Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                Kertész Imre:
     (címzetes egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyészség főmunkatársa)

             VISSZAÉLÉS KÁBÍTÓSZERREL
     (A MAGYAR JOGSZABÁLYOK AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ-JOG SZEMSZÖGÉBŐL)

                 - 2. rész -

             KÁBÍTÓSZER ÉS BÜNTETŐJOG

  Magyarország csatlakozott az 1960. március 30-án kelt, New Yorkban aláírt
Egységes Kábítószer-egyezményhez (1965. évi 4. sz. tvr.), a pszichotrop
anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 21-én aláírt Egyezményhez (1979. évi
25. sz. tvr.), valamint a módosításáról és kiegészítéséről Genfben, 1972.
március  25-én  kelt jegyzőkönyvhöz (1988. évi 17. tvr.), továbbá a
kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988.
december 20-án, Bécsben kelt ENSZ Egyezményhez (14/1996. OGY határozat).

  A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt
Európai Megállapodás az együttműködés céljai között jelöli meg azt, hogy
növeljék a kábítószerek és a pszichotrop anyagok szállítása és törvénytelen
forgalma elleni politika és intézkedések hatékonyságát, valamint csökkentsék
az ezekkel a termékekkel való visszaélést. A Szerződő Felek, hogy elérjék
ezeket a célokat, megállapodtak az együttműködés szükséges módszereiben,
ideértve közös akciók végrehajtásának módozatait is. A segítségnyújtás
kiterjed  a  nemzeti  jogszabályok  kialakítására  és  végrehajtására;
intézmények, valamint információs, szociális és egészségügyi központok
létrehozatalára, a személyzet képzésére, a kutatásra; továbbá a kábítószerek
és  pszichotrop  anyagok  illegális  gyártásához  használt  anyagok
rendeltetésellenes használatának megakadályozására.

  Az Európai Unió Egyezménye (Maastrichti Egyezmény) lehetővé tette a
tagállamok közös fellépését és jogszabályaik egyeztetését a kábítószer
ellenőrzés területén is. Az Európai Unió kidolgozott a kábítószer-fogyasztás
csökkentése érdekében egy akció tervet 1995-1999-re. Az Európai Tanács által
1994 februárjában összehívott miniszteri értekezlet javaslatot tett a
Pompidou Csoportnak és az UNDCP-nek, hogy szervezze meg a kábítószer
visszaélés tanulmányozását az európai városokban, bekapcsolva a közép- és
kelet- európai városokat is.

  Az Európai Unió a kábítószer visszaélési helyzet folyamatos figyelésére
hozta létre Lisszabonban az Európai Kábítószer és Drogfüggőség Monitorozó
Központot (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction -
EMCDDA),  amely  gyűjti  a  tagországok adatait a REITOX információs
rendszerben. A központ jog-összehasonlítási és jogközelítési feladatokkal is
foglalkozik.

  A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt
Európai Megállapodás azt is kimondja, hogy "Magyarországnak a Közösségbe
történő gazdasági integrációja egyik alapvető előfeltétele az, hogy az
ország  jelenlegi  és  jövőbeni  jogszabályait  közelítsék a Közösség
jogszabályaihoz.  Magyarország  biztosítja, hogy, amennyire lehetséges,
jövőbeni  jogszabályai  a  Közösség  jogszabályaival összeegyeztethetők
lesznek."

  Vállalt jogközelítési kötelezettségünk teljesítéséhez meg kell ismerni az
Európai Unió tagállamainak jogintézméményeit.

  A kábítószer és a bűnözés közötti összefüggés sokrétű, de specifikus
büntetőjogi problémák csak a kábítószerrel való visszaéléssel (termeléssel,
készítéssel, forgalmazással, tartással és fogyasztással), valamint közúti
jármű kábítószer hatása alatti vezetésével kapcsolatban merülnek fel.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.