Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                AZ ARANYMOZSÁR

  Volt  egyszer  a  világon egy szegény öregember, annak a szegény
öregembernek egy szép és erősen okos leánya. De olyan szegények voltak, mint
a templom egere, talán még annál is szegényebbek. Mikor volt kenyér az
asztalfiában, mikor nem. S amikor volt, akkor is csak hamuban sült kenyér
volt.

  Elmegy egyszer az öregember szántani, s amint kettőt-hármat térül-fordul
a földön, nagyot csendül az ekevas, s kivet egy színarany mozsarat.

  Hej, megörül az öregember, félbehagyja a szántást, indul haza, de
meggondolja magát: ha mozsár van itt, törőnek is kell lenni, s turkálni
kezdi az ekevassal a földet, hátha megtalálja a mozsártörőt. De bizony hiába
turkálta, nem találta meg. Hiszen, elgondolta, sokat ér ez törő nélkül is.
Elmegy haza, s mutatja a leányának nagy örvendezéssel, hogy mit talált.

  - Na, édes leányom, többet nem éhezünk, viszem ezt a mozsarat a
királynak. Tudom, megveszi jó drága pénzen.

  Mondja a leány:

  - Ne vigye el, édesapám, mert meglátja kigyelmed, hogy a király majd
megkérdi, hol a mozsár törője. Még azt hiszi, hogy lopta kigyelmed, s
tömlöcbe vetteti.

  Beszélhetett a leány, elment az öreg, s meg sem állott, míg a királyhoz
nem ért.

  Köszön illendőképpen, a király fogadja s kérdi:

  - Mi járatban vagy, te szegény öregember?

  - Én bizony, felséges királyom, amint a földecskémet szántottam, egy
aranymozsarat találtam, s elhoztam felségednek ajándékba.

  - Na, ez igazán szép portéka - mondja a király, s jól megnézte kívül-
belül, hogy igazi színarany-e.

  Az volt biz az, igazi színarany.

  - Hát a törő hol van? - kérdi a király.

  Mondja az öregember:

  - Kerestem én azt is eleget, felséges királyom, de nem találtam meg.

  - Bezzeg, hogy nem találtad meg, ilyen-olyan teremtette - pattogott a
király -, mert bizonyosan loptad a mozsarat is!

  Hiába mondta a szegény öregember, hogy így meg úgy, hogy a világon való
életében nem lopott, hívatta a király a katonákat, ezek közrefogták a
szegény embert, s vitték a tömlöcbe.

  Amint kísérték a katonák az öregembert, elkezdett sírni keservesen:

  - Hej, édes leányom, lelkem leányom, miért nem hallgattam a te szavadra!
Nemhiába mondtam mindig, hogy nincs több olyan okos leány a világon, mint
te.

  Hallotta ezt a király belső inasa, fut a királyhoz, s jelenti, hogy mit
mondott az öregember.

  Egyszeribe parancsolja a király, hogy hozzák fel az öreget.

  Viszik az öreget a király színe elé, s kérdi a király:

  - Miféle okos leányod van neked? Igaz-e, amit mondtál, hogy nincs több
olyan okos leány a világon, mint a te leányod?

  - Mondtam, felséges királyom, s meg sem is másolom.

  - Na, jól van - mondja a király -, majd meglátjuk. Hozd ide a leányodat,
s ha megteszi azt, amit mondok neki, feleségül veszem.

  Hazamegy az öregember a leánya után. Mondja neki, hogy mi történt, hogy
mer-e szerencsét próbálni?

  - Csak gyerünk, édesapám - mondja a leány -, majd megsegít az isten.

  Fölmennek a királyhoz, s a király azt mondja a leánynak:

  - No, te leány, azt hallottam, hogy a legokosabb leány vagy a világon.
Hát ha úgy elmégy előttem, hogy se felöltözve, se levetkőzve, se kocsin, se
gyalog ne légy, feleségül veszlek.

  - Jól van - mondja a leány -, megpróbálom, felséges királyom.

  Azzal elment haza az apjával. Otthon levetette a ruháját, s magára vett
egy hálót. Ennek a hálónak négy sarkát szépen odakötötte a kocsisaroglyához.
Így indult el a királyhoz.

  Jött a király is hatlovas hintón, szemben a leánnyal, s mikor meglátta,
felültette a hintajába, vitte a palotába, ottan felöltöztette szép aranyos
ruhába. Mondta neki:

  - Amit kívántam, megtetted; te az enyém, én a tied, ásó-kapa s a
nagyharang válasszon el minket.

  Mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták; a legények rúgták.
Táncolt az öreg is, táncolni kellett nekem is.

  Így volt, mese volt.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.