Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                MEK INDEX (09)

          Az URL címek hosszúsága miatt csak a
              gopher://helka.iif.hu
              ---------------------
             mögötti útvonalat jelöljük!


TI: Iskola és Társadalom 
AU: Pierre Bourdieu 
AU: Denis Lawton 
AU: Basil Bernstein: 
AU: Klaus Mollenhauer 
AU: J. W. B. Douglas 
AU: James S. Coleman 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/oktpol/isk_tars
 
TI: Közoktatás és felsőoktatás 1995/96. tanév 
AU: Csizmazia Károlyné 
AU: Dr. Fehér Kálmánné 
AU: Szauer Erzsébet 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/oktpol/ksh95-96
 
TI: Nemzeti Alaptanterv
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/oktpol/nat
 
TI: Keresztény Pedagógiai Nyári Egyetem (IV.) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/oktpol/kerpedag
 
TI: RITKASZO angol szóoktató hipertext
AU: Drótos László
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/oktanyag/ritkaszo
 
TI: Szárnyaljon a képzeleted!
TI: Feladatgyűjtemény az embertan és az etika tanításához,
TI: illetve az osztályfőnöki órákhoz. (alcím)
AU: dr. Kéri Katalin
AU: Ambrus Attila József
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/oktanyag/szarnyal
 
TI: A sokoldalú ember 
TI: Szöveggyűjtemény az embertan és az etika tanításához, illetve 
TI: az osztályfőnöki órákhoz  (alcím) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/oktanyag/sokoldal
 
TI: Az általános iskolai informatikaoktatás helyzetének és fejlesztésének 
TI: általános kérdései 
TI: Javaslat egy korszerű informatikai műveltséganyag összetevőire (alcím) 
AU: Z. Karvalics László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/infokt
 
TI: A tanárok és tanulók számítástechnikai beállítódásának vizsgálata 
TI: a dunaújvárosi Rudas Közgazdasági Szakközépiskolában 
AU: Stadler Diána 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/stadler
 
TI: Homo Editor Project 
TI: A hipertext és a World Wide Web felhasználása korrekciós és kreatív 
TI: feladatokra az idegennyelvi szakmai kommunikáció oktatásában (alcím) 
AU: Rohonyi András 
AU: Biacsi Dávid 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/homoedit.hun
 
TI: Integráció - informatika - katonai nyelvképzés 
AU: Lakatos Péter 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/katonai.hun
 
TI: Új média az orvosképzésben 
AU: Dr. Agócs László 
AU: Dr. Módis László 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/orvoskep.hun
 
TI: A virtuális valóság oktatói szemmel 
AU: Forczek Erzsébet 
AU: Kunszenti Ágnes 
AU: Kovács Ferenc 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/vr-oktat.hun
 
TI: WWW és nyelvoktatás
AU: Dr. Hajnal Judit
AU: Dr. Agócs László
AU: Dr. Veress Gábor
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/wwwnyelv.hun
 
TI: Creativity in Hungarian Distance Learning 
AU: Biacsi N. David 
AU: Rohonyi András 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/infoktat/hdl
 
TI: Sík Sándor pedagógiája a "Fiatal Magyarság"-ban 
TI: "Emberebb ember" (tanulmánycím) 
TI: "Magyarabb magyar" (tanulmánycím) 
AU: Dr. Várnagy Elemér 
AU: Dr. Páva István 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/emberebb
 
TI: A történeti Baranya megye római katolikus iskolaügye 1868-1918 között 
AU: Ambrus Attiláné Kéri Katalin 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/isk-ugy
 
TI: Régi magyar egyetemek emlékezete 
TI: Válogatott dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéhez 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/memoria
 
TI: Mi a neveléstörténet? 
TI: Mozaikok a nevelés történetéből II. (alcím) 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/mozaik02
 
TI: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek 
TI: Mozaikok a nevelés történetéből III. (sorozatcím) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/mozaik3
 
TI: Az iskolaszékek megalakulása és működésük története (1868-1910) 
AU: Nagy István 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/nagyszak
 
TI: Fejezetek a pedagógia történetéből 
AU: Pukánszky Béla 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/pedtort
 
TI: A Muraközi járás népiskolái a reformkorban (1837-1841) 
AU: Magyarné Sztankovics Ilona 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/sztanko
 
