Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                MEK INDEX (10)

          Az URL címek hosszúsága miatt csak a
              gopher://helka.iif.hu
              ---------------------
             mögötti útvonalat jelöljük!


TI: A szoptatás 
AU: Shulamith Shahar 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/gyertort/szoptat
 
TI: Gyermek születik 
AU: Shulamith Shahar 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/gyertort/szules
 
TI: Az irodalomszociológia elmélettörténeti háttere I. 
AU: Veres Ildikó 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/irodszoc.hun
 
TI: Konstruktivizmus a német társadalomelméletben 
AU: Balogh István 
AU: Karácsony András 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/konstruk.hun
 
TI: Mítosz, érzelem és önfelfogás 
AU: Murray Edelman 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/mitosz.hun
 
TI: A társadalom ökonómiája és a gazdaság szociológiája 
TI: Vázlat a közgazdaságtan és a szociológia megváltozott viszonyáról
AU: Szántó Zoltán 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/szanto
 
TI: Helmut Schelsky "antiszociológiája" 
AU: Karácsony András 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/schelsky.hun
 
TI: Pierre Bourdieu szellemi fejlődése 
AU: Pokol Béla 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/bourszel.hun
 
TI: Adalékok a modern francia szociológiaelmélethez 
AU: Pokol Béla 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/modernfr.hun
 
TI: Szimbolika - Életvilág - Diabolika 
AU: Karácsony András 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/diabolik.hun
 
TI: Fogalmi kísérletek a katonai mező elemzésére I. 
AU: Till Szabolcs 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/katonai.hun
 
TI: A komikus néger sztereotípia két népszerű változata a 19. század 
TI: eleji minstrel dalokban 
AU: Varró Gabriella 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/minstrel.hun
 
TI: Bartók, the Scientist 
AU: Hadas Miklós 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/bartok.hun
 
TI: A CARITAS és a romániai átmenet 
TI: A CARITAS-jelenség és az antropológiai elemzés (alcím) 
AU: Magyari-Vincze Enikő 
AU: Feischmidt Margit 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/caritas.hun
 
TI: The Cognitive Chance of Central European Sociology 
AU: Wessely Anna 
AU: Csepeli György 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/cognitiv.hun
 
TI: Economic Sociology in East-Central Europe: Trends and Challenges 
AU: Lengyel György 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/ecosocio.hun
 
TI: The Social Construction of Women's Roles in Hungary 
AU: Neményi Mária 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/women.hun
 
TI: A vallásszociológia új útjai 
AU: Tomka Miklós 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/vallszoc.hun
 
TI: A csábítási elmélet viszontagságai; a valóság változó státusai a 
TI: pszichoanalízisben 
AU: Szummer Csaba 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/csabitas.hun
 
TI: Magyar szociológiatörténet: minek a története? 
TI: Vázlat a magyar társadalomtani-szociológiai gondolkodás 1945 
TI: előtti történetéről 
AU: Saád József 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/szoctort.hun
 
TI: Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom 
AU: Rom Harré 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/harre.hun
 
TI: A fogyasztás kultúrája és a történelem 
AU: Zentai Violetta 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/fogyaszt.hun
 
TI: Női időtöltések száz évvel ezelőtt 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/noi-ido.hun
 
TI: Virtuális Valóság -- A tapasztalás új módjai és formái 
AU: Galambos Adrienn 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/virtval
 
TI: Húsosfazék -- avagy a hús különleges társadalmi szerepe 
AU: Andor Mihály 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/husos
 
TI: Életmód, ideológia, háztartás 
TI: A fogyasztáskutatás politikuma az államszocializmus korszakában 
AU: Vörös Miklós 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/eletmod.hun
 
TI: A fogyasztás kísértete 
AU: Hammer Ferenc 
AU: Dessewffy Tibor 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/fogyaszt
 
TI: Fogyasztás és lakáskultúra Magyarországon a hetvenes években 
AU: S. Nagy Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/lakaskul.hun
 
TI: Szabadlábon 
AU: C. Fehér Ferenc 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/cfeher
 
