Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

           Dr. Horváth László - Dombi Gábor:
            pszichiáter,    egészségügyi
            addiktológus,    szociális
             főorvos       munkás

            DROGREHABILITÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

              - Pro Patiente, 1995. -

  Teljes,  mindenre  kiterjedő drogbeteg-rehabilitáció a jelen magyar
valóságban nem megnyugtatóan rendezett probléma. A társadalombiztosítás
maximum 41 napig fedezi egy drogbeteg kezelései költségeit. Ha a kezelés
ideje az ápolási felsőnap fölé emelkedik, az már deficitet fog hozni a
gyógykezelést végző kórházi osztály számára. Ennél az oknál fogva a kórházak
ódzkodnak a kábítószeres betegek gyógykezelésétől, hiszen a 41 napot mint
ápolási felső gyógyulási időt, tartani irreális.

  Ezen idő alatt jobbára a méregtelenítést lehet csupán elvégezni. Segítő
beszélgetéseken, terápiás csoportokon vehetnek részt a kábítószeres betegek
- a tartós gyógyulást ez még nem, vagy csak ritka esetben hozza meg. A
valóság, hogy a méregtelenítést követően a drogos visszakerül ugyanabba a
környezetbe, ahol kábítószer-függősége kialakult és a visszaesés szinte
törvényszerűen bekövetkezik.

  A  megoldást  olyan  rehabilitációs  intézmények  jelentik, ahol a
méregtelenítést követően a drogos továbbra is védett környezetben újra tudja
formálni életét az életéért...


       Drog elleni küzdelem - Laokoón helyzetéhez hasonló

  Külföldi és csekély magyar tapasztalatokra építkezve hat-hét éve kezdték
meg az ilyen arculatú intézmények működésüket. Magyarországon hét drogbeteg
rehabilitációs otthon áll rendelkezésünkre, miközben a kábítószerfüggők
számra egyre emelkedik és hazánk egy olyan kábítószer használati robbanás
küszöbére érkezett, amelyet teljesen kibontakozott formában már igen nehéz
lenne kezelni. Óvatos becslések szerint is 60.000 körül lehet az aktívan
drogozók száma Magyarországon.

  Hosszú időn át tartó kábítószer használatánál a személyiség szerkezete
megváltozhat, torzulhat. A beteg idő strukturálása átalakul, a saját
felelősség érzése elillan, az önértékelés szétesik. Tennivaló van bőven, de
ezeknek a mozaik részleteknek az összerakásához idő kell, és nem 41 nap,
hanem esetenként még négy év is kevés. Átlagosan 6-8-15 hónap szükséges. Az
idő mellett nagyon fontos az intézmény elkülönítettsége, védettsége is a
külvilágtól.

  A  "Kallódó  Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány" zsibriki
központjában jó esély teremtődött erre. A 18 lelket számláló községben nincs
kocsma, sőt 20 kilométeres körzetben még gyógyszertár sem. Az intézmény
egyneműsített, csak férfiakat lát el. Munkaterápia mellett keresztény
közösségi hangulatot teremtve próbálják a gyógyulást elérni.

  Koedukált  intézményre  is van példa. