Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                 AZ OROSZLÁN

  Az  oroszlán  az állatok királya, akit a köztársasági pártiak is
respektálnak. Ereje rendkívüli, nagyobb, mint Hackenschmiedté. Farkának
egyetlen csapásával leterít egy embert, hogyha nem, hát nem jól találta. Az
oroszlán igen rugékony és ügyes, gyorsabban fut, mint egy paripa, viszont,
ha akar, lassabban tud menni, mint egy konflisló. Tizenkét métert is tud
ugrani, különösen, ha a métereket nem egymás után hosszában, hanem egymás
mellé, széltében rakják le.
  Az oroszlán a legbátrabb valamennyi vadállat közt, de ezért kitüntetésre
nem reflektál. Hazája Afrika és Ázsia, más földrészeken csupán mint idegen
államok alattvalói szerepelnek, s útlevél és más igazoló iratok hiányában
állatkertekben vannak internálva.
  Ha valaki gyalog megy a sivatagban, és véletlenül találkozik egy
oroszlánnal, akkor először is úgy tesz, mintha nem ismerné meg, mintha azt
hinné, hogy borjú. Ha az oroszlán mégis okvetetlenkedik, akkor az ember
megáll, és mereven néz az oroszlán szemébe; mindaddig, amíg mereven néz,
semmi baja nem történik, sőt, ha az illető ember egész addig néz mereven,
amíg haza nem ér, akkor egészen megszabadul.
  A hím oroszlán nagyobb, mint a nőstény, amit jó tudni, mert ha az embert
megtámadja egy oroszlán, akkor legalább tudja, hogy az hím-e vagy nőstény. A
hím oroszlánnak továbbá dús sörény borítja a nyakát, ami jó meleget tart; ez
a természet nagyszerű gondoskodására vall, mert ha az oroszlán hazájában
40-50 fokos meleg van is, mégis megtörténhetik néhány százezer év múlva,
amikor már majd a nap is hűlni kezd, hogy hidegebb lesz ott is, és akkor
igen jó szolgálatot tesz majd a sörény. Az oroszlán színe sárga, ez szintén
a természet nagyszerű elve, az úgynevezett környezethez való alkalmazkodás
miatt van így, tudniillik olyan a színe, mint amilyen a sivatag homokjáé,
hogy nehezen legyen fölismerhető, s így a zebrák, antilopok, nyulak és más
állatok meg ne támadják szegényt. Az elv pompásan beválik, a nevezett
állatok az oroszlánt nem is támadják meg, annyira nem, hogyha az oroszlán
azt akarná, hogy nevezett állatok őt megtámadják, direkte egy vörös
übercihert kellene fölvennie.

  1921
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.