Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               MESE A KIS GIDÓRÓL

  Hol  volt,  hol nem volt, kristálypatak mellett volt egyszer egy
gyöngyliget, abban a gyöngyligetben volt egy ezüst fa, annak az ezüst fának
rengő-ringó ágán volt egy aranytollú madár, annak az aranytollú madárnak
volt egy nagyon okos íródiákja, az a nagyon okos íródiák mindig ott ült a fa
alatt aranyos karszékben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe
mind beleírta, amit az az aranytollú madár dalolt.

  Itt van az a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép
mesét a kis gidóról.

  Nagyon szerette ezt a kis gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az
egyetlenegy fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali
harmatban  fürdette  meg  minden reggel, fehér rózsalevél-törülközővel
törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki,
ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta
másképp, mint drága szemefényének, édes cukrocskájának.

  Varrt neki szivárványszín labdát s labdázgattak együtt kerek erdő szélén,
mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között, fehér
kis kunyhóban. Hozott neki a vásárról fütyülős lovat, kerekest. Húzogatta,
vonogatta a kis gidó, nagy öröme telt benne. Jávorfából metszett ágat,
csinált belőle furulyát s megtanította furulyázni. Olyan szép nótákat
fújdogált el rajta a kis gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót,
fáról fára szökdelve mind odamentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a
furulyaszót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta.

  Mind azt mondták, hogy a kis gidó szebben tud furulyázni, mint a
juhászbojtár a napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy:

             Zöld erdőben, sík mezőben
             Lakik egy madár.
             Kék a lába, zöld a szárnya,
             Jaj, de szépen jár!

  Édesanyja, az öreg kecske nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is
megcsókolta; ahova csak lépett a kis gidó, virágot szórt az útjára.

  - Me-e-e! - szólalt meg egyszer a kis gidó, fejét az öreg kecske fejére
hajtva. - De jó is vagy te, édes anyuskám! Úgy szeretsz te engem, mint a
galamb a tiszta búzát!

  - Me-e-e, rubintocskám, gyémánt csillagocskám! Hogyne szeretnélek, mikor
olyan szófogadó, engedelmes kis gidó vagy. Légy is az mindig, akkor megáld
az Isten. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az
elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eressz senkit, akárhogy zörget,
mert hátha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod-e, hogy
ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsád
be, de be ne ereszd.

  Elment az öreg kecske. A kis gidó jól bezárta az ajtót és elgondolkozott
azon, amit édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas.
Szelíd, szép szavakkal beszél be kívülről:

        Gidócskám, gidócskám, tubicám, kincsecském,
        Rózsafán született kedves kicsi kecském!
        Eressz be, bocsáss be, aranyos szép szentem!
        Zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem.

  De a kis gidó nem hitt a mézes-mázos szónak. Édesanyja intése csengett a
fülébe. Nem nyitotta ki az ajtót.

  A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül-fordul egyet a megint csak
kopogtat:

        Gidócskám, gidócskám, gyönyörű madárkám,
        Fürge kis halacskám, gyönge violácskám!
        Eressz be, bocsáss be, tudom, örülsz mostan,
        Arany skatulyába sárga cukrot hoztam.

  Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis gidó csak nem bocsátotta be,
mert a fülébe csengett az édesanyja intése.

  A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül-fordul kettőt-hármat
s megint csak visszatér:

         Gidócskám, gidócskám, gerlicém, mókuskám,
         Csillagom, rubintom, angyalom, babuskám!
         Eressz be, pántlikát hoztam a nyakadba,
         Szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta.

  Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos
ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis gidónak csak az édesanyja
intése csengett a fülébe mindig.

  A nagyfogú farkas haragosan morogta magában: "Lám, lám, ennek a kis
gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja,
annak fogadja így a szavát."

  Nem is próbálta meg többször, nekiiramodott az erdőnek. Ideje is volt
elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt.
Szaladt egyenesen a vadász bácsihoz, akinek jó puskája volt, aki a kecske
családot nagyon szerette.

  Mikor zöld fák között, a fehér kis kunyhóhoz értek, a nagyfogú farkasnak
már híre, hamva se volt; de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a
nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt.

  - Bum, bum, koma, jó napot! - szólt a puska jó nagyot, de a farkas nem
adta vissza a köszöntést, mert nyikkanni se tudott már.

  Bezzeg volt aztán nagy vígság. A kis gidó édesanyja nyakába borult, sírt-
rítt örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolta szófogadó fiacskáját.
Mindjárt  meg is fürdette friss hajnali harmatban, fehér rózsalevél-
törülközővel  törülgette  gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott
selyemfűvel etetgette.

  A kis gidó aztán elővette jávorfurulyáját, olyan szép nótákat fújdogált
el rajta, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, odamentek hallgatni a
furulyaszót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták s minden nóta után ezt
dalolgatták:

  - Éljen soká a gidó!

  Nincsen tovább. Vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd
megírom az íródiáknak, az íródiák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.