Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                  A FÓKA

  A fóka a vízben úszik. Persze nem minden vízben található, hanem a
földgömb sarkai körül, a jeges tengerekben; ott is úgy, hogy aki keresi, az
beugrik a vízbe, lebukik, és addig tapogatódzik, amíg meg nem leli. Persze
ha a fóka éppen a víz felszínén úszkál, akkor nem muszáj beleugrani miatta a
vízbe. A fóka rendkívül kecses állat, az alakja éppen olyan, mint a
szőnyegé, amikor összegöngyölgetik, benaftalinozzák és spárgával átkötik,
hogy elhelyezzék az ágy alá. Persze mégis van különbség a fóka és az
összegöngyölgetett  szőnyeg között, egyrészt az, hogy a fóka nincsen
benaftalinozva, sem spárgával átkötve, másrészt a szőnyegnek nincsenek
úszóhártyával ellátott korcs mellső lábai, amik viszont a fókának vannak. E
miatt a különbség miatt van, hogy az összegöngyölgetett szőnyeg nem tud a
vízben úszni, viszont a fókát, ha betennék is az ágy alá, nem ennék meg a
molyok.
  A fóka a jeges tengerekben úszkál, és halakkal táplálkozik. A halakat
nyersen, tartár- és egyéb mártások nélkül eszi meg, tehát nem gourmand,
ellenkezőleg, józan állat.
  Ott, ahol a fókák élnek és úszkálnak, rendes fehér emberek már nemigen
laknak, hanem sarkvidékiek, úgynevezett eszkimók. Ezek táplálkozási célból
vadásszák a fókát, a fókának ez persze nem tetszik, de annál jobban tetszik
a halaknak, amelyekre viszont a fókák vadásznak táplálkozási célból, s ez
nekik tetszik.
  A fókavadászás úgy történik, hogy három eszkimó beleül egy rozoga
csónakba, az egyik evez, a másik kormányoz, a harmadik meg egy hosszú kötél
végére erősített szigonyt tart a kezében. A csónakkal odaúsztatnak, ahol a
fókák lubickolnak; amikor a közelükbe érnek, akkor a kormányzó eszkimó
ráordít a szigonyosra, hogy: ne tátsd hát a szádat, te marha! erre az
beledobja a szigonyt a vízbe, a fóka mellé. Ekkor a fókák odaúsznak a
csónakhoz, rákapaszkodnak, és kíváncsian bele akarnak lesni, hogy nincsen-e
benne hal. Mivel nem tudnak belelátni, hát fölborítják. Az eszkimók a vízbe
potyognak, egyikük belefúl, a másik kettő ráúszik egy jégtáblára, s ott vár
a mentőexpedícióra. A mentőexpedíció sokáig jön, addig az eszkimók, hogy
éhen ne haljanak, nekimennek a fókáknak, s egyet közülük bicskával leölnek.
Ez a vadászzsákmány. A vízbefúltra azt mondják: úgy kell neki, miért nem
vigyázott. Nálunk csak elvétve az állatkertben látható a fóka. Azok, akik a
strandfürdőkön és homoknak nevezett sárban heverésznek, csak úgy néznek ki,
mint a fókák, de tulajdonképpen szerény pesti bennszülöttek. Azért, ha pesti
bennszülöttek is, annyiban mégis eszkimók, hogy nagyon is érzik, hogy: kevés
a fóka. Fóka hiányában szeretnék is egymásba döfni szigonyaikat, és
szeretnék egymást megenni, de ezt a törvény, a rendeletek és az erkölcs
tiltják, nagyon nehéz és körülményes dolog ez, s ezért aránylag elég ritkán
is fordul elő.

  1921
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.