunkapitányéra, a kunkapitány a sereghajtó
hadnagyéra,  a  sereghajtó hadnagy a tiedre, te pedig hazakutyagolsz
gyalogszerrel vagy nádparipán, ahogy jobban esik.

  Már éppen indulóban voltak, mikor egyszer csak közéjük toppan egy öreg
pásztorember. Szűre a vállán, bocskor a lábán, görbe bot a kezében,
illedelmes köszöntés a száján.

  - No, mire végzik? - azt mondja. - Hazafelé igyekeznek?

  - Igyekeznénk ám, ha kár nem ért volna - feleli rá a király.

  - Kis kár nem nagy kár - azt mondja a pásztor.

  - De nagy kár ám az, hogy a fakó lovam elveszett - magyarázta Mátyás. -
Nem találkoztál vele jártodban-keltedben, jó ember?

  - Színét se láttam - nézett körül a pásztor -, hát aztán legalább
keresték-e valahol?

  - Mindenütt, ahol nincs - kottyant bele mérgesen Tóbiás.

  - Hát ott kell megnézni, ahol van - mondta komolyan a pásztor. - Meg kell
nézni a szarkafészekben.

  Szép kerek szarkafészek ringatózott a legmagasabb nyárfa hegyében, arra
mutatott föl a pásztor, Tóbiás mester pedig elvihogta magát:

  - Hihi! Lovat a szarkafészekben! No, még ilyet se hallottam életemben.

  - Meg kell pedig azt próbálni, mester! - ütött a vállára a király, aki
egyszerre keresztül látott a szitán. - Mássz föl csak erre a fára, nézd meg
azt a szarkafészket!

  Tóbiás mester csavargatta a fejét jobbra-balra. Mégiscsak furcsállotta,
hogy ő udvari tudós létére fára másszék. De a király olyan keményen biztatta
a szemivel, hogy jobbnak látta lerúgni a kordován csizmát s nekirugaszkodni
a fának.

  Hosszú lábával egy-kettőre fönttermett s le is kiáltott csúfolódva:

  - Szarka sincs ebben, nemhogy ló volna!

  - Nono - szólt vissza a király -, nézz csak körül abból a fahegyből,
hátha látsz valami szépet.

  Hát akkorát rikoltott a mester, mint egy erdő sárgarigó:

  - Ne legyen Tóbiás a nevem, ha nem látom a fakót! Ott legelni, az
érparton, a másik erdőszélen!

  Nem telt bele egy jó harapásnyi idő, már a fakón ült a király, de addig
el nem indult, míg kezet nem szorított a pásztorral.

  - No, jó ember, többet tudsz egy regiment tudósnál. Tavaszra hozzád adom
iskolába Tóbiás mestert. Meg is fizetem érte a tandíjat előre.

  Azzal  elővette  az  erszényét, de biz abban nem volt egyéb egy
rézpolturánál.

  - Sebaj no - nevetett a király -, itt hagyom zálogba a bicskámat!

  Ezüst volt annak a vasa, arany a pántja, karbunkuluskővel kirakott a
nyele. Azóta se evett a magyar pásztor olyan bicskával paprikás szalonnát.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.