TI: Enyingi Török Bálint Okmánytára 
AU: Bessenyei József 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/torok_b
 
TI: László Károly beszámolója Kossuth amerikai útjáról 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Pordán Ildikó 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/laszlo_k
 
TI: Fogalmi zavarok, buktatók és tévhitek 
TI: Fejtegetések a kitelepített németek beilleszkedésének vizsgálatához 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Mayer János 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/mayer2
 
TI: A Magyarországi Német Néppárt (MNNP) programja és a magyarországi 
TI: németek katekizmusa 
TI: Adalékok a magyarországi németek mozgalma történetéhez (1905-1910) 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Flodung János 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/mnnp
 
TI: Párizs, Algír, Colombey. 
TI: Az 1958-as politikai válság Franciaországban 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Soós Gábor 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/soos
 
TI: Teleki Pál és a magyar-jugoszláv viszony 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Tilkovszky Lóránt 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/teleki_p
 
TI: John Jay és a föderáció kérdése (Federalist no. 2.) 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Berkes Tímea 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/berkes.hun
 
TI: Kitalált hagyományok 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
TI: The Invention of Tradition (az ismertetett könyv címe) 
AU: Soós Gábor 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/soos2.hun
 
TI: A spanyol diplomácia magyar vonatkozású dokumentumaiból I. (1936-1937) 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Harsányi Iván 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/harsanyi
 
TI: Kísérlet a hadiflották harcértékét meghatározó módszer kidolgozására 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Krámli Mihály 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/kramli
 
TI: A hazájukból elűzött németek Chartája 
TI: Kutatási Füzetek (sorozatcím) 
AU: Mayer János 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/mayer1
 
TI: A Short History of Austria-Hungary 
AU: H. Wickham Steed 
AU: Walter Alison Phillips 
AU: David Hannay 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/austria
 
TI: History of German Settlements in Southern Hungary 
AU: Sue Clarkson 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/banat.hun
 
TI: Agricola évszázada 
AU: Benke István 
AU: Dr. Bessenyei József 
AU: Dr. Faragó Tamás 
AU: Dr. Gulyás József 
AU: Dr. Heckenast Gusztáv 
AU: Dr. Horváth Zoltán 
AU: Mastalirné dr. Zádor Márta 
AU: Dr. Remport Zoltán 
AU: Dr. Szabó Béla 
AU: Szemán Attila 
AU: Tóth Péter 
AU: Dr. Zsámboki László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/agrikonf
 
TI: The Annotated Memoirs of admiral Miklós Horthy Regent of Hungary
AU: Horthy Miklós
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/horthy
 
TI: An Undiplomatic Diary 
TI: By The American Member Of The Inter Allied Military Mission To Hungary 
TI: 1919-1920 
AU: Harry Hill Bandholtz 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/bandholz
 
TI: Hungary - A Brief History
AU: Lázár István
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/lazari
 
TI: Hungary 
TI: A Short History (alcím) 
AU: Carlile Aylmer Macartney 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/macart
 
TI: Hungary
TI: The Unwilling Satellite
AU: John Flournoy Montgomery
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/montgom
 
TI: Az utolsó királykoronázás Magyarországon
AU: dr. Szijj Jolán
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/korona
 
TI: 75 éves a Hadtörténelmi Levéltár 
AU: dr. Szijj Jolán 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/leveltar
 
TI: The New Central Europe  
AU: Stephen Borsody    
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/newce
 
TI: The Tragedy of Central Europe 
AU: Görgényi László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/whirlw
 
TI: Wartime American Plans for a New Hungary 
TI: Documents from the U.S. Department of State, 1942-1944 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/romsics
 
TI: John Hunyadi 
TI: Hungary in American History Textbooks (alcím) 
AU: Andrew L. Simon 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/hunyadi
 
TI: Magyarország levéltárai 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/mlevtar
 
TI: Magyarország torz tükre a világban 
AU: Sisa István 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/torz.hun
 
TI: A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata az Egyesült Államokban 
TI: a 19. század közepén 
AU: Annus Irén 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/mormon.hun
 
