Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                  A ZSIDÓ

  A zsidó, miként azt egy Darwin nevű angol zsidó kimutatta, a majomtól
származik. Ezért van az, hogy a zsidó utánozza a keresztényt, s ezáltal a
gyanútlan embert, faját s erkölcsét illetőleg gyakran megtéveszti.
  A zsidó termete hosszúkás és kerek, magassága egy méter és ötven centi és
egy méter és kilencven centi között váltakozik, már aszerint, amint a kis
Kohnról, vagy a dromedár Jakabról van szó. Szélessége néha ennél is több. A
zsidó válla csapott, fülei elágazók, lábai karikásak, amelyiké nem, az csal.
Mivel pedig a zsidónak kedvenc faji szokása a csalás, manapság már több
egyenes lábú és szabályos fülű zsidót látunk, mint görbelábút. Törvényhozási
intézkedésre van e tekintetben is szükség.
  A zsidó a föld minden táján található, részint szabadon, tehát vad
állapotban az utcán és a kávéházakban, részint az ember által megszelídítve:
internáló táborokban. Hazánkban fordul elő legsűrűbben, nyilván azért, mert
az itteni éghajlati viszonyok a legkedvezőbbek fejlődésére. A botbüntetésről
szóló nemzeti törvényünk éppen az éghajlati viszonyok megváltoztatását
célozza,  amennyiben a természetes csapadék pótlására még mesterséges
csapadékról is gondoskodik a zsidók számára.
  A zsidó libahússal, sólettel és retekkel táplálkozik, tehát húst is,
növényi eledelt is fogyaszt, azaz vegyes táplálkozású. Kártékony volta már
ebben is megnyilvánul, mert táplálkozása által elvonja az ember elől a
libát, a babot és a retket. Tisztességes zsidó csakis füvet és kvarcot
eszik. Ezért nem igaz az, amit Friedrich István és más "keresztény" vallású
előkelőségek mondanak, hogy vannak `tisztességes` zsidók is.
  A  zsidó  kedvenc  szokása  a  kereskedés.  De kereskedésen felül
majomtermészete folytán az ember valamennyi ténykedését elleste és utánozza.
Így tudománnyal is foglalkozik (Ehrlich, Einstein, Pikler, Goldziher), költ
(Heine), ír (Zangwill), zenét szerez (Bizet, Goldmark), föltalál (Nobel),
utazik (Stein) stb., stb. De ezek csak a fölületes szemlélőt tévesztik meg,
aki azonban az igazat a hamistól meg tudja különböztetni, az látja a nagy
különbséget a fölsoroltak és például: Csarada, Timon, Kajuch, Kmetty,
Vozáry, Bellaaghné és Kmoskó között.
  A zsidó, ha a majomtól származik is, azért tulajdonképpen báránybőrbe
bújt farkas, sőt ereiben tigris- és hiénavér is csörgedez, ami, eltekintve e
faj erkölcstelenségét, éppen nem csodálatos.
  A zsidónak erényei nincsenek, mert ha gyógyít, ezt a honoráriumért teszi,
ha tanít, ez a fizetésért van, ha ingyen gyógyít, akkor látszatot akar
kelteni, ha elment a háborúba, ezt azért tette, mert muszáj volt neki,
különben bezárták volna, ha elesett, ezt biztosan nem szándékosan tette,
hanem elszámította magát. Csakis bűnei vannak a zsidónak. A zsidó idézte elő
a világháborút, ő okozta annak az egyik fél által való elvesztését, a másik
fél által való megnyerését, különben egészen biztos, hogy a háború remis-vel
végződött volna, azaz egyenlő hadállásban abbahagyták volna a küzdő felek,
és a díjon osztozkodtak volna. A zsidó csinálta a forradalmakat és a
bolsevizmust, ő vezette félre és mételyezte meg az orosz nemzeti keresztény
Lenint, a zsidó csinálta a drágaságot, a nagy hideget, a szénhiányt, a nyári
negyvenfokos meleget, az éhínséget és a spanyoljárványt. Szerintem helyesen
sem spanyol- hanem zsidójárvány ennek a neve. Az a zsidó pedig, aki
spanyoljárványban meghalt, csupán a keresztény spanyolhalottakat utánozta,
nem  tudván  ellenállni  letagadhatatlan  és  fönt  már  méltatott
majomtermészetének.

  1922
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.