Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

            MIT TARTALMAZ A MEK GYŰJTEMÉNY?

               (1997. november 4.)

               Dokumentumtípusok

  A MEK-ben minden olyan dokumentumfajtát gyűjtünk, amit egy könyvtár
általában gyűjteni szokott és ami témájában megfelel a MEK céljainak.
Egyelőre nem foglalkozunk periodikus kiadványok (elektronikus újságok,
hírlevelek, folyóiratok stb.) archiválásával, ezekre csak mutatók vannak a
"Virtuális könyvtár" menüpont alatt, de időnként átveszünk ezekből is egyes
cikkeket. A cikkeken kívül vannak könyvek, novellák, versek, tanulmányok,
konferencia   előadások,   disszertációk,  szótárak,  térképek.  A
dokumentumtípusok köre a jövőben várhatóan tovább bővül.

  A hagyományos könyvtárakkal szemben a MEK-ben töredékes dokumentumok is
vannak, illetve nagyobb művek egyes részei. Ennek vagy az az oka, hogy csak
ennyit sikerült egyelőre megszerezni belőlük, vagy az, hogy a dokumentum
tulajdonosa csak ennyi közzétételéhez járult hozzá. Gyakori, hogy az eredeti
nyomtatott  kiadványban  levő ábrák vagy azok egy része hiányzik az
elektronikus kiadásból, mert a képek nincsenek meg számítógépes formában.
Ugyancsak  ritkán  és  akkor  is  lehetőleg forrásnyelven archiválunk
szoftvermellékleteket, részben helyhiány, részben vírusveszély miatt.


                 Témakörök

  Bár a MEK (szinte) valamennyi témakör gyűjtését felvállalta, de az első
időszakban természetesen azokból a témákból gyűlt össze nagyobb mennyiségű
anyag, amelyekben egyáltalán van elektronikus publikálás Magyarországon,
illetve  amelyeknek  akadt már "polcgazdájuk", aki komolyabb gyűjtési
tevékenységbe  kezdett.  Így  elsősorban  a számítógépes hálózatok, a
könyvtártan és informatika, a közgazdaságtan és a szépirodalom polcain van
már nagyobb gyűjtemény. De természetesen a többi témakörben is várunk
dokumentumokat  és  jelentkezőket,  akik  elvállalnák az illető témák
gondozását. És szükség esetén a MEK jelenlegi "polcszerkezete" is bővíthető
olyan témákkal, amelyekről a tervezéskor elfelejtkeztünk.


               Minőségi kérdések

  Az elektronikus könyvtárban nincsenek olyan fizikai korlátok, amelyek a
dokumentumok különösebb "minőségi szűrését" szükségessé tennék. Továbbá a
MEK nem egy "szerkesztőség" vagy "kiadóhivatal", ahol lehetőség lenne a
beérkező anyagok lektorálásra és minőségi ellenőrzésére. Ezért a válogatás
feladata elsősorban az adott tematikus polc gazdájára hárul, a szolgáltatott
dokumnentumok minőségének és használhatóságának megítélése pedig az olvasók
feladata. (Különösen igaz ez azokra a dokumentumokra, amelyek nyomtatva nem
jelentek meg!)

  Elsősorban a szépirodalmi műveknél a MEK fejléc "NT" mezőjében igyekszünk
valahogy jelezni, hogy az adott dokumentum mennyire "megbízható", átment-e
már valamilyen ellenőrzésen. A fontosabb műveknél megpróbáljuk megoldani,
hogy előbb-utóbb mindegyiket -- lehetőleg az eredeti vagy annál jobb kiadás
alapján -- ellenőrizze valaki, de nem tudunk felelősséget vállalni a művek
"szöveghűségéért". Előfordul, hogy ugyanaz a mű több változatban is megvan.
Ilyenkor  általában  mindegyiket  közzétesszük  és a választást is a
felhasználókra bízzuk, mert nincs mindig módunk eldönteni, hogy melyik
verzió a jobb. A MEK által szolgáltatott irodalmi szövegek átlagos minősége
kb. "Diákkönyvtár" szinten van.

  A nem irodalmi és gyengébb minőségű dokumentumoknál -- az elektronikus
szövegek rugalmas alakíthatóságát kihasználva -- átszerkesztés közben vagy
automatikus  helyesírás-ellenőrzés  segítségével  gyakran  kijavítjuk a
nyilvánvaló hibákat (kétes esetben természetesen az eredeti változatot
hagyjuk meg). Az olvashatóságot javítandó kisebb-nagyobb mértékben át is
formáljuk a dokumentumok egy részét, ezzel is megpróbálva javítani az
Interneten található szöveges anyagok minőségén. Az ilyen jellegű komolyabb
változtatásokat is az "NT" mezőben tüntetjük fel.

  A MEK gyűjteménye jelenleg naponta átlagosan egy-két új dokumentummal
növekszik (ettől valamivel lassabb a Virtuális könyvtár gyarapodása). 1997
novemberében az Olvasóteremben kb. 1.600 különböző dokumentum volt.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.