Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                  A BOGÁR

  A bogár a földön mászik. De akár mászik, akár nem, mindenesetre három fő
részből áll, úgymint: a fej, a tor és a potroh. Szervezetileg tehát sokkal
fejlettebb, mint az ember, amelynek csak egy fő része van, úgymint: a has.
Némely embernek a hasa helyett szintén potroha van, az ilyent méltán nevezik
aztán csúnyabogárnak.
  A bogár bogarakkal táplálkozik. A nagy bogár megeszi a középszerű
bogarakat, a középszerű bogár a kis bogarakat, a kis bogár a legkisebb
bogarat. A legkisebb bogárnak pechje van.
  Sokféle bogár van, ilyenek: a cserebogár, svábbogár, kőrisbogár, cincér,
szarvasbogár, vízicsíbor, katicabogár és még igen sok. Viszont a bogár a
fejben egész más kategóriába tartozik. A számos bogáron kívül azután még van
egy  ezerkilencszázmillióféle bogár, persze mindegyikből csak egy-egy,
amennyiben a földön ezerkilencszázmillió ember él, s mindegyiknek van egy-
egy bogara.
  Némelyik bogár a napot kedveli és a száraz helyeket, másik a sötétséget,
és a nedves földet, odúkat, pincét s nyirkos helyeket. A pincebogár és a
városi szegényember közt eleinte némely tudósok hasonlatosságot véltek
fennforogni, később azonban más tudósok kimutatták, hogy ez a hasonlatosság
nem forog fenn, mert ellenkezőleg; a két brans között jelentékeny különbség
van: a pincebogár szívesen lakik a pincében, a városi szegényember pedig, ha
nem is szívtelenül, de legalábbis a legnagyobb fokú muszáj következtében.
  Vannak bogarak, amelyek a szabad természet, s a falusi élet nyugodt
örömeit szeretik, ezek az erdőben és a mezőkön élnek. Vannak viszont
kultúrbogarak, amelyek a nagyvárosi élet pazar pompáját kedvelik, mint a
konyhasváb, rusznyi, poloska és egyebek, ezek a nagy bérpalotákban élnek, s
mint  kultúrlények,  régen  levetették  falusi rokonaik nyers és vad
tulajdonságait, már nem élnek más bogarakkal -- szóval, nem emberevő vadak
--, hanem kedvenc táplálékuk a rovarpor. A jószívű városi emberek el is
látják őket naponta friss, illatos, zöld és sárga rovarporral, s így
bőségesen  táplálkozhatnak. Ahol persze nem hintik tele a lakást és
mellékhelyiségeit rovarporral, ott eleinte éheznek a szegény bogarak, később
pedig kitör bennük az atavizmus, és megeszik egymást.

  1921
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.