Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                A REST LEÁNY

  Egyszer volt egy gazdag leány, aki sohasem dolgozott, mert az anyja
kényesen nevelte. Sokan kérték feleségül, de az anyja a kérőket mind
lebeszélte, azt mondta:

  - Hagyd el, ne kérd, mert dologtalan, s nem élsz meg vele.

  Megint megkéri egy legény, s az anyja azt is le akarja beszélni, de ez
azt felelte:

  - Hát kigyelmed olyan anya, hogy a leányának nem akarja boldogságát?
Jössz-e hozzám, húgom?

  - Igen biz' én jó szívvel! - feleli a leány.

  A legény azt mondja:

  - Gyere, menjünk s esküdjünk meg!

  Elmennek, megesküsznek, s a legény a leányt elveszi az anyja ellenére is.

  A leány csak ahhoz tartotta magát, ahogy az anyjánál szokva volt, ott
üldögélt egy helyben, szép kényesen, pirimókosan, nem dolgozott semmit álló
napestig, csak a lábát lóbázta. Neki az is mindegy volt, ha az ura szidta is
érte.

  Gondolta az ura:

  "Hagyd el csak, ifiasszony, mert majd megtanítalak én téged dolgozni, ha
az anyád meg nem tanított is!" - mert amikor hazajött a mezőről, az anyja is
örökké panaszolta, hogy a menyeasszony semmit sem dolgozik. S azt mondta
reá:

  - Evvel, édes fiam, soha meg nem élsz, mert semmi dologhoz nem nyúl. Úgy
ül örökké, mint egy nagy grófné! Jobb lesz, ha elválsz tőle.

  - Elválni nem válhatok el, anyámasszony, mert tudva úgy vettem el, mint
dologtalant. Hanem bízza rám kigyelmed, majd megtanítom én őt dolgozni.

  Másnap reggel az ifjú gazda elment ki a mezőre, mikor hazajött, azt
kérdezte:

  - Ma hányan dolgoztunk, anyámasszony?

  Az anyja azt felelte:

  - Ketten, édes fiam!

  - Akkor hát ketten is együnk! - mondotta a fia.

  Ettek ketten, s az ifiasszony étlen maradt, még este is s reggel is.
Reggel, mikor az ura elment, sírt egy jó nótát, azután sóhajtozni s
gondolkozni kezdett. Egyszer azt kérdi az anyósától:

  - Anyámasszony, ha a tüzet megszítom, dolog-e?

  - Dolog, édes leányom, dolog!

  Megszította hát a tüzet. Azután azt kérdezte:

  - Hát ha a tűzre fát hozok be, dolog-e?

  - Dolog az is, édes leányom! - felelte az öreg.

  Fát is hozott. Azután megint megkérdezte:

  - Hát ha vizet hozok, dolog-e?

  - Dolog, édes leányom, dolog!

  - Hát ha kiseprem a házat?

  - Az is dolog!

  Vizet hozott, s házat sepert, s az öreg megörvendett, hogy jól kezdi majd
viselni magát, s elmagyarázta neki, hogy miféle dolgok vannak a ház körül, s
azokba beleindította, segítette, tanította.

  A gazda hazajött, s mikor asztalhoz kellett ülni, kérdi az anyját:

  - Ma hányan dolgoztunk, anyámasszony?

  - Hárman, édes fiam - mondta nagy örömmel az öreg.

  - Nahát, akkor hárman is együnk! - mondta a gazda is örömmel.

  Asztalhoz ültek hát, az ifiasszony még nagyobb örömmel, mert másfél nap
alatt éppen eléggé megéhült.

  Az naptól fogva mindig hárman dolgoztak, s hárman is ettek. Még ma is
élnek, ha meg nem haltak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.