Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

         HOGYAN LEHET MEGTALÁLNI VALAMIT A MEK-BEN?

              (1996. augusztus 1.)

  A MEK gyűjteménye témák szerint van rendezve, de ahogy nő ez a
gyűjtemény, úgy igyekszünk mindig újabb és újabb hozzáférési pontokat és
módszereket bevezetni, hogy könnyebb legyen az eligazodás: a keresett mű,
téma, vagy szerző megtalálása. A témák szerint rendezett menükben való
böngészés mellett már most is használható egy egyszerű katalógus, amivel a
dokumentumok MEK fejlécében lehet keresni, van egy "gyarapodáslista" a
legfrissebb  szerzemények  bemutatására,  egy "ajánlott olvasnivalókat"
tartalmazó lista, mellyel a könyvtár értékesebb vagy érdekesebb anyagaira
szeretnénk felhívni a figyelmet, továbbá néhol vannak utalók más, hasonló
témájú dokumentumokat tartalmazó polcokra. A jövőbeli tervek között szerepel
egy, a mostaninál fejlettebb, kifinomultabb keresést biztosító katalógus
kifejlesztése, teljesszövegű keresési lehetőség biztosítása legalább az
ASCII és a HTML formátumú dokumentumokhoz, a MEK gyűjteményében levő művek
bibliográfiai  adatainak  beépítése  hagyományos  könyvtárak  online
katalógusaiba, a címek mellett egyéb adatok (szerző, dokumentum típus, rövid
kivonat stb.) feltüntetése a menükben, valamint egy VR (3D virtuális
valóság) felület kialakítása, mellyel a MEK olvasói egy valódi könyvtárhoz
hasonló épületben sétálva böngészhetik a polcokon elhelyezett könyveket.


                 Navigálás

  A MEK teljes gyűjteménye az Olvasóteremben van elhelyezve. Ezek az
anyagok fizikailag is a központi szolgáltatógépen vannak, szemben például a
"Virtuális könyvtár" résszel, ami kizárólag más gépeken található anyagokra
mutató hivatkozásokat tartalmaz. Az Olvasóteremben a MEK Ajánlás (lásd:
Irattár) mellékletében szereplő tematikus rendben vannak elhelyezve a
dokumentumok.  Ez  a témabeosztás nem végleges; idővel elképzelhetőek
változások vagy bővítések, hogy értelmesebb legyen a "polcok" rendszere. Egy
dokumentum természetesen esetleg több menüben, több polcon is megtalálható,
ha témája alapján több helyre is besorolható (de fizikailag ilyenkor is csak
egy példányban létezik a szolgáltató gépen). Az egyes menükön belül cím
szerint, ábécé sorrendben találhatók a dokumentumok (kivéve a Szépirodalom
polcot, ami szerzők szerint van rendezve). Mivel a gopher nem ismeri a
magyar ábécét, ezért az ékezetes menükben az ékezetes betűvel kezdődő címek
vagy nevek sajnos a lista végére kerülnek (szintén a Szépirodalom polc
kivételével).

  Jelenleg csak azokon a polcokon van valami anyag, melyeknek a neve után
egy "*" áll. Az egyes polcokon belül további alpolcok lehetnek. Ezek száma
és szervezési módja a "polcgazda" belátására van bízva, és elsősorban a
begyűjtött anyag mennyiségétől és minőségétől függ (pl. igyekszünk elkerülni
a  100 tételnél hosszabb menüket). Azok a dokumentumok, melyek több
állományból állnak vagy több formátumban is elérhetők, rendszerint még egy
külön almenüben lettek elhelyezve. Ilyenkor az első menüpont tartalmazza a
MEK fejlécet és esetleg a tartalomjegyzéket vagy a bevezetést is, illetve
további információkat az ott található állományok tartalmáról, így először
ezt érdemes megnézni. Előfordulhat, hogy a kért dokumentum helyett egy "Ez a
dokumentum már nincs a MEK állományában!" felirat jelenik meg, ami azt
jelenti, hogy valamilyen ok miatt törölni kellett. Mivel sok helyen
hivatkozhatnak  rá a Hálózaton, ezért egy ideig megőrizzük az adott
dokumentum "helyét", mielőtt végleg törölnénk a gyűjteményből. A törölt
anyagok címe zárójelek között jelenik meg a menükben. Végül: előfordulhat az
is, hogy egy "Not found!" vagy valami hasonló hibaüzenet jelenik meg. Ez azt
jelenti, hogy valamiért hibás vagy érvénytelen az a hivatkozás, ami az adott
menüpont mögött van. (Ilyenkor érdemes ezt jelezni a MEK könyvtárosoknak,
akik rövidesen kijavítják a hibát.)

  Az Olvasóteremben a polcok menüinek tetején a MAGYAR ELEKTRONIKUS
KÖNYVTÁR felirat mindig egy visszamutató utalót tartalmaz az Olvasóterem
főmenüjére, így bárhonnan gyorsan vissza lehet ugrani a fő témaköröket
tartalmazó menüre. E felirat alatt helyenként egy "->" jellel kezdődő utaló
is van más polcokra és "virtuális" polcokra, amiket valószínűleg szintén
érdemes megnézni, mert vannak rajtuk hasonló témájú dokumentumok.

  Érdemes  kihasználni  továbbá a gopher és WWW kliensek "bookmark"
(könyvjelző) funkcióját is, hogy a számunkra legfontosabb dokumentumokra
vagy menükre később gyorsan vissza tudjunk térni.


           Gyarapodás és Ajánlott olvasnivaló

  Az Olvasóterem főmenüjében három almenü is van, ami az újdonságokra és az
érdekességekre hívja fel a figyelmet. Mindhárom menüt a MEK polcgazdák
önállóan,  külön-külön állítják össze és újítják fel, de a könyvtár
használója egy-egy egyesített listát lát.

  A Gyarapodás menüben kb. az utolsó hónapban bekerült vagy módosult
dokumentumok listája található, dátum szerint növekvő sorrendbe rendezve.
(Ha a lista végére akarunk ugrani, a Unix-os gopher kliens esetében az első
menüpontnál a felfelé mutató nyilat érdemes megnyomni, ami ilyenkor az
utolsó menüpontra viszi a kurzort.) Mivel a rövid címekből itt nem mindig
derül ki, hogy milyen témájú is lehet az adott dokumentum, érdemes esetleg a
file elérési útvonalát is megnézni (Unix gopher kliens esetében az "="
billentyű megnyomásával), mielőtt letöltenénk. Az elérési útvonal ugyanis
rövidítve tartalmazza a polcok neveit.

  Ehhez nagyon hasonló a Virtuális gyarapodás nevű menü, de nem a MEK új
beszerzéseit sorolja fel, hanem a Virtuális könyvtárba az utóbbi hetekben
bekötött   külső   szervereken   levő  dokumentumokat  és  egyéb
információforrásokat. Ezeknél is célszerű esetleg megnézni az elérési
útvonalat, mert a távoli vagy túlterhelt gépekre mutató hivatkozásoknál
lassú átvitelre kell számítani. A két gyarapodási listát minden hónapban
közzétesszük a MEK-L listán is.

  Az Ajánlott olvasnivaló című menü a polcgazdák szubjektív ajánlatát
tartalmazza a MEK gyűjteményében levő komolyabb, időszerű, érdekes, vagy
nehezebben megtalálható dokumentumok közül. Ez a menü a polcok rövid neve
szerint van rendezve. Tartalma időnként változik és bővül. Az ajánlatban
igyekszünk  figyelembe  venni  azokat a statisztikákat, melyek a MEK
használatát mutatják, és a leggyakrabban keresett dokumentumokra így --
külön kiemelve -- is szeretnénk felhívni a figyelmet és megkönnyíteni a
megtalálásukat.


                 Katalógus

  A  MEK  katalógusa  jelenleg  is  továbbfejlesztés alatt van, még
előfordulhatnak hibák vagy olyan időszakok, amikor a katalógus egyáltalán
nem működik. (Kérjük a MEK használóit, hogy ezekre a problémákra is hívják
fel a figyelmünket!) A katalógussal a dokumentumok MEK fejlécében lehet
keresni, meglehetősen egyszerű eszközökkel. (Amíg az állomány mérete nem éri
el a tízezres nagyságrendet, addig remélhetőleg ez a megoldás is elfogadható
eredményeket produkál.) Külön keresőfelület áll rendelkezésre a gopher,
gopher+ és Web kliensekhez, melyek némileg eltérő lehetőségeket nyújtanak.
Mindenütt lehet segítséget kérni a kereséshez (a gopher változatnál ehhez
egy "?"-et kell beírni az input mezőbe), melyből a speciális (és időnként
változó) funkciók is megismerhetők.

           Általánosan igazak a következők:

  A  MEK katalógus csak az Olvasóteremben elhelyezett dokumentumokat
tartalmazza, az egyéb hazai és külföldi szöveg-archívumokban levő anyagokra
a Virtuális könyvtárban található Internet-indexelők és keresőrendszerek
segítségével lehet rákeresni.

  A MEK keresőprogram a beírt betűcsoportot nézi végig a dokumentumok
bibliográfiai fejlécében. A keresés ékezetek nélkül történik, tehát nem is
érdemes ékezetes betűket beírni a keresőkérdésbe (ez ugyan néha hamis
találatokat eredményezhet, de más módszerekkel kombinálva ezek rendszerint
kiszűrhetők). Ugyancsak nincs különbség a kis- és nagybetűk között. Nincs
lehetőség egy adott polcra korlátozni a keresést. A keresőkérdésnek minimum
három karakterből kell állnia.

  A keresés jelenleg max. egy percig tart. Az eredményül kapott lista
legfeljebb 200 tételt tartalmaz. A találatoknál a dokumentum fejlécének TI:
mezője jelenik meg (tehát nem egészen ugyanaz, mint ami a gopher menükben
van!). Technikai okokból a találati lista a gopher változatnál ékezetek
nélküli  (de  ha lekérünk egy tételt, akkor az természetesen már a
"főbejáratnál" kiválasztott kódkészlettel fog megjelenni); a WWW felületnél
Latin-2 kódkészletben lesznek a találatok. Ha az illető dokumentum több
állományból áll, akkor a hozzá tartozó teljes gopher almenüt adja vissza a
keresőprogram. Mivel a találati listában szereplő címek nem mindig elég
informatívak, itt is érdemes megnézni az illető file elérési útvonalát,
mielőtt letöltjük (hasonlóan a Gyarapodás menühöz).

  Ha a keresés nem vezet eredményre, próbáljunk meg szinonimákat, rövidebb
szótőket, vagy nagyobb témaköröket megadni, vagy nézzük meg a legvalószínűbb
olvasótermi és virtuális polcokat, mert lehet, hogy nincs is még olyan anyag
a MEK-ben, hiszen a gyűjtemény viszonylag kicsi.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.