TI: A Tudás Kapui 
TI: Mozaikok a nevelés történetéből I. rész 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/tudas
 
TI: Anekdoták a nevelés történetéből 
AU: Sata Előd 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/anekdota.hun
 
TI: A nagyenyedi Bethlen Könyvtár kisdedápolással foglalkozó könyvei 
TI: a XVIII-XIX. századból 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/bethlen.hun
 
TI: Adalékok a pedagógusok etikai kódexének elkészítéséhez 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/etikakod.hun
 
TI: Gőbel János György életútja (1835-1903) 
AU: Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/gobel.hun
 
TI: A kisgyermeknevelés története Nyugat-Európában 
TI: Adalékok a középkortól a XIX. sz. végéig (alcím) 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/kisgyerm.hun
 
TI: Az 1879:XVII. törvénycikktől a "Lex Apponyi"-ig 
TI: Adalékok a kötelező magyar nyelvoktatás történetéhez (alcím) 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/lexapony.hun
 
TI: Neveléstörténeti vázlatok 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/nevtvazl.hun
 
TI: Segítő nevelés a pedagógia történetében 
AU: Pukánszky Béla 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/segito.hun
 
TI: Szemléletváltás a neveléstörténet tanításában 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/szemlelv.hun
 
TI: Új iskolák Magyarországon a XX. század első felében 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/ujiskola.hun
 
TI: Juan Luis Vives élete és művei 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/vives.hun
 
TI: Mozaikok az egyetemes és magyar neveléstörténet köréből 
TI: DIMENZIÓ #12 (sorozatcím) 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/11/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/mozaik
 
TI: Nőkép és lánynev. az 1960-as évek Magyarországán - a tantervek tükrében
AU: Kéri Katalin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/1960-noi.hun
 
TI: Legyen infosztráda? 
AU: Élő Gábor 
AU: Z. Karvalics László 
:7070/00/porta/szint/tarsad/nyelvtud/infosztr.hun
 
TI: The Linguistic Effect of Changes in Communication Technologies: 
TI: English Statutes in Roll, Print and Textual Database 
AU: Turi László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/turi2
 
TI: Magyar nyelvpolitika, nyelvi geopolitika 
TI: 12 példa - 12 javaslat (alcím) 
AU: Balázs Géza 
AU: Marácz László 
:7070/00/porta/szint/tarsad/nyelvtud/nyelvpol.hun
 
TI: A magyar szlengkutatás bibliográfiája 
AU: Kis Tamás 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/szl-bibl
 
TI: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára 
AU: Vörös Éva 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/egzotik
 
TI: Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei 
AU: Vörös Éva 
AU: Priszter Szaniszló 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/novenyn
 
TI: A régi Budapest a fattyúnyelvben 
AU: Zolnay Vilmos 
AU: Gedényi Mihály 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/bpfattyu
 
TI: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük 
AU: Kálnási Árpád 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/szatmari
 
TI: Magyar nyelvjárások (XXXII) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/mnyj/mnyj32
 
TI: Magyar nyelvjárások (XXXIII) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/mnyj/mnyj33
 
TI: Magyar nyelvjárások (XXXIV) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/mnyj/mnyj34
 
TI: A számítógép metakommunikációja 
TI: A beszéd, az írás és a számítógépes kommunikáció (alcím) 
AU: Kis Ádám 
:7070/00/porta/szint/tarsad/nyelvtud/szmtgps.hun
 
TI: Abszurd humor - nyelvi humor 
AU: Berencsi Erika 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/abszurd
 
TI: Gépszerű helyesírás 
TI: Az akadémiai helyesírási szabályzat és a számítógép (alcím) 
AU: Kis Ádám 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/gepscikk
 
TI: Mi van a szavakon túl? 
TI: Nyelvtani szerkezetek felismerése számítógéppel (alcím) 
AU: Kis Balázs 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/mivana
 
TI: Nyelvhelyesség-ellenőrzés számítógéppel 
TI: Parciális szintaxis (alcím) 
AU: Naszódi Mátyás 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/nylvhely
 
TI: Ottlap, honlap s egyebek... 
TI: A WWW és a magyar nyelvhasználat (alcím) 
AU: Nagy Rózsa 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/honlap
 
TI: Az internet-korszak nyelvészete 
AU: Szépe György 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/intnyelv
 
