Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

              SÜNDISZNÓCSKA LOVAGOL

  Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra
szundítani egy kicsit. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két
cinegemadár beszélget a feje fölött a bükkfaágon.

  Azt kérdi az egyik cinege:

  - Csin-csin-csin-csincsere, mi az újság erre?

  Azt mondja rá a másik:

  - Nincs erre, nincs erre, nincs erre. Ami van is, kicsit ér, kicsit ér,
kicsit ér: medvén lovagol a sündisznócska.

  Mackó úgy felugrott erre az újságra, mintha egy kaptár méhecske csípte
volna meg.

  - Hej, mordézom adta, mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a
sarkadat!

  Cinege húgom nem ijedt meg:

  - Szörnyű szél, míg el nem áll, Mackó bácsi, hanem én nem ijedek ám meg
tőle. Sündisznócskától hallottam, hogy ő medvén szokott lovagolni. Vele
vessen számot, Mackó bácsi.

  - No, majd beszélek én a fejével, csak várjatok vissza! Idehozom azt a
rossz portékát, előttetek vallja be, hogy nem mondott igazat.

  Nagy dörmögve ballagott el az erdőszélre, ott lakott a sündisznócska,
föld alatt a kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön, a tüskéit
fésülgette egy nagy fenyőtobozzal. Ahogy meglátta a medvét, már messziről
hujjángatott elébe:

  - Isten hozta, bátyámuram, jaj de örülök, hogy látom! Hogymint szolgál
drága egészsége?

  - No, csak hagyd el azt az édeskés beszédet - dörmögött a medve -, egy
kis számadásom volna veled.

  - Ráérünk még, Mackó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van
egy kis békabecsináltam, maradék egérpecsenyém.

  - Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább,
mióta szoktál te medvén lovagolni?

  Jaj, milyen jót nevetett erre a sündisznócska! Hármat is hemperedett
kacagtában.

  - Ej, haj, de tréfás kedve van urambátyámnak! Hát már hogy lovagolnék én
medvén, amikor azt se tudom, hogy mi az a lovaglás.

  Megint erőt vett rajta a nevetés, hogy csak úgy reszketett bele a
tüskéje, de a mackó mérge csak nem engedett.

  - Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy énrajtam
szoktál lovagolni?

  Sündisznócska elvisította magát:

  - É-é-én? Azt se tudom, micsoda Isten teremtése az a cinege? Isszák azt,
vagy eszik?

  - Ne bomolj, lánchordta, mert mindjárt megrázom a füled.

  - Jaj, Mackó bácsi!

  - Gyere velem a cinegéhez, a szemébe mondjad neki, hogy nem mondott
igazat, mert te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.

  - Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek
hagyjon békét!

  Elöl baktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni
szegényke, egy mukkot se, csak a szeme villogott, merre lehet elinalni.
Kapta magát, egyszer csak elmaradt, begurult a bozótba.

  De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt
visszafordult:

  - Hol bujkálsz már megint, te kis gombolyag?

  - Jaj, jaj, Mackó bácsi - könyörgött sündisznócska - nem győzöm én már a
menést. Vegyen föl egy kicsit a hátára!

  A medve gondolkozóba esett. Ha a sündisznócska nem bír tovább menni,
akkor ő szégyenben marad a cinege előtt. Hát inkább a hátára vette.

  Hát ahogy tovább mennek, mendegélnek, egyszer csak megint eljajdítja
magát sündisznócska a medve hátán:

  - Jaj, jaj, Mackó bácsi, ez így nem jó lesz, mert én innen legurulok,
kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg,
hogy ide erősíthessem magam.

  - Szaporán, hékás, mert várnak a cinegék!

  Az erdőben a fák tele voltak nőve iszalaggal. Az iszalag olyan futó
növény, mint a borostyán. Erős, szívós a szára, mint a zsineg. Erről
szakajtott le sündisznócska egy hosszú ágat, azt a medve szájába tette, mint
ló szájába a zabolát. A két végit meg a kezébe vette, mint a kantárt.

  - Mehetünk már, Mackó bácsi!

  Kisvártatva megint megszólal sündisznócska.

  - De sajnálom én magát, lelkem Mackó bácsi, hogy úgy csípik a legyek. Mit
szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy mogyorófavesszővel?

  - Jól tennéd, öcsikém!

  Sündisznócskának se kellett több biztatás, letört egy mogyorófa suhogót
és olyanokat húzott vele az urabátyja füle tövére, hogy csak úgy sajgott.

  - Hagyd abba, öcsém, itthon vagyunk már! No, híres cinegék, merre
vagytok? Most válik meg, ki mondott igazat.

  Jöttek a cinegék, nem is ketten, hanem tizenketten, hogy hírét hallották,
mi készül Mackóéknál. De olyan csúfolódást még nem hallott az erdő, mint
most.

  - Nini, jön a sündisznócska medveháton!

  - Hogy adod a lovad, sündisznócska?

  - Medvelónak párja nincs!

  - Gyi hő, gyi hő, medve koma, sündisznócska hátas lova!

  A rászedett mackó lehajította sündisznócskát a hátáról s nagy maga
szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle.
Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a békabecsinált
meg az egérpecsenye, mint akkor.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.