Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                Kertész Imre:
     (címzetes egyetemi tanár, a Legfőbb Ügyészség főmunkatársa)

             VISSZAÉLÉS KÁBÍTÓSZERREL
     (A MAGYAR JOGSZABÁLYOK AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ-JOG SZEMSZÖGÉBŐL)

                 - 1. rész -

             A KÁBÍTÓSZER ÉS A BŰNÖZÉS

             A kínálati oldal bűnözése

  A kábítószer termelése, szállítása és eladása útjának minden állomása
illegális. Ez a kábítószer-bűnözésnek a "kínálati oldala".

  Az egyes kábítószer fajtáknak ismeretesek a főbb termelő és leginkább
fogyasztó országai és a szállítás útvonalán fekvő tranzit országok is. A
Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Bizottság azonban nem tartja helyesnek az
államok felosztását kábítószer termelőkre, tranzitálókra és fogyasztókra. A
termelő és tranzitáló országok pillanatok alatt fogyasztóvá válhatnak és a
fogyasztó országokban is beindul a termelés. Ezért "többé nem érvényes - ha
egyáltalán valaha is az volt - az a leegyszerűsített vélemény, amely szerint
az illegális kábítószer-termelés visszaszorítása az úgynevezett "előállító
országokban" és/vagy a tiltott kábítószer iránti igény csökkentése a
"fogyasztó  országokban"  automatikusan  elvezet  a kábítószer-probléma
megoldásához."

  Magyarország hagyományos mák-termelő és feldolgozó ország, mind a nyers
morfin  legális termelésében, mind pedig a morfin-származékok legális
exportjában a világ élvonalába tartozik.

  Az  utóbbi  években növekszik a növényi rostos anyagokból készült
textilárúk iránti kereslet. Az Európai Unió ezt a folyamatot a termelőknek
nyújtott támogatással segíti. Ennek feltétele a kenderfajta vizsgálata és
bejegyzése. Csak olyan növény kap engedélyt, amelynek THC tartalma kevesebb
mint 0,5%. A Magyarországon kultúrnövényként termesztett hibrid kender
megfelel ennek a követelménynek. Egyre gyakrabban találkozunk azonban
kimondottan kábítószer-készítésre házilag termesztett kenderfajtákkal is,
többnyire illegálisan, Hollandiából behozott magvakból.

  A  szintetikus kábítószerek terjedésével megjelentek a "földalatti"
laboratóriumok is, ilyenek létrehozására és mködésére a továbbiakban is
lehet számítani.


             A keresleti oldal bűnözése

  A "keresleti oldalon" a kábítószerekkel kapcsolatos hatósági előírások
megszegése  mellett  megjelennek a kábítószer hatása alatt elkövetett
erőszakos és közlekedési bűncselekmények.

  Az erőszakos bűncselekmények (csoportos erőszakos közösülés, garázdaság)
különösen együttesen történő kábítószer fogyasztásnál fordulnak elő. "A
"crack" forgalmazását fiatalabb, vadabb és jobban felfegyverzett bandák
végzik.  Arrogáns módon megfélemlítenek egész közösségeket és háborút
folytatnak egymás ellen a jövedelmező üzlet fölötti uralomért."

  Jármű, munkagép vezetése kábítószertől befolyásolt állapotban ugyanolyan
veszélyes, mint az ittas vezetés. Európában növekszik az Ecstasy hatása
alatti gépkocsivezetés miatti éjszakai balesetek száma.


               Származékos bűnözés

  A szó szűkebb értelmében vett kábítószer bűnözéshez, annak minden
szintjével szoros összefonódásban, további, "származékos" bűncselekmények is
kapcsolódnak.

  A szervezett bűnözés egyes csoportjai között véres konkurencia harc
folyik. A szervezeteken belül sem kímélik a résztvevők egymás életét,
különösen, ha valamelyikükkel kapcsolatban felmerül az árulás gyanúja.

  A kábítószer-bűnözés igyekszik a számára fontos országokban korrumpálni
az államapparátust, különösen nagy áldozatra képes - és nem is mindig
eredménytelenül  - a rendőrség, a vámőrség és az igazságszolgáltatás
megvétele érdekében.

  A  pénzmosás elsősorban a kábítószer bűnözésből származó jövedelem
legalizálását szolgálja, "ugyanazt jelenti a kábítószeres kartelek részére,
mint a nemzetközi pénzügyi operációk a legális multinacionális vállalatok
számára." Nem véletlen, hogy a "pénzmosás" fogalmát először az Egyesült
Nemzetek  Szervezetének a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott
forgalmazása elleni Egyezménye (1988.) határozta meg. Ezt a meghatározást
vette alapul a pénzmosás megelőzésére vonatkozó európai Egyezmény is. A
Pénzügyi Akció Bizottság (Financial Action Task Force) szakértői becslése
szerint (1990) évi 85 milliárd US$ tőke keletkezik kábítószer eladásából
Amerikában és Európában. Ez a pénzmosásra kerülő tőke mintegy háromnegyede.