TI: Európai migráció: a magyar mint idegen nyelv 
AU: Lengyel Zsolt 
:7070/00/porta/szint/tarsad/nyelvtud/migracio.hun
 
TI: Társadalmi nyilvánosság, nyelv, emberi identitás 
AU: Szakál Gyula 
:7070/00/porta/szint/tarsad/nyelvtud/tarsnylv.hun
 
TI: Az Internet és a nyelv 
AU: Farkas László 
:7070/00/porta/szint/tarsad/nyelvtud/netnyelv.hun
 
TI: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai 
TI: A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 209. szám (sorozatcím) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/mntk_v
 
TI: Some linguistic phenomena in communicating on the Net 
AU: Biacsi N. David 
AU: Rohonyi András 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/lingphen
 
TI: Communicating on the Net - Another side of the story 
AU: Biacsi N. David 
AU: Rohonyi András 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/comm-net
 
TI: A magyarországi médiák nyelvi gondjai 
AU: Büky Béla 
:7070/00/porta/szint/tarsad/nyelvtud/bukyb.hun
 
TI: A szlengkutatás útjai és lehetőségei 
TI: Szlengkutatás 1. (sorozatcím) 
AU: Kövecses Zoltán 
AU: Lumír Klimes 
AU: Jirí Nekvapil 
AU: Tőnu Tender 
AU: Pirkko Nuolijärvi 
AU: Szabó Dávid 
AU: Fenyvesi István 
AU: Kis Tamás 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/szl_kut
 
TI: Hogyan beszél ma az ifjúság? 
TI: Avagy: Hogy hadováznak a skacok? (alcím) 
AU: Rónaky Edit 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/ronaky
 
TI: Egy poliglott szövegtani-szövegnyelvészeti kutatóprogram 
TI: Officina Textologica 1. (sorozatcím) 
AU: Petőfi S. János 
:7070/11/porta/szint/tarsad/nyelvtud/poligl
 
TI: A modernizáció alternatívái a századfordulón:
TI: új perspektívák a magyar politikai gondolkodásban
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/theory/agh38.hun
 
TI: A politika öncélúsága 
AU: Komócsin Sándor 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/theory/komocsin.hun
 
TI: Neo-Traditionalism and Populism from Above in East Central Europe
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/theory/agh94.hun
 
TI: The Emergence of the Science of Democracy and its Impact on the
TI: Democratic Transition in Hungary
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/theory/agh44.hun
 
TI: The Revival of Mixed Traditions
TI: Democracy and Authoritarian Renewal in East Central Europe (alcim)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/theory/agh92.hun
 
TI: Politikai gondolkodás a huszadik században
AU: Bayer József
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/theory/pgh96
 
TI: Uralom nélküli föderációk 
AU: Ward, Colin 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/theory/colin.hun
 
TI: A politika mint hivatás 
AU: Weber, Max 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/theory/mweber.hun
 
TI: A Framework for Comparative Parliamentary Research in Central and...
TI: Paper No. 6 for the international workshop
AU: Werner J. Patzelt
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/patz55.hun
 
TI: A koalíciós kormányok európai tapasztalatai
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh35m.hun
 
TI: A politika és a társadalom párbeszéde:
TI: a mezo- és makro-politika kapcsolódása Nyugat-Eu.-ban és Magyarországon
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh15m.hun
 
TI: Az amerikai közpolitika
TI: Komparativ közpolitika I. rész
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh25m.hun
 
TI: Az európai közpolitika
TI: Komparativ közpolitika II. rész
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh26m.hun
 
TI: Az angolszász országok politikai rendszereinek összehasonlító elemzése
AU: Ilonszki Gabriella
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/ilonsz28.hun
 
TI: Basic democratic values and political realities in East Central Europe
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh70.hun
 
TI: From Nomenclatura to Clientura
TI: The Emergence of New Political Elites in East Central Europe (alcim)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh68.hun
 
TI: International Lookover of the Relationship Between the Parliament ...
TI: The Europeanization of Central European polities, project No.15
AU: Bán Tamás
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/ban36.hun
 
TI: Közpolitika
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh22m.hun
 
TI: Paradoxes of Transition: "Forced to be Free"
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh20.hun
 
TI: Political culture as a dimension of systemic change
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh10.hun
 
TI: Political élite without experience
TI: The rise of a new political class in East Germany
AU: Segert, Dieter
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/dieter1.hun
 
