Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                MI AZ A MEK?

              (1996. augusztus 1.)

  Az "elektronikus publikálás" az utóbbi években már nálunk is kezd
elterjedni. Nagyon sok kiadvány készül számítógépen és néha már előfordul,
hogy ezeket nem "halott fákra" nyomtatják ki, hanem eredeti formájában,
elektronikus dokumentumként terjesztik -- hálózaton, lemezen, CD-n stb. A
baj csak az, hogy ezeknek az anyagoknak a gyűjtésére, rendszerezésére és
szolgáltatására a hagyományos könyvtárak nem nagyon vannak felkészülve. Így
az értékes és sokak számára hasznos információforrást jelentő dokumentumok a
legkülönbözőbb formátumokban, fizikailag szétszórva (CD-ROM lemezek eldugott
alkönyvtáraiban, WWW és gopher szerverek menüiben, levelező csoportok és
elektronikus  újságok  archívumaiban)  lapulnak,  és  mivel  nincsenek
formailag/tartalmilag feltárva és leírva, a megjelenésüket tudató hírverés
lecsengése után gyorsan megfeledkeznek róluk. A másik probléma, hogy sokan
csak egy-két dokumentumot szeretnének publikálni, amiért nem érdemes egy
külön elektronikus újságot indítani, egy teljes CD-t kiadni, vagy egy
WWW/gopher/FTP  szervert  felállítani. Jelenleg erre a legelterjedtebb
megoldás az, hogy az ilyen anyagokat a szerzők saját "homepage"-ükön
helyezik el, és reménykednek abban, hogy az automatikus Internet-indexelők
segítségével az érdeklődők majd rájuk találnak. A hálózaton keresgélőket
pedig egyre gyakrabban bosszantják azok az automatikusan vagy "kézzel"
begyűjtött utalók (linkek), amelyek mögött már nincs semmi, mert az illető
dokumentum időközben eltűnt vagy más helyre került.

  A Magyar Elektronikus Könyvtár egy projekt és mozgalom, melynek az a
célja, hogy "emberi erővel" összegyűjtse, rendszerezze, egységes formátumra
hozza és minél több érdeklődő számára hozzáférhető módon szolgáltassa az
ilyen  elektronikus  dokumentumokat. A MEK-ben gyűjtött anyagok körét
nagyjából így lehet meghatározni: "Magyar nyelvű vagy magyar/közép-európai
vonatkozású, és tudományos, oktatási, vagy kulturális célokra használható, a
szerzői jogok tiszteletben tartásával szabadon terjeszthető (public domain)
teljesszövegű dokumentumok." A már megjelent kiadványok gyűjtésén kívül a
MEK másik feladata az elektronikus publikálás bátorítása, különösen olyan
anyagoké, melyek elsődleges célja az információ és a tudás terjesztése, s
nem annyira az anyagi haszonszerzés. Szeretnénk elősegíteni a magyar
"freeware" vagy "shareware" szövegek műfajának megteremtését.

  A MEK egy non-profit mozgalom kíván lenni: a szolgáltatás mindig
nyilvános és ingyenes marad, s a fejlesztésében és bővítésében bárki részt
vehet. Bármely gépen létrehozhatók részgyűjtemények, a MEK anyagának egyes
részletei nem kereskedelmi célokra szabadon másolhatók és terjeszthetők,
néhány egyszerű szabály betartásával. (Lásd erről az egyes dokumentumok
elején elhelyezett szabványos "copyright" szöveget.)

  Az elektronikus könyvtár ötlete 1994 tavaszán merült fel és őszre
megszületett a könyvtár "működési szabályzatát" leíró Ajánlás, elkészült
néhány teszt gyűjtemény a Budapesti Közgazdasági Egyetem és a Miskolci
Egyetem gopher szerverein. Ugyanebben az időben a MEK ötletét a Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program felkarolta és azóta az NIIF
biztosítja a projekt anyagi és technikai hátterét. A MEK központi gopher és
FTP szolgáltatása 1995 tavaszán indult a helka.iif.hu gépen -- először teszt
változatban, majd ősztől kísérleti üzemmódban. 1996 júliusától fejlesztés
alatt van egy Web felület is.

  További olvasnivalók a MEK projekt történetéről, céljairól és működési
módjáról az Irattárban levő előadásokban, cikkekben és a MEK Ajánlásban
találhatók.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.