Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

            MI VAN A VIRTUÁLIS KÖNYVTÁRBAN?

              (1996. augusztus 1.)

  A MEK gyűjteményébe kerülő művek kivétel nélkül mind a központi gépen
(helka.iif.hu) vannak. A Portáról nyíló egyik oldalbejáraton át azonban egy
ún. "Virtuális könyvtárba" lehet jutni, ahol távoli forrásokra találhatók
mutatók. A Virtuális könyvtár -- jellegéből adódóan -- kevésbé megbízható,
mint a MEK többi része. A beépített kapcsolatok elavulhatnak, a hálózati
címek sajnos nagyon könnyen változnak az Interneten. Ezért a Virtuális
könyvtár elemei már korántsem olyan állandóak, mint a MEK állománya;
folyamatos  felülvizsgálatra,  felújításra  szorulnak.  Megköszönjük
mindenkinek, aki felhívja a figyelmünket egy hivatkozás elavulására, egy cím
megváltozására, esetleg egy új, felvételre érdemes szolgáltatásra.

  Az utóbbi kb. egy hónapban bekötött források listája dátum szerint
rendezve megtalálható Virtuális gyarapodás néven az Olvasóteremben és a
Virtuális könyvtár főmenüjében is.

  Mivel ezek az archívumok már kívül esnek a MEK "felségterületén", az
ezekben levő dokumentumokra természetesen nem a MEK copyright szövege
vonatkozik, és az ott található anyagok tartalmáért, elérhetőségéért és
minőségéért nem vállalhatunk felelősséget. Ilyen ügyekben és a használattal
kapcsolatos kérdésekkel az adott szolgáltatás készítőjéhez/üzemeltetőjéhez
kell fordulni.

  A "külső" szolgáltatások nagy része HTML formátumú, ezért ezekhez WWW
klienst kell használni. Ha problémákat tapasztalunk, amikor a MEK gopherből
távoli WWW szerverekre kapcsolunk át (pl. nem jelennek meg a képek), akkor
valószínűleg a kliensünk nem jól ismerte fel, hogy már nem gopher szerverhez
kapcsolódik. Ilyenkor az aktuális Web oldal URL címét írjuk át kézzel a WWW
kliensben úgy, hogy "gopher://" helyett "http://" legyen a cím elején, vagy
használjuk eleve a MEK WWW kliensekhez készült felületeit, ahol ez a
probléma nem lép fel.

  A szolgáltató gépek egy része külföldön van; ez azt jelenti, hogy
várhatóan sokkal lassabb lesz a dokumentumok letöltése, mint a MEK saját
anyagai esetében. Az egyes információforrások neve után feltüntettük a
szolgáltató gép címét, amiből többnyire következtetni lehet az illető gép
földrajzi helyére.

         A Virtuális könyvtár három fő részből áll:

            - magyar szövegarchívumok;
            - külföldi szövegarchívumok;
            - internetes keresőrendszerek.


              Magyar szövegarchívumok

  A MEK nem az egyetlen ilyen kezdeményezés a Hálózaton. Ebben a menüben a
hozzá hasonló hazai szolgáltatásokat igyekszünk összegyűjteni. Természetesen
megtalálhatóak itt a Miskolci Egyetem és a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem gopher rendszerében gondozott elektronikus könyvtárak, amelyek a MEK
induló anyagát jelentették. Hasonló magyar "e-text" gyűjtemények vannak
néhány más hazai és külföldi intézmény szerverein is (pl. JATE, OMIKK,
SZTAKI. HIX).

  Ugyancsak van itt egy gyűjtemény a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású
(szerkesztett)  elektronikus vagy hagyományos, de online is megjelenő
folyóiratok, újságok és hírlevelek hálózati címeiből, melyek egy témák
szerint csoportosított külön almenüben érhetők el.

  Nemrég kezdődött a MEK keretében az önálló "távoli" dokumentumok vagy
kisebb  dokumentumcsoportok URL címeinek gyűjtése is Ezek praktikusan
ugyanolyan  tematikus  "polcok"  szerint  vannak  rendezve,  mint  az
Olvasóteremben levő saját állomány, de a világos megkülönböztetés céljából
külön menürendszer készült hozzájuk. (Természetesen mindkét irányban van
mutató a megfelelő olvasótermi és virtuális polcok között.) A virtuális
polcokra olyan anyagok címei kerülnek, melyek formájuk és témájuk alapján
megfelelnek a MEK gyűjtőköri szabályainak, de valamilyen okból nem lehet
őket  a  MEK  állományába  átvenni (pl. hiányosak, vagy folyamatosan
aktualizálják őket, vagy nehezen lemásolható, túl komplex HTML anyagok, vagy
tulajdonosuk nem járult hozzá az átvételhez stb.).


