Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

              A HATRONGYOSI KAKASOK

  Egyszer a hatrongyosi bíró kakasa, ahogy a szemétdombon kipirgél-
kapargál, talál egy fületlen gombot. Nosza fölugrik vele az ól tetejére s
elrikkantja magát hét határ hallatára:

              Kukuriku Kelemen!
              Mit leltem a szemeten!

  Hatrongyosi bíró fia, Kelemen, kis kakashoz odaugrik sebesen.

  - Mutasd csak, kis kakas, mid van neked?

  - Nem tudom én, hogy micsoda, de mégse adom oda - feleselt a hatrongyosi
bíró kakasa s beugrott a sövény közé. Utána Kelemen s a hatrongyosi bíró fia
úgy megbúbozta a hatrongyosi bíró kakasát, hogy egyszeribe eleresztette
szegény feje a fületlen gombot.

  - Kukuriku, Kelemen: ezt már el nem szenvedem. Megbántottad a kakast,
majd  megbánod még te azt! - sivalkodott a kis kakas s egyszeribe
összetrombitálta a kakasülőről a falu kakasait:

              Hatrongyosi kakasok,
              Gyorsan ide szálljatok!

  Nem telt bele egy kukurintásnyi idő, már akkor ott voltak a hatrongyosi
kakasok. Öreg bíró kakasa, kisbíró kakasa, kántorék kakasa, harangozó kakasa
- több kakas nem volt Hatrongyoson.

  Mit tanácskoztak, mit nem, azt a sárga cserebogár, amelyik arra repült,
jobban meg tudná mondani, ha a hatrongyosi bíró kakasa nagy elkeseredésében
be nem kapta volna a sárga cserebogarat. Elég az hozzá, hogy arra repült egy
cinege s odaszólt a kakasgyűléshez:

              Hatrongyosi kakasok,
              Mi az újság nálatok?

  - Kicsi falu, nagy a torony, bosszút állunk Hatrongyoson - felelték a
kakasok.

  - Majd ha fagy, hó lesz nagy, répa terem vastag, nagy - csúfolódott a
cinege.

  - A fele se tréfa ennek - meresztgették a taréjukat a hatrongyosi
kakasok. - Nem kel föl többet a nap Hatrongyoson, mert nem kukorékolnak neki
a hatrongyosi kakasok.

  - Hatrongyosi kakasok, jaj de nagyon okosok! - nevetett a cinege tovább
repülve. A hatrongyosi kakasok pedig elmentek aludni, hanem előbb keményen
megrázták egymásnak a taréját. Kakas tesz fogadást, huncut, ki nem állja -
annyit jelent ez kakasnyelven.

  Bizony még javában húzták a bőrt a fagyon a hatrongyosiak, mikor a
kántorék kakasa már elrikkantotta magát:

              Kukuriku, virradóra,
              Éjfél után három óra.

  Egyszerre talpon volt egész Hatrongyos s mérgében majd lenyelte a fejét a
hatrongyosi bíró kakasa.

  - Ez a kakasbecsület? Ki a faluból a kántorék kakasával!

  Három kis kakas úgy kimarta maga közül a negyediket, hogy az meg se állt
addig, ameddig a hatrongyosi torony ellátszott. Akik pedig otthon maradtak,
azok még jobban megfogadták, hogy nem hallatszik több kakasszó Hatrongyoson.
Ne tudja a hajnal, mikor kell neki hasadni.

  Hát, uramfia, a fél szemét még ki se nyitja másnap a harangozó kakasa,
mikor már rágyújtott a nótára:

             Kukuriku, emberek,
             Hajnallik már, keljetek!

  Bizony  az  lett a vége, hogy a harangozó kakasát is elüldözték
Hatrongyosról, mint az igaz ügy árulóját. Majd azok mutatják meg, hogy ki az
igazi kakas, akik otthon maradtak: kisbíró kakasa, öreg bíró kakasa.

  Kisbíró kakasa állta is a fogadást másnap hajnalig, hanem akkor már nem
bírt magával:

              Kukuriku, kelj, kelj,
              Piros hajnal, serkenj!

  Nem is kellett egyéb a hajnalnak, egyszerre feltolta piros ábrázatát az
ég alján.

  - Jaj, mit tettem, jaj, mit tettem! - sipított a kisbíró kakasa s úgy
világnak ment bújában, hogy még tán ma se állt meg.

  Nem maradt már egyéb kakas Hatrongyoson, csak az öreg bíró kakasa. Le se
merte hunyni a szemét egész éjszaka, nehogy álmában elkukurítsa magát
valahogy. Jaj neked, Kelemen, megfizetsz a fületlen gombért! Jaj neked,
Hatrongyos, sose látod többet a szép piros hajnalt, nincs, aki felköltse!

  Néz-néz a sötétségbe a hatrongyosi bíró kakasa: hát egyszer csak megpirul
ám az ég alja s fölmosolyog rajta a szép piros hajnal. Mosolyog, mosolyog,
egyre jobban mosolyog, szinte csúfolódik:

  - Tudom én az időt kakasszó nélkül is.

  - Kukuriku, ilyen szégyen többet engem sose érjen! - rikkantotta el magát
az utolsó hatrongyosi kakas, s úgy ugrott le a padlás szájából, hogy menten
kitörte a nyakát.

  Azóta Hatrongyoson nincsen kakas s a hatrongyosi gyerekek nem ehetnek
kakastejes kenyeret.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.