Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                JAKAB ÉS A ZAB

  Egyszer volt, hol nem volt, túlonnan túl, ahol a kurta farkú malac túr,
volt egy gazdaember, s annak egy kicsi legény szolgája, akinek Jakab volt a
neve. Mondja egyszer a gazda Jakabnak:

  - Eredj, fiam, Jakab, a mezőre, s arasd le a zabot.

  Elment Jakab, de az ebadta kölyke nem aratta le a zabot. Nem ám, nem
aratta le, de nem is dugta haza az orrát.

  Megharagszik a gazda, küldi a kiskutyát, hogy harapja meg Jakabot. Na
bezzeg, a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot.

  Nosza, küldi a gazda a botot, hogy verje meg a kiskutyát. De a bot nem
verte meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta
le a zabot.

  Még jobban mérgelődött a gazda, s küldte a tüzet, hogy égesse meg a
szófogadatlan botot. De bizony a tűz nem égette meg a botot, a bot nem verte
meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta meg Jakabot, s Jakab sem aratta le a
zabot.

  - Ilyen-olyan, szedte-vette! - kiált a gazda - hiszen megálljatok!

  Mindjárt küldte a vizet, hogy oltsa el a tüzet. Haj, de a víz nem oltotta
el a tüzet, a tűz nem égette el a botot, bot nem verte meg a kiskutyát,
kiskutya nem harapta meg Jakabot, s Jakab sem aratta le a zabot.

  - Úgy?! Hiszen csak várjatok.

  Egyszeribe küldte a bikát, hogy igya meg a vizet. De bizony a bika nem
itta meg a vizet, a víz nem oltotta el a tüzet, a tűz nem égette el a botot,
bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, s Jakab sem
aratta le a zabot.

  Küldi a mészárost, hogy vágja le a bikát. Ment a mészáros, de nem vágta
le a bikát, bika nem itta meg a vizet, víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem
égette el a botot, bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg
Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot.

  Hiszen a gazdának sem kellett egyéb: küldte a szolgabírót, hogy csapassa
meg a mészárost. Bezzeg a szolgabíró megcsapatta a mészárost, mészáros
levágta a bikát, bika megitta a vizet, víz eloltotta a tüzet, tűz megette a
botot, bot megverte a kiskutyát, kiskutya megharapta Jakabot, s Jakab
mindjárt learatta a zabot, de úgy, hogy egy szál sem maradott.

  Ha csak egy szál zab maradt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.