TI: Pártok és pártrendszerek
AU: Szarvas László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/szarvas27.hun
 
TI: Reform patterns in Central and Eastern Europe
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh4.hun
 
TI: The "Comparative Revolution" and the Transitions in Central and ...
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh7.hun
 
TI: The Emerging Party Systems in East Central Europe
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh13.hun
 
TI: The Experiences of the First Democratic Parliaments in East Centr. Eu.
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh95.hun
 
TI: The New Right in Central-Eastern Europe
AU: Andor László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/andor1.hun
 
TI: The Permanent "Constitutional Crisis" in the Democratic Transition
TI: The Case of Hungary
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh14.hun
 
TI: The Social and Political Actors of Democratic Transition
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh75.hun
 
TI: The basic processes of Europeanization:
TI: The Hungarian privatization and pluralization in a comparative approach
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh26.hun
 
TI: The premature senility of the young democracies
TI: The Central European experience (alcím)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/agh67.hun
 
TI: The role of chambers of commerce and industry in civil society
TI: (Chambers and modernization) (alcím)
AU: Keszthelyi Péter
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/comparative/keszth.hun
 
TI: Nacionalizmus és etnopolitika Skandináviában
AU: Török Gábor
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/comparative/skandnac
 
TI: Ahol a bal volt(?) a jobb
TI: A skandináv pártrendszer
AU: Török Gábor
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/comparative/skandprt
 
TI: A kényszerdemokrácia paradoxonjai
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/agh21m.hun
 
TI: A posztmodern politika 
TI: Újra szenátus (alcím) 
AU: Andrej Novikov 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/posztmod.hun
 
TI: Debate on the law on economic chambers
AU: Dr. Gyarmatiné Rácz Ágnes
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/racz.hun
 
TI: Difficulties and obstacles for the European Construction
TI: Observations from the Central European countries
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/agh15.hun
 
TI: Finnország útja az Európai Unióba 
AU: Pertti Torstila 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/finn.hun
 
TI: From Competition to Cooperation
TI: The Europeanization and Regionalization of Central Europe (draft)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/agh98.hun
 
TI: Functions and limits of national revivals in the eastern part of Europe
AU: Bayer József
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/bayer91.hun
 
TI: The EC institutional challenges and ECE responses
TI: The necessary political transformation and accomodation processes
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/agh49.hun
 
TI: The New World Order and the young East European democracies
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/agh48.hun
 
TI: Transitions in Southern and East-Central Europe
TI: Some Comparative Insights
AU: Carlos Flores Juberías
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/carlos93.hun
 
TI: Two Years After
TI: New Forms of Security and Cooperation in Central Europe (alcim)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/agh9.hun
 
TI: Újabb moszkvai jelentés 
AU: Thomas Graham 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/graham.hun
 
TI: Az Európai Unió története
AU: Arató Krisztina
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/eutort.hun
 
TI: Jugoszlávizmus és nemzeti önrendelkezés
TI: Adalékok Jugoszlávia felbomlásának előtörténetéhez (alcím)
AU: Juhász József
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/jugo
 
TI: A délszláv háborúk rövid története (1991-1995)
TI: SVKI Védelmi Tanulmányok 11. (sorozat cím)
AU: Juhász József
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/svki
 
TI: A délszláv háborúk rövid története (1991-1995)
TI: SVKI Védelmi Tanulmányok 11. (sorozat cím)
AU: Juhász József
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/svki/svki.hun
 
TI: 600 bejegyzés az erőszakról (i.e. 1337-1994) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/600-jegy
 
TI: Temesvár szellemében 
TI: Ökuménia és megbékélés (alcím) 
AU: Tőkés László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/temesvar
 
TI: In the spirit of Timisoara 
TI: Ecumenia and Reconciliation 
AU: Tőkés László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/temeseng
 
TI: The Hungarian Minority's Situation in Ceausescu's Romania 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/humis
 
TI: Autonomy
TI: Callenge and/or Solution
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/autonom
 
TI: Genocide in Transylvania 
TI: Nation on the Death Row (alcím) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/genoci
 
TI: Transylvania and the Theory of Daco-Roman Continuity 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/trans-w2
 
TI: Transylvania - The Roots of Ethnic Conflict 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/transy
 