             Külföldi szövegarchívumok

  Ebben  a  csoportban  az  Interneten  közismert,  nagy  külföldi
szövegarchívumok  találhatóak.  A  gyűjtemények között szépirodalmi és
szakirodalmi kollekciók is vannak. A legismertebbek:

        - a Gutenberg Project,
        - az Oxford Text Archive,
        - az Online Book Initiative,
        - a Dante project,
        - az Alex -- A Catalogue of Electronic Texts.

  Az elektronikus dokumentumgyűjtemények mellett elektronikus újságok és
folyóiratok gyűjteményei is szerepelnek ebben a menüben. Például:

       - az Ejournal SiteGuide,
       - az LC Links to Electronic Journal Collections,
       - a CICNet E-journal Collection,
       - az Electronic Newsstand,
       - a BUBL Links to Electronic Journals Sites.

  Az egyes e-text archívumok nagyon különböző elveken szerveződnek és
ugyanaz a dokumentum általában több helyről is elérhető. A menü elején
helyeztük el azokat a szolgáltatásokat, amelyek önmaguk is más archívumokra
mutatnak, a MEK Virtuális könyvtárához hasonlóan távoli szöveggyűjteményekre
vonatkozó mutatókat tartalmaznak. (Ezeken a helyeken további archívumokra
bukkanhatunk, amelyek nem szerepelnek a MEK nyilvántartásában.)


             Internetes keresőrendszerek

  A Virtuális könyvtárnak ezen a részén az Interneten való keresést
lehetővé tevő indexelő szolgáltatásokat gyűjtöttük össze.

  Az első menüpontban a gopherek közötti tájékozódást segítő Veronica
szerverek találhatóak. Ezeknek a segítségével a gopherek menüiben szereplő
dokumentumok vagy alkönyvtárak címeiben előforduló szavakra kereshetük.
Többnyire használhatók az AND és az OR logikai műveletek, és a szavak vége a
"*" karakterrel csonkolható.

  Az egyes Veronica szerverek más és más részeit indexelik le a gopher-
világnak, ezért érdemes többel is próbálkozni. A magyar felhasználóknak
először célszerűbb az európai szervereken keresni. A WWW gyors terjedése
miatt egyre több Veronica szolgáltatást szüntetnek meg, így fel kell
készülnünk rá, hogy sok szervernél kapunk hibaüzenetet.

  A jelenleg legnépszerűbb indexelő szolgáltatások, keresőrobotok már a
World-Wide  Weben működnek. A MEK keretében igyekszünk ezekből is a
legnagyobbakat összegyűjteni. A korábban népszerű "klasszikus" szolgáltatók
(pl. Harvest, Lycos, Yahoo, WebCrawler) mellett a legújabb szolgáltatások is
megjelennek a listánkban (pl. az Alta Vista, az Inktomi vagy az Open Text).
Ezek a keresők -- a Veronica szerverektől eltérően -- nemcsak a Web oldalak
címében, de gyakran azok szövegében, tárgyszavai közt (ha vannak ilyenek),
vagy URL azonosítóiban is tudnak keresni. Némelyek közülük szabadszöveges
keresést biztosítanak a WWW-n kívül a USENET newsgroupok levelezésében is,
és esetleg gopher és FTP archívumokat is leindexelnek. A WWW-alapú indexelők
mindegyike kicsit másként működik, más részét "látják" az Internetnek és más
elveken teszik azt kereshetővé. Érdemes tehát többel is próbálkozni és
mindegyiknek áttanulmányozni az ismertetőjét.

  A menü utolsó részében az anonymous FTP szolgáltatásokhoz és egyéb
programkönyvtárakhoz  nyújtunk  segítséget. Az anonymous FTP-k közötti
keresést könnyítik meg a különböző Archie szerverek, amelyek -- ha nincs
ilyen egy közeli gépen -- online, telnettel is igénybevehetők. Az Archie-k
esetében is (a Veronica-hoz hasonlóan) ajánlatos először a földrajzilag
legközelebbi szervereket megpróbálni. Nálunk leginkább az osztrák és a finn
gépek használatosak. Az Archie szolgáltatások mellett egy amerikai gateway
segítségével tetszőleges anonymous FTP host is elérhető a gopher világon
belül.  Az  anonim  FTP-k  indexei  mellett  néhány  nagyszerű
szoftvernyilvántartásra van még mutató ebben a menüben. A szlovéniai
Ljubljanai Egyetemen működő Virtuális Szoftver Könyvtár több ezer shareware
és freeware szoftver visszakeresését és letöltését könnyíti meg. Az amerikai
Jumbo Szoftver Index ugyancsak egy gazdag programgyűjtemény, amely a
szoftverek tematikus csoportosításával is segíti a hatékony tájékozódást.

  Az Internet különböző archívumairól, az FTP, gopher és WWW indexek
használatáról és a dokumentumok letöltéséről lásd a "Nagy Internet kalauz
mindenkinek" című könyvet a MEK Számítástechnika - Hálózatok polcán!
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.