Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               A RADNÓTI FECSKÉK

  A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg
őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a
tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víz tükrében.
Gólyahír virágok arany szeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak
eléjük:

  - Jönnek a fecskék, jönnek!

  Nem jöttek biz azok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett
is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé.
Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de
aztán az is csak továbbröppent. El, el a radnóti határból!

  No, a szúnyogok, meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon. S nagy
boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat:

  - Sose búsuljatok, emberek. Szebb a mi nótánk, mint a fecskéké.

  Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan
tekintettek az égre.

  - Jaj már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már
hajlékuk Radnóton. Nem néz már miránk le a jó Isten sem az égből.

  Csakugyan hamvas felhőfátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt
tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén. Bogárhátú, tiszta
házaira, muskátlis, százszorszépes ablakaira, mályvarózsás kertjeire, piros
képű, nevetős szemű, nótás ajkú népére.

  Hol vannak most már a virágos házak, hol a nevetés, hol a nóta? Mind
megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt falomladékok temették
be a virágos kerteket, kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás
kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak
kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán
csattog az ácsszekerce. Mintha az is azt csattogná:

  - Nem ér ez semmit. Nem lesz többet Radnót. Elkerülik az Isten madarai
még a helyét is.

  Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is. Azért csicseregtek
röptükben olyan sírva-ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett
ragasztanának másikat: de hová? Nincsen ereszalja, nincs hajnalkavirágos
tornác, nincs leveles kapu.

  Újfaluba, Czakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba kvártélyozták be
magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik,
szívesen befogadja zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így
megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék.

  Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törülgetve
sóhajtotta el magát:

  - Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is
elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen?

  S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az
Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem
ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés.

  Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült
gallyán, épülő házak ormán, füstös falomladékokon. S olyan fürgén forgatták
a kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak
mindjárt kitalálták, mi történik itt:

  - Országgyűlést tartanak a radnóti fecskék.

  Azt tartottak azok csakugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra.
Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen
születtek.

  - Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? - ezt kérdezték az öregek.

  - Itt, itt, itt, jó lesz itt! - felelték vissza a fiatalok.

  Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi faleveleket
felsodorja a forgószél a magasba.

  - Elmennek, elmennek! - ijedeztek a radnótiak.

  Dehogy mentek pedig, dehogy! Szépen leszálltak párosával. Csak azt
keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni.

  - Csicseri, ficseri, ide ni, ide ni! - röpködték körül az üres udvarok
nekilombosodott fáit.

  Mire a nap fölszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban.
Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villa formájú ágakba rakták a gömbölyű
fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót.

  - Csicseri, szalma ké-é-é-ék!

  - Ficseri, van elé-é-é-ég!

  - Add errébb, csicseri!

  - Hozom már, ficseri!

  Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék. Mégpedig fák
ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokása fára fészkelni. Ezt csak
a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a
szülőfalutól.

  Boldogan fohászkodtak a húnyó nap sugaraiban és vidám csicsergéssel
kívántak  jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a
falujokból,  jaj, dehogy kívánkoztak! Visszajöttek az Isten madárkái,
visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm.

  Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek, boldogan nézték,
hogy magasodnak a falak s muzsikaszónál szívesebben hallgatták, milyen vígan
csattog az ácsszekerce:

  - Ne féljetek, emberek, falu lesz Radnótból megint. Példát mutatnak az ég
madarai!

  Az ég madarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket
illatos szellő hordta szét a Balog völgyében:

            Adjon Isten, fittyfiritty,
            Szép jó éjszakát,
            Virrassza ránk, fittyfiritty,
            Rózsás hajnalát.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.