  A keresleti oldal kísérő jelensége a kábítószer beszerzésére irányuló
bűnözés (recept-, orvosi bélyegző hamisítása, gyógyszertári betörés, a
kábítószerárusok vagy kábítószerhez jutott kábítószeresek kirablása stb.)
valamint a kábítószer megvételéhez szükséges pénz megszerzése érdekében
elkövetett tulajdon elleni bűncselekmények és a prostitúció, amelyek egyre
inkább kapcsolatba kerülnek a kábítószerrel való visszaéléssel. Ez a
kapcsolat egyes országokban olyan szoros, hogy a készletek felfedezését és
nagyobb  mennyiségek lefoglalását követő áremelkedések idején megnő a
tulajdon elleni bűncselekmények száma.


        Különböző drogok - különböző bűncselekmények

  Más és más az egyes drogok és a bűnözés kapcsolódása. Ez azonban nem
jelent elkerülhetetlen ok-okozati összefüggést a kábítószer és bűnözővé
válás  között.  A  kábítószer  fogyasztás  önmagában  nem  hajlamosít
bűnelkövetésre és nem tesz bűnözővé. A narkomán bűnelkövetők nagy része már
azelőtt sem volt büntetlen előéletű és függővé válása után is követ el
nemcsak kábítószer megszerzését lehetővé tevő bűncselekményeket (1. tábla)

      Öt "rekreációs" drog és a kapcsolódó bűnözés szintje

                 1. tábla
----------------------------------------------------------------------------
 Fajta   (1/a)  (1/b)  (1/c)  (1/d)   2.   3.   4.    5.
----------------------------------------------------------------------------
 kokain   magas  magas  magas  magas  magas   ?    ?   magas
 heroin   magas  magas  magas közepes  magas   ?    ?   magas
marihuána közepes  ?    ?  alacsony  ?  közepes  ?   magas
 nikotin  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs alacsony
 alkohol  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs  magas  magas alacsony
----------------------------------------------------------------------------

                Jelmagyarázat:

    1.  FORGALMAZÁS
   (1/a) import, eladás, tartás
   (1/b) bűnügyi és igazságszolgáltató szervek korrumpálása
   (1/c) a legális kereskedelem korrumpálása
   (1/d) forgalmazással kapcsolatos erőszakos bűnözés
    2.  PÉNZMOSÁS
    3.  KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK
    4.  NEM A FORGALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK
    5.  VÁM- ÉS ADÓ BŰNCSELEKMÉNYEK


  Több amerikai nagyvárosban végzett felmérés azt mutatta, hogy a heroin
vagy egyéb kábítószer "utcai" használóinál a kábítószer nem volt elindítója
bűnözői karrierjüknek, de hozzájárult annak intenzívebbé válásához.

  Magyarországi drogfogyasztók néhány csoportja körében végzett felmérés
ezzel szemben arról tanúskodott, hogy a kábítószerező fiataloknál "az első
drogfogyasztás átlagos életkora valamennyi csoportban megelőzi az első
rendőrségi ügyet, a rendszeres drogfogyasztás átlagos életkora valamennyi
csoportban későbbre tevődik, mint az első rendőrségi kapcsolat."

  Az adatok nehezen értékelhetők. Közismert ugyanis a devianciák hajlama a
halmozódásra és egymás erősítésére, ilyenkor olyan bonyolultak a kölcsönös
kapcsolatok,  hogy  nehéz  köztük  az  ok-okozati  viszonyokat és az
elsődlegességet megállapítani.

  A bűnöző és egyben kábítószerfüggő személyek nagy részénél a bűnözői és a
kábítószer-fogyasztói életút közös gyökereket és vonásokat mutat, a kétfajta
deviancia kialakulásának rendszerint ugyanazok tényezői, függetlenül attól,
hogy a narkománia és a bűnözés közül melyik az elsődleges vagy a másodlagos.

  A tapasztalat ugyanakkor azt is mutatja, hogy a kábítószer-élvezők egy
része nem kerül kapcsolatba a bűnözéssel (kivéve természetesen a kábítószer
beszerzését) és nem is feltétlenül válik függővé, abba tudja hagyni a
kábítószerezést külső segítség nélkül is vagy orvosi segítséggel.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.