Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               A BUJDOSÓ MACSKA

  Egyszer volt, hol nem volt, nem tudom, hogy merre volt, de valahol mégis
volt, volt egyszer egy macska. Ezzel a macskával nagyon mostohán bánt az
asszonya, elkeseredett erősen, s nagy bújában, bánatában fogta magát,
otthagyta a gazdasszonyát, s elment világgá.

  De hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt útnak indult volna, az
udvaron talált egy nagy vörösrépát, szekeret csinált belőle, nagy hirtelen
fogott két egeret, azokat a szekér elé fogta, s úgy indult bujdosóba.

  Mennek, mendegélnek, hegyeken-völgyeken által, de bizony az egerek
elfáradtak, egyre lassabban lépegettek. Gondolja magában a macska:
így nem messzire haladunk. Fogott az úton még két egeret, a másik
kettőnek elejébe fogta, s úgy hajtott tovább.

  Amint mennek, mendegélnek, találkoznak egy rákkal. Kérdi a rák:

  - Hova mégy, te macska?

  - Megyek vándorolni.

  - Vígy el engem is, mert a halak kikergettek a vízből.

  - Hát miért kergettek ki?

  - Azért mert mindig csipkedtem őket az ollómmal.

  - No, hát gyere, ülj fel.

  Tovább mennek, mendegélnek, s hát az út közepén két tojás van. Megszólal
az egyik tojás, s kérdi a macskától:

  - Hová mégy, te macska?

  - Megyek vándorolni.

  - Vígy el minket is. Nem volt maradásunk az asszonyunknál, mert azt
kívánta, hogy három csirke keljen ki belőlünk, pedig csak egy van bennünk.

  Felültek hát a tojások a vörösrépa szekérre, s a macska hajtott tovább.
Egyszerre csak rászállott a szekérre tíz fecske s tíz pacsirta. Nem is
kérdezték a macskától, szabad-e, nem-e, szépen letelepedtek, s mentek ők is.

  Még egy jó hajításnyira sem mennek, egy csomó gombostűt találnak az úton.
Kérdi a macska:

  - Hát ti hogy kerültetek ide?

  - Mi bizony úgy, hogy egy társunk megszúrta az asszonyunkat, s az
asszonyunk haragjában mind kidobott az útra.

  - Hát akkor csak ti is üljetek fel a szekérre, gyertek velünk.

  Tovább mennek, mendegélnek, s estefelé egy kicsi házikóhoz érnek.

  Abban a kicsi házikóban egy öregasszony lakott, a macska bement hozzá,
köszönt illendőképpen, s szállást kért éjszakára. Mondja az öregasszony:

  - Adnék én jó szívvel, de ide minden éjjel zsiványok jönnek, itt ugyan
nem lesz nyugodalmatok.

  De a macska addig beszélt, hogy így meg úgy, nem félnek a zsiványoktól,
hogy az öregasszony szállást adott nekik.

  A négy egeret bekötötték az istállóba.

  A két tojás beleült a tüzes hamuba, a rák a vizesdézsába, a gombostűk a
törülközőbe, a macska meghúzódott az ajtó sarkában, a fecskék mentek az
eresz alá, a pacsirták pedig a ház tetejére.

  Hát csakugyan éjjel jönnek a zsiványok, bemennek a házba, letelepednek a
kemence mellett, tüzet akarnak gyújtani. De amint megpiszkálják a hamut, a
két forró tojás szétpattant, s szemük, szájuk tele lett tojáshéjával meg
sárgájával. Hej, uram, teremtőm, megijedtek a zsiványok, égette a tojás az
arcukat erősen, szaladtak a vizesdézsához, hogy megmosdjanak. De ahogy
belenyúltak a dézsába, a rák jól megcsípte az ujjukat. Lekapják az alsó
szegről  a  törülközőt,  hogy  megtörülközzenek,  de a gombostűk jól
összeszurkálták őket. Még jobban megijednek, szaladnak kifelé, s ott meg
nekik ugrik a macska, s istenigazában összevissza karmolta az arcukat.

  Ki az udvarra, mintha szemüket vették volna, de ott meg a fecskék és a
pacsirták elkezdtek csiripolni:

  - Zsiványok, zsiványok! Fogjátok meg!

  Ahányan voltak, annyifelé szaladtak, többet az öregasszony házához vissza
se jöttek.

  Reggel a macska megköszönte a szállást az öregasszonynak, a négy egeret
befogta a vörösrépa szekérbe, aztán mind felkerekedtek, mentek tovább.

  Hanem amint egy hídra értek, halljátok csak, mi történt. Az egerek mitől,
mitől nem, megijedtek, a szekeret belerántották a vízbe.

  Hej, istenem, lett nagy ijedelem. A pacsirták és a fecskék, huss
felrebbentek és elrepültek. A macska is nagy üggyel-bajjal kiúszott, de a
szegény rák az ott maradott a vízben, no meg a gombostűk is.

  Hogyha ezek a vízben nem maradtak volna, az én mesém is tovább tartott
volna.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.