TI: Klió és/vagy Kalliopé? 
TI: A posztmodern amerikai történetírás néhány kérdése 
AU: Magyarics Tamás 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/klio.hun
 
TI: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában 
AU: Hayden White 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/narrativ.hun
 
TI: Magyarország az amerikai sajtóban az első világháború idején 
AU: Glant Tibor 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/sajtoban.hun
 
TI: Idegenek Londonban a 15-16. század fordulóján 
AU: Velich Andrea 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/idegenek.hun
 
TI: Puritanizmus és amerikai identitás 
TI: A puritán történet(írás) átértékelése napjainkban 
AU: Rácz Margit 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/puritan.hun
 
TI: A cs. és kir. Hadseregfőparancsnokság - AOK - hivataltörténete 
TI: 1914 - 1918 
AU: dr. Szijj Jolán 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/aok.hun
 
TI: The Hungarian Revolt 
TI: October 23 - November 4, 1956 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/revolt
 
TI: A keresztényszocializmus, mint eszme és ideológia 
TI: Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi évei alatt 
AU: Hóbor József 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/hobor
 
TI: The Effects of World War I The Uprooted 
TI: Hungarian Refugees and Their Impact on Hungary's 
TI: Domestic Politics, 1918-1921 (alcím) 
AU: Mócsy I. István 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/mocsy
 
TI: The Fall of The Medieval Kingdom of Hungary 
TI: Mohacs 1526 - Buda 1541 (alcím) 
AU: Perjes Géza 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/warso
 
TI: Hungary Between Wilson and Lenin 
TI: The Hungarian Revolution of 1918-1919 and the Big Three (alcím) 
AU: Pastor, Peter 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/wilson
 
TI: The Economic Consequences of the Peace 
AU: Keynes, John Maynard, C. B. 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/keynes
 
TI: A magyar történelem kelet-európai kontextusa 
AU: Niederhauser Emil 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/kelet-eu.hun
 
TI: Az orosz történelmi fejlődés különössége: 
TI: rivális koncepciók és az önreflexió hagyományai 
AU: Sz. Bíró Zoltán 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/orosztor.hun
 
TI: A Kongó Királyság és a szomszédos területek leírása 
AU: Duarte Lopes 
AU: Filippo Pigafetta 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/kongo
 
TI: Cordoba virágkora és II. al-Hakam könyvtára 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tortenel/cordoba.hun
 
TI: Transylvania - A Short History  
AU: Lázár István 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/erdely
 
TI: Vál - Fejezetek a község történetéből és néprajzából 
AU: Gránitz Györgyné (szerkesztő) 
AU: Pogány Mária (szerkesztő) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/valtori
 
TI: Tiszaigar 
TI: Egy tiszántúli falu életrajza 1744-1944 
AU: Kardos László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/tortenel/kardosl
 
TI: Perlekedő tudáselméletek 
AU: Szegedi Péter 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tudtan/perleked.hun
 
TI: A paradigmától a lexikonig... 
TI: Thomas S. Kuhn harmincöt év után 
AU: Fehér Márta 
:7070/00/porta/szint/tarsad/tudtan/paradigm.hun
 
TI: A hadviselés törvényei 
TI: Szun-ce 
:7070/00/porta/szint/tarsad/hadtud/szuncema.hun
 
TI: Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
:7070/00/porta/szint/tarsad/hadtud/nato.hun
 
TI: NATO and Hungary 
:7070/00/porta/szint/tarsad/hadtud/nato-hun.hun
 
TI: Zichy Mihály és Oroszország 
AU: Boros Lili 
:7070/11/porta/szint/tarsad/muvtort/zichy
 
TI: Kassák "képarchitektúra"-elmélete és az antiművészeti koncepc. viszonya
AU: Hegyi Lóránd 
:7070/00/porta/szint/tarsad/muvtort/antimuv.hun
 
TI: Az állatok világa 
TI: Emlősök (kötetcím) 
TI: Főemlősök - majmok (kötetcím) 
AU: Alfred Eduard Brehm 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/brehm
 
TI: A magyar barlangok növényvilága
AU: Rajczy Miklós
:7070/00/porta/szint/termesz/biologia/barl-flo.hun
 
