Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                 A HANGYA

  A hangya nagyságra és színre nézve különféle, leggyakoribb nálunk
Európában a kis fekete és a valamivel nagyobb vörös hangya, a trópusi
vidékeken pedig vannak nagy, sőt óriási hangyák, sárga és szürke színűek is.
Kék színű hangyák nincsenek, ami a természetnek minden gazdagsága mellett is
némi szegénységre vall. A hangyák igen fejlett társadalmi életet élnek, jól
működő szervezettség alapján dolgoznak együtt, s még szép tőlük, hogy
kórusban nem énekelnek, és nincs külön szaklapjuk.
  A hangyák a föld alatt élnek, pompásan kiépített lakásokban, és egy kis
tölcséralakú nyíláson át jönnek a napvilágra, amely nyílás körül kis
dombocska látható, amit a föltúrt föld alkot. Egy ilyen tölcsérnyílás és a
közeli másik tölcsérnyílás között kis utacska vonul, ezen közlekednek a
hangyák szép sorban, mint a katonák. Hogy milyen gonddal vannak ezek az utak
építve, azt mutatja az is, hogy némelyiknek a mentén hatalmas fák is vannak;
különösen azoknak a mentén, amelyek nagy fák tövében húzódnak.
  A kis föld alatti lakásokban a hangya nyáron át télre való táplálékot
hord össze, amiből az látszik, hogy igen okos állat, nem csoda, mert hiszen
a feje majdnem olyan nagy, mint a potroha, márpedig bizonyos, hogy például
ön is okosabb lenne, ha a feje akkora lenne, mint a törzse. Aztán még azt is
mutatja ez a megbocsátható árufölhalmozás, hogy a hangya igen előrelátó
állat, ami már azért is csodálatos természeti tünemény, mert a szeme oldalt
van.
  A hangyák által alkotott kisded társadalmakat hangyabolynak nevezik. Ezek
a kis társadalmak igen harciasak, ha például egy ilyen bolyba belekerül egy
hernyó vagy gyík, a hangyák rámásznak, és agyonmarják, fölfalják.
  Ezért helyes dolog, ha valaki az ilyen bolyra rálép, és széttapossa. Aki
harcol, az ellen harcolni kell. Vannak ilyen randa hangyabolyok a világon,
kár, hogy nincs mindegyikre egy megfelelő óriás csizmás láb. A nőstény
hangyák mindennap egy tojást tojnak. A hangyatojás fehér és viszonylag igen
nagy, mert majdnem akkora, mint a hangya egész testének a fele. A nőstény
hangya igen szerény állat, mert azt a nagy tojást csöndesen, minden
kotkodácsolás nélkül tojja, nem úgy, mint a nagyszájú tyúk, aki az aránylag
kis tyúktojás miatt akkora gezéreszt csap, hogy nem is lehet csodálni, ha
egy tyúktojás olyan sokba kerül. A hangya élettartama eddig még ismeretlen.
Egy igen kiváló természettudós egyszer meg akarta állapítani, s e célból
figyelni kezdett egy fűszál árnyékában fekvő hangyát. Két évig figyelte, de
akkor megunta a további figyelést, és megfigyelésének eredményéről írt egy
hetveníves munkát, amelyben kimutatta, hogy a hangya legalább két évig
okvetlenül elél. Később azonban egy másik, még kiválóbb természettudós
kimutatta, hogy az első számú kiváló tudós megfigyelése értéktelen, mert
hitelesen megállapította, hogy az általa megfigyelt hangya már a megfigyelés
első pillanatában döglött volt.

  1918
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.