TI: Documented Facts and Figures on Transylvania 
AU: The Danubian Research Centre 
AU: The Transylvanian World Federation 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/dfacts
 
TI: Európa három történeti régiója és a három világháború 
TI: ötletvázlat és szemléleti ajánlat (alcím) 
AU: Gődény Endre 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/godeny
 
TI: The Three Historical Regions of Europe and The Three World Wars 
AU: Gődény Endre 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/relations/godeng
 
TI: Törekvések a modern nemzetközi rendszer interpretálására 
AU: Verses Zoltán 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/torekves.hun
 
TI: Az Európai Közösség -- Alapfogalmak - dióhéjban 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/relations/ek-alap.hun
 
TI: "Europeanization" of the Hungarian trade unions as reflected
TI: by their international links
AU: Vass László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/vassang.hun
 
TI: A demokratikus tradició feltalálása
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/demtrd.hun
 
TI: A magyar Országgyűlés
AU: Somogyvári István, Dr.
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/som37.hun
 
TI: A magyar parlamenti pártrendszer - európai szempontok alapján
AU: Szarvas László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/szarvas1.hun
 
TI: A magyar politikai rendszer európaizálása
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/34aghm.hun
 
TI: A magyar szakszerv.-ek "európaizálása" nemzetközi kapcsolataik tükrében
AU: Vass László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/vasshun.hun
 
TI: After four years
TI: The general situation in Hungary in 1994 (alcím)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh79.hun
 
TI: Az országgyűlési bizotts. szerepe a kormányzat ellenőrzésében (1990-94)
AU: Soltész István
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/solt36.hun
 
TI: Az érdekképviseletek nyomorúsága és a közpolitika anarchiája Magyaro.-n
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh11m.hun
 
TI: Bumpy road to Europeanization
TI: Policy effectiven. and agenda concentration in the Hungarian legislation
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh50.hun
 
TI: Changes in Hungary's governmental system and the problems of analysis
AU: Vass László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/vass57.hun
 
TI: Circumstances of the establishment of the Constitutional Court -
TI: formation of its sphere of authority
AU: Bán Tamás
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/ban58.hun
 
TI: Controlling the Government by the Parliament
AU: Soltész István
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/solt100.hun
 
TI: Delegáló demokrácia 
AU: Guillermo O'Donnell 
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/dd.hun
 
TI: Employers' Organizations in Hungary and their Cooperation
AU: Kovács Géza
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/kov80.hun
 
TI: Európa felé - kis kitérővel?
TI: A magyar nemzetiségi politika a rendszerváltás éveiben
AU: Herbai István
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/herbai.hun
 
TI: From Systemic Change to Consolidation
TI: An Institution in Search of Roles
TI: The Hungarian Legislature
AU: Ilonszki Gabriella
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/ilonsz66.hun
 
TI: Gazdaság a politika fogságában
TI: avagy az újból elhalasztott kitörés strukturális tényezői
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh5m.hun
 
TI: Hungarian Association of Employers
AU: Baráth Etele
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/etele89.hun
 
TI: Interest Group Representation in the Hungarian Parliament
AU: Montgomery, Kathleen
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/mont78.hun
 
TI: Jefferson and Hamilton in Budapest
TI: Socio-Economic Alternatives at the Refoundat. of the Hungarian Democracy
AU: Andor László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/andor2.hun
 
TI: Kultúrharc és médiaháború (avagy hogyan beszéljünk európaiul?)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh20m.hun
 
TI: Negotiated rule-making
TI: The Case of Hungarian Environmental Protection
AU: Hajba Éva
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/hajba.hun
 
TI: Organisational change in the Hungarian Socialist Party
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh76.hun
 
TI: Parties and Party-Factions in the Hungarian Parliament
TI: The Europeanization of Central European polities, project No.13
AU: Szarvas László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/szarvas34.hun
 
TI: Personal and structural changes in the Hungarian Parliament,
TI: during the first cycle
AU: Szarvas László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/szarvasx.hun
 
TI: Roads to the Future
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh17.hun
 
TI: The Europeanization of Hungarian polity (draft)
AU: Ágh Attila
AU: Szarvas László
AU: Vass László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh72.hun
 
TI: The Europeanization of the Hungarian Business Interest Associations
TI: The BIA Models in Western Europe and the European Union (alcim)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh81.hun
 
TI: The First Democratic Parliament in Hungary (1990-94)
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh96.hun
 
TI: The Green Line in the Hungarian Transition
AU: Hajba Éva
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/hajba74.hun
 
TI: The Hungarian Parliamentary Party System-From a European Perspective
AU: Szarvas László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/szarvas47.hun
 
TI: The Hungarian Parties' European Connection
AU: Szarvas László
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/szarvas74.hun
 
TI: The invention of democratic tradition in Hungary
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh65.hun
 
TI: The parliamentary way to democracy the case of Hungary
AU: Ágh Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/agh2.hun
 
TI: Wahlen 1994 in Ungarn - Fakten und Folgen
AU: Kurtán Sándor
:7070/00/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/kurtan97.hun
 
TI: Hungarian Revival 
TI: Political Reflection on Central Europe (alcím) 
AU: Maracz, László 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/maracz
 
TI: Vadházasságban a maffiával 
AU: Erdélyi István 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/maffia
 
TI: Manipulációs technikák a hidegháború korai időszakában 
TI: Magyarország és a Szabad Európa Rádió 1950-1956 (alcím) 
AU: Révész Béla 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/szer
 
TI: dr. Demszky Gábor írásai -- 1968-1990. 
AU: Demszky Gábor 
:7070/11/porta/szint/tarsad/politika/hungpol/demszky
 
TI: A "negyedik stádiumban"
AU: Somlai Péter
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/somlaip.hun
 
TI: A vallás és a társadalomtudósok
AU: Molnár Attila
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/molnara.hun
 
TI: Hungarian Society: Heritage of the Past, Problems of the Transition 
TI: and Possible Future Development up to 2005 
AU: Andorka Rudolf 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/andorka
 
TI: Férfiuralom 
TI: Hadas Miklós beszélgetése Pierre Bourdieu-vel 
AU: Pierre Bourdieu 
AU: Hadas Miklós 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/bourdieu.hun
 
TI: Szenvedélybetegségek -- Játékszenvedély 
TI: A kóros játékszenvedély pszichológiája és kezelése 
AU: Kelemen Gábor dr. 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/szenved.hun
 
TI: Látlelet a megváltásról 
TI: Szekta-létről és vallási élményről egy karizmatikus gyülekezet kapcsán 
AU: Kozma Judit 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/latlelet
 
TI: Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe 
AU: Csepeli György 
AU: Örkény Antal 
AU: Kim Lane Scheppele 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/soc-sci.hun
 
TI: Érdekességek a nők történetéből 
AU: Dr. Kéri Katalin 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/nok-tort
 
TI: Tanulmányok a romológia köréből (X.) 
TI: Válogatás a Romológiai Alapismeretek tanfolyam dolgozataiból (alcím) 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/romolog
 
TI: The Story of the Poor Soldier 
TI: Or: Disabled People in Hungarian Society (alcím) 
AU: Könczei György 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/konczei.hun
 
TI: Modern francia szociológiaelméletek 
AU: Pokol Béla 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/franszoc
 
TI: Beszámoló Raymond Boudon elméleti munkásságáról 
AU: Fanici Mihály 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/boudon.hun
 
TI: Bourdieu elméletének alapkategóriái 
AU: Pokol Béla 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/bouralap.hun
 
TI: A divat és jelentősége az elmúlt ötven év magyar társadalmában 
AU: Zsolt Péter 
:7070/00/porta/szint/tarsad/szocio/divat.hun
 
TI: A gyermek hatásának története: ókori mediterrán civilizációk 
AU: Valerie French 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/gyertort/okori
 
TI: Barbárság és vallás 
TI: Késő római és kora középkori gyermeknevelési szokások 
AU: Richard B. Lyman, jr. 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/gyertort/barbar
 
TI: Az utódnemzéssel szembeni magatartásformák és gyermekkép 
TI: a középkori kultúrában 
AU: Shulamith Shahar 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/gyertort/nemzes
 
TI: A gyermek mint kezdet és vég 
TI: Gyermeknevelési szokások a 15-16. századi Angliában 
TI: Késő római és kora középkori gyermeknevelési szokások 
AU: M. J. Tucker 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/gyertort/anglia
 
TI: A gyermekkor szakaszai 
AU: Shulamith Shahar 
:7070/11/porta/szint/tarsad/szocio/gyertort/szakasz
 
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.