TI: Növények a föld alatt
AU: Rajczy Miklós
AU: Buczkó Krisztina
:7070/00/porta/szint/termesz/biologia/novenyek.hun
 
TI: Volt barlangok volt növényei
AU: Buczkó Krisztina
AU: Rajczy Miklós
:7070/00/porta/szint/termesz/biologia/bejarat.hun
 
TI: The development of the vegetation in lamplit areas of the cave 
TI: Szemlő-hegyi barlang, Budapest, Hungary
AU: Rajczy Miklós
AU: Buczkó Krisztina
:7070/00/porta/szint/termesz/biologia/conferen.hun
 
TI: The Flora of Hungarian Caves
AU: Rajczy Miklós
:7070/00/porta/szint/termesz/biologia/cave-flora.hun
 
TI: Átutazóban a Földön 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/atutazo
 
TI: A magatartás struktúrája 
AU: Havas István 
AU: Kabai Péter 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/havas
 
TI: A magatartás változatossága 
AU: Székely Sándor 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/szekely
 
TI: Egy etológiai tanuláselmélet 
AU: Csányi Vilmos 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/csanyi
 
TI: Miért szükséges egy új tanuláselmélet? 
AU: Buzsáki György 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/buzsaki
 
TI: A társas magatartás evolúciója 
AU: Sasvári Mária 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/sasvari
 
TI: Genetika és az élet 
AU: Dr. Bernard Dixon 
:7070/11/porta/szint/termesz/biologia/genelet
 
TI: Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak 
:7070/11/porta/szint/termesz/csillag/csill-tk
 
TI: Világ (egyetem) 
:7070/11/porta/szint/termesz/csillag/vilagegy
 
TI: Mitológiai hordozórakéta 
TI: Az Ariane fonala (alcím) 
AU: Németh Csaba 
:7070/00/porta/szint/termesz/csillag/ariane.hun
 
TI: A Merkúr különös világa 
TI: Két újév egy napon (alcím) 
AU: Németh Csaba 
:7070/00/porta/szint/termesz/csillag/merkur.hun
 
TI: Terkán Lajos (1877-1940) élete és munkássága 
AU: dr. Hudoba György 
:7070/00/porta/szint/termesz/csillag/terkan.hun
 
TI: Ötven éves a magyar űrkutatás 
AU: Moldoványi Balázs 
:7070/00/porta/szint/termesz/csillag/50eves.hun
 
TI: Semi-automatic removal of foreground stars from images of galaxies 
AU: Frei Zsolt 
:7070/11/porta/szint/termesz/csillag/stars
 
TI: A catalog of digital images of 113 nearby galaxies 
AU: Frei Zsolt 
AU: P. Guhathakurta 
AU: J. E. Gunn 
AU: J. A. Tyson 
:7070/11/porta/szint/termesz/csillag/galaxies
 
TI: Az áramlástan alapjai 
AU: Lajos Tamás 
:7070/11/porta/szint/termesz/fizika/aramlast
 
TI: Daguerre képei 'elkészítési' módjának leírása
AU: Daguerre
:7070/00/porta/szint/termesz/fizika/zimdag/zimdag.hun
 
TI: Fizikusok és az Internet
AU: Szalay Istvánné
AU: Zimányi Magdolna
:7070/00/porta/szint/termesz/fizika/fizikusok.hun
 
TI: Itt és most 
TI: Értekezés a térről és az időről (alcím) 
:7070/11/porta/szint/termesz/fizika/itt_most
 
TI: Ötven éves a magyar űrkutatás 
AU: Moldoványi Balázs 
:7070/00/porta/szint/termesz/fizika/50eves.hun
 
TI: Jedlik Ányos 
AU: Radnai Gyula 
:7070/11/porta/szint/termesz/fizika/jedlik
 
TI: Jedlik Ányos emlékezete
AU: Eötvös Lóránd
:7070/00/porta/szint/termesz/fizika/jedlikem.hun
 
TI: Bevezetés a térinformatikába 
TI: NCGIA Core Curriculum -- Magyarított változat (I. kötet) 
:7070/11/porta/szint/termesz/foldtud/ncgia
 
TI: Térinformatikai alapismeretek 
TI: NCGIA Core Curriculum -- Magyarított változat (II. kötet) 
:7070/11/porta/szint/termesz/foldtud/ncgia
 
TI: A térinformatika alkalmazásai 
TI: NCGIA Core Curriculum -- Magyarított változat (III. kötet) 
:7070/11/porta/szint/termesz/foldtud/ncgia
 
TI: GPS data integration by simulated vector arithmetics in J 
AU: Kádár István 
AU: Busics György 
AU: Papp Erik 
:7070/11/porta/szint/termesz/foldtud/gps-j
 
TI: Balaton 
AU: Cholnoky Jenő
:7070/11/porta/szint/termesz/foldtud/balaton
 
TI: Fizikai kémiai példatár számolási gyakorlathoz, zárthelyihez és 
TI: vizsgára való készüléshez kémia tanárszakos hallgatók számára 
:7070/11/porta/szint/termesz/kemia/fkpeldak
 
TI: Bevezetés a fizikai-kémiai mérésekbe 
AU: Csongorné Porzsolt Éva 
AU: Rábai Gyula 
:7070/11/porta/szint/termesz/kemia/meresek
 
TI: A számítógépes molekulaszerkezet-analízis alapjai 
AU: Csonka Gábor 
:7070/11/porta/szint/termesz/kemia/qcem
 
TI: Hatásterület megállapítás készülő szoftverének 
TI: levegőkörnyezeti vonatkozásai 
AU: Dr. Szepesi Dezső 
AU: Feketéné dr. Nárai Katalin 
:7070/11/porta/szint/termesz/kornyved/hatas
 
TI: Klíma változás
AU: Baji Gál Árpád
AU: Erdey Mercédesz
AU: Erdélyi Szabolcs
AU: Feiler József
AU: Lugosi Krisztián
AU: Mihók Barbara
AU: Staller Sára
:7070/11/porta/szint/termesz/kornyved/klima
 
TI: A SEED-Europe Kalauz
:7070/11/porta/szint/termesz/kornyved/enough
 
TI: Környezeti hatástanulmány 
AU: Pogány Csaba 
:7070/00/porta/szint/termesz/kornyved/kornyhat.hun
 
TI: Környezetmódszertan 
TI: Időszerű környezetvédelmi módszertani kérdések (alcím) 
AU: Pogány Csaba 
:7070/00/porta/szint/termesz/kornyved/kornymod.hun
 
TI: Környezetvédelmi tájékoztatás Magyarországon
AU: Vinnai Gabriella
:7070/11/porta/szint/termesz/kornyved/vinnai
 
TI: A matematikai élményekről és az esztétikumról 
AU: Kupás Péter 
:7070/11/porta/szint/termesz/matemat/kupas
 
TI: Kriptográfiai mondanivaló újonnan beinduló adatvédelmi rendszerek 
TI: szervezői számára 
AU: Dr. Nemetz Tibor 
:7070/00/porta/szint/termesz/matemat/nemetz.hun
 
TI: Matematikai mikroszkópok: A fraktálok 
:7070/11/porta/szint/termesz/matemat/fraktal
 
TI: Versenyfeladatok 7. c. 
AU: Orosz Gyula 
AU: Dobos Sándor 
:7070/11/porta/szint/termesz/matemat/matvers
 
TI: A szabályosság fogalmáról 
AU: Pogány Csaba 
:7070/11/porta/szint/termesz/matemat/szabaly
 
TI: A statisztika mint sikertényező 
TI: A statisztika néhány érdekes eszköze 
TI: A reprezentatív hinta 
TI: Szemléltető példák fontos fogalmakra (melléklet) 
AU: Pogány Csaba 
:7070/11/porta/szint/termesz/matemat/statiszt
 
TI: Százévesek vizsgálatának nemzetközi összehasonlítása 
AU: Beregi Edit 
AU: Gergely István 
AU: Klinger András 
AU: Németh Júlia 
AU: Regius Ottó 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/beregi.hun
 
TI: Új lehetőségek az időskori depressziók kezelésében 
AU: Blümel Ferenc dr. 
AU: Molnár Emese dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/blumel.hun
 
TI: Az adenosine szerepe az agyi vérkeringés szabályozásában 
AU: Dr. Hegedűs Katalin: 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/hegedus.hun
 
TI: A Boldog Öregkor: Esélyek és Kockázatok 
AU: Prof. Dr. Iván László: 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/ivan.hun
 
TI: Éveket az életnek 
TI: NATURPRODUKT gyógytermékek az öregedés ellen (alcím) 
AU: Menyhért Mariann 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/menyhert.hun
 
TI: Időskor: szociális biztonság vagy bizonytalanság 
AU: Dr. Németh Éva 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/nemeth.hun
 
TI: Szociális körülmények és a még várható élettartam 
AU: dr. Balázsy Károly 
AU: dr. Károlyi György: 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/balazsy.hun
 
TI: A társadalom különböző szektorainak szerepe az idősek 
TI: életminőségének javításában 
AU: Dr. Boga Bálint 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/boga.hun
 
TI: Gyógyszerek és gyógyhatású készítmények alkalmazása öregkorban 
AU: Dr. Csótó Edit 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/csoto.hun
 
TI: Gondoskodás Sopron öreg és szegény lakosairól 
TI: (XIII. század - XX. század kezdete) 
AU: dr. Egerváryné Fangler Katalin 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/egervary.hun
 
TI: A carotis endarteriectomia javallatai 
AU: Dr. Fekete István 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/fekete.hun
 
TI: Az agyi érbetegségek kezelése 
AU: Dr. Fekete István 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/fekete2.hun
 
TI: Harmónia és kreativitás öregkorban 
AU: Hárdi István dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/hardi.hun
 
TI: Idős betegek házi ápolásának esélyei 
AU: Dr. Harsányi Ernő 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/harsanyi.hun
 
TI: [A NOOTROPIL hatásosságáról] 
AU: Dr. Hartai Iván 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/hartai.hun
 
TI: Gondozási Központból irányított otthoni ápolás tapasztalatai 
AU: Horváthné Kardos Anna 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/horvathn.hun
 
TI: Nyugdíjas kor szociopszichológiája 
AU: Leel-Őssy Lóránt dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/leel.hun
 
TI: Az agy vérkeringési zavarainak kezelése időskorban gyógyszerkombinác.
AU: Dr. Molnár László 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/molnar.hun
 
TI: Gyógyszeres vonatkozások idős korban 
AU: Dr. Nikolics Károly 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/nikolics.hun
 
TI: A Városi Gondozási Központ kihívásai Balatonbogláron 
AU: Orbán Ottóné 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/orban.hun
 
TI: Az idősek megelégedettségi mutatói Szentes város természetbeni 
TI: ellátásnak típusaiban 
AU: Szebellédi Anna 
AU: Dr. Faragó Attila 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/szebelle.hun
 
TI: Paradigmaváltás az idősgondozásban 
AU: Dr. Talyigás Katalin 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/talyigas.hun
 
TI: "Boldog Öregkor?" (Esélyek és kockázatok) 
AU: Tóth Anna 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/toth.hun
 
TI: Boldog idős kor geriatriai osztályon /?!/ 
AU: Dr. Vértes László 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/idoskor/vertes.hun
 
TI: Konszenzus a cerebrovascularis betegségek ellátásában
AU: Magyar Stroke Társaság
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/stroke
 
TI: Szívbetegek képes ABC-je  
AU: dr. Jánosi András 
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/szivabc
 
TI: Rövid összefoglaló a perifériás neuropathiákhoz 
AU: Padányi Csaba 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/polyneur.hun
 
TI: Néhány szó az epilepsziáról...
AU: Dr Halász Péter
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/epilep.hun
 
TI: Hungarian Language LSD FAQ 
AU: Gombor Gábor 
AU: Ruzsa Balázs 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/lsdfaqh.hun
 
TI: A destruktív és deficites családdinamika ismétlési kényszerei, 
TI: a szimbiózis-komplexus és az Ödipális-komplexus manifesztálódása 
TI: a sorkatonai szolgálat során 
AU: Horváthné Schmidt Ilona 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/csaladd.hun
 
TI: A fegyveres szolgálat és a feszültség szabályozás kapcsol. a sorkatonák
TI: mentálhigiénés gondozása során szerzett tapasztalatok alapján 
AU: Horváthné Schmidt Ilona 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/feszszab.hun
 
TI: Feszültségszabályozás-önagresszió 
AU: Horváthné Schmidt Ilona 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/onagresz.hun
 
TI: A feszültségszabályozás komplex megközelítésmódja a határőrségi 
TI: munka szemszögéből 
AU: Horváthné Schmidt Ilona 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/feszults.hun
 
TI: Sámántechnika: misztikum vagy önfejlesztő - gyógyító módszer? 
AU: Horváthné Schmidt Ilona 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/samantch.hun
 
TI: Fives könyv 
AU: Beythe András 
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/fives_k
 
TI: A mélyvénás thrombosis sebészi vonatkozásai 
AU: Acsády György, dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/acsady.hun
 
TI: Hungarian Language Psilocybe FAQ 
TI: A mexikói varázsgombáról (alcím) 
AU: Gombor Gábor (BIGA - gomborg@almos.vein.hu) 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/vgomba.hun
 
TI: Újdonságok az alsó végtagi primer és secunder varicositások kezelésében 
AU: Bihari Imre, dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/bihari.hun
 
TI: Eltérő támadáspontú gyógyszercsoportok differenciált jelentősége 
TI: a három célszerv védelmében 
AU: dr. Székács Béla 
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/szekacs6
 
TI: A pánikbetegség 
AU: Ágoston Gabriella dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/agoston.hun
 
TI: A rosszindulatú daganatok sugárterápiája 
AU: Ésik Olga dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/esikolga.hun
 
TI: Az erekciós zavarok vizsgálatának és kezelésének szempontjai 
AU: Fekete Ferenc dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/feketef.hun
 
TI: A kényszerbetegség és kezelése 
AU: Treuer Tamás dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/treuer.hun
 
TI: A krónikus vénás elégtelens. - ulcus cruris betegség korszerű szemlélete
AU: Daróczy Judit dr. 
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/daroczy
 
TI: A vérnyomásmérés módszerei - az értékelés lehetőségei 
AU: Kékes Ede dr. 
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/kekesede
 
TI: A hipertóniás sürgősségi állapot diagnosztikai és terápiás teendői 
AU: Nagy Viktor, dr. 
AU: Székács Béla, dr. 
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/nagyvikt
 
TI: A magasvérnyomás gyanújának alátámasztása, a hipertónia diagnosztika 
TI: legfontosabb céljai és eszközrendszere 
AU: Szegedi János dr. 
:7070/11/porta/szint/termesz/orvostud/szegedi
 
TI: Depresszió és szorongásos zavarok gyermek- és serdülőkorban 
AU: Gádoros Júlia dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/gadoros.hun
 
TI: Természetes penicillinek 1996-ban Magyarországon 
AU: Székely Éva dr. 
AU: Ludwig Endre dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/szekely.hun
 
TI: Az alsó végtag vénás rendszerének non-invazív vizsgálómódszerei 
AU: Hetényi András, dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/hetenyi.hun
 
TI: A hangulati zavarok, a szorongásos betegségek és az alkohol 
AU: Vandlik Erika dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/vandlik.hun
 
TI: Az időskori depresszió 
AU: Janka Zoltán dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/janka.hun
 
TI: A méhnyakrák kezelésének korszerű szemlélete 
AU: Pulay Tamás dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/pulay.hun
 
TI: Pszichiátriai sebészet
AU: Bábel B. Tamás
AU: Lukács Eszter
AU: Nyáry István
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/psy-e.hun
 
TI: A hipertónia kórélettana 
AU: Losonczy György, dr. 
AU: Rosivall László, dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/losoncz.hun
 
TI: Férfimeddőség 
AU: Papp György dr. 
:7070/00/porta/szint/termesz/orvostud/pappgy.hun
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.