Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                  A MAJOM

  A majmok hazája Afrika, India, Dél-Amerika s a Kossuth Lajos utca.
  A majmot azért nevezik majomnak, mert az embert utánozza, majmolja. A
majom az ember arcjátékát és mozdulatait majmolja. Némelyik majom azonban a
majmolásban odáig megy, hogy az embert mindenben majmolja: ágyban fekszik,
reggel  mosdik  és  fésülködik, ruhát vesz magára, sétál, kávéházban
reggelizik, újságot olvas, azután hivatalba megy; sok pénzt keres és
felesége is van. Sőt az ilyen majmoknak szokott a legszebb feleségük lenni.
Persze a majom csak ilyen ártatlan külsőségekben tudja az embert utánozni, a
nagy emberi tulajdonságokban ezt meg sem kísérli, tudja, hogy vállalkozása
reménytelen lenne, mert hol van az a majom, amelyik például olyan buta tudna
lenni, mint egy jövendő hadvezér -- és hol van az a majom, amelyik oly
gonosz tudna lenni, mint egy kapitalista. Sőt még Heltai Jenőt sem majom
utánozza, hanem Gosztonyi Ádám.
  A majmok erdőben laknak, mint a harkályok, és gyümölcsöt esznek, mint a
sárgarigók, a víz alatt nem úsznak, mint a gólyák, és nem repülnek a
levegőben, mint a vízilovak. Vannak kisebb és nagyobb majmok; nagyobb majmok
részint azok, amelyeknek nagyobb a testük, mint a kisebb majmoké; részint
pedig azok, amelyek túltesznek a kisebb majmokon.
  Az állatkertekben, külföldi honosságuk miatt internált majmok ketrecekben
tartózkodnak,  melyeket részükre a lakáshivatal utalt ki. Ezeknek az
állatkerti majmoknak kedvenc szórakozása, hogy megnézik az embereket, és
mulatnak furcsa mókáikon. Ez úgy történik, hogy az állatkerti igazgatóság
nagy plakátokon utasítja a polgárokat az állatkertben való megjelenésre,
azok meg is jelennek, s ott kisebb csoportokban a majomketrecek elé
dirigálják őket, ahol sorban felállnak, és a majmok nézik őket; a polgárok a
majmok  szórakoztatására  különféle produkciókat végeznek: meresztik a
szemüket, taszigálják egymást, zsebtükröt vesznek elő, s azt mutogatják a
majmoknak, a nők arcát megcsípik, a gyerekeiket megpofozzák, ha bőgnek,
csitítják stb., stb., ha elvégezték kötelességüket, hazamennek. Ilyenkor a
gorilla kinyitja ketrecének ajtaját, pipára gyújt, elsétál a hüllőkhöz, és
az óriáskígyót rácsavarja a vízvezetékre, elkezdi vele öntözni a kertet,
füvet és virágokat meg a kertészlányokat, a leányok sikongva versenyt futnak
előle  a kisebb állatokkal és madarakkal, lúddal, tyúkkal, kutyával,
különösen a vízimadarak menekülnek eszeveszetten, mert azok a vizet őrülten
utálják, kivéve az állhatatosan egylábon álló gémeket és gólyákat, mert azok
viszont gipszből vannak.

  1921
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.