Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

              AZ EMBER A LEGERŐSEBB

  Szomorúan kullogott a farkas az erdőben, fülét-farkát leeresztette, s
mind csak a földet nézte. Észre sem vette, hogy szembejön a medve, csak
akkor nézett fel ijedten, mikor a medve köszöntötte:

  - Jó reggelt, farkas koma.

  - Adjon isten, medve koma - fogadta búsan a farkas.

  - Hát neked mi bajod? Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő!

  - Hagyd el, medve koma, ne is kérdezd! Nem látod: fejem, nyakam, oldalam
csupa vér?

  - Az ám, farkas koma! Talán bizony verekedtél valamelyik atyádfiával?

  - Dehogy azzal, dehogy azzal. Az emberrel akadtam össze, de meg is
jártam. Cudarul megtépázott.

  A medve nagyot kacagott.

  - Szégyelld magad, farkas koma! Hát még az ember is valami? Na, nekem a
fél fogamra sem volna elég.

  - Ne bízd el magadat, medve koma - mondta a farkas. - Bizony mondom
neked, hogy az ember a legerősebb "állat" a világon. Én tudom, mert én
próbáltam.

  - Hogyhogy?

  - Hát úgy, hogy bementem a faluba, hátha akad egy kis báránypecsenye. Az
ám, csakhogy a kutya észrevett, s ámbátor atyafiságban volnánk, elárult a
gazdájának, az embernek. Az ugatásra kijött a gazda, s valami fokossal vagy
mivel úgy eldöngetett, hogy alig tudtam elvánszorogni.

  - Már én mégiscsak azt mondom - erősködött a medve -, hogy fél fogamra
sem elég az ember.

  - Én meg azt mondom, hogy az ember a legerősebb állat.

  - Szeretném látni!

  - Azt ugyan megláthatod.

  Erre a medve kitépett egy bokrot, s miszlikbe tépte-szaggatta.

  - Nézd, farkas koma, így tépném össze az embert.

  - Meghiszem azt, komám, csakhogy az ember nem hagyja magát, mint a bokor.

  - Hiszen ne hagyja, úgyis összeszaggatom.

  - Nem hiszem, komám.

  - Nem-e? Fogadjunk!

  - Itt a lábam, nem disznóláb!

  - Itt a talpam, ez sem disznóláb!

  Fogadtak egy nyúlba, s azzal meghúzódtak egy bokor mögé, úgy várták, hogy
jön-e arrafelé ember.

  Amint ott vártak, várakoztak, leskelődtek, arra jött egy gyermek. Kérdi a
medve:

  - Ember-e ez, farkas koma?

  - Nem.

  - Hát mi?

  - Ez még csak lesz ember.

  Tovább vártak, várakoztak, leskelődtek, s ím, arra jött egy öreg koldus.

  - Hát ez ember-e?

  - Nem.

  - Mi hát, ha nem ember?

  - Ez csak volt ember - mondta a farkas.

  Tovább vártak, várakoztak, leskelődtek, s arra jött egy asszony.

  - Hát ez ember-e?

  - Ez sem ember. Ez csak asszony.

  Tovább vártak, várakoztak, leskelődtek, s ím, egyszerre csak jön egy
huszár a lován.

  - Hát ez mi? Ez csak ember?

  - Ez már ember! - mondotta a farkas.

  A medvének sem kellett több, kiugrott a bokor mögül, s útját állotta a
huszárnak.

  - Ejnye, aki áldója van! - rikkantott a huszár. - Félre az utamból!
Király katonája vagyok!

  A medvének ugyan mondhatta, nem állott az félre. Bizony, ha nem állott, a
huszár előrántotta a kétcsövű pisztolyát a nyeregkápájából, s piff-puff!
kétszer a medvére lőtt. Találta is mind a kétszer, de ez a medvének csak
annyi volt, mintha vackorral dobták volna meg: meg sem mozdult a helyéről,
csak egy kicsit megrázta a bundáját.

  - Hiszen megállj - rikkantott a huszár -, mindjárt megberetvállak én!

  Azzal kihúzta a kardját, s vágta-szabta, beretválta a medvét, amerről
találta, jó éles kardjával.

  A medvének ez éppen elég volt, szörnyű bőgéssel-ordítással megfutamodott,
nem nézett árkot-bokrot, futott az erdőn át, mintha szemét vették volna, s
meg sem állott, míg a barlangjába nem ért.

  Sok-sok  idő  telt  el, míg megint talpra állott, s kimozdult a
barlangjából. Amint ment, mendegélt, hát először is kivel találkozik?
Bezzeg, hogy a farkassal.

  - No, komám - mondotta a farkas -, megnyertem a fogadást!

  - Megnyerted, koma, meg; ne félj, amint erőre kapok, megadom a nyulat.

  - No, ugye, hogy az ember a legerősebb állat?

  - Igazad van, farkas koma, az ember a legerősebb állat. Azt már csakugyan
nem hittem volna, hogy csúffá tegyen. Az igaz, hogy furcsa állat az ember.
Mire észrevettem volna magamat, kétszer a szemem közé köpött. No, hiszen
ettől még nem ijedtem meg, de mikor kirántotta azt a fényes nyelvét, s azzal
elkezdett nyalogatni - már ennek fele sem volt tréfa. Szégyen a futás, de
hasznos, elszaladtam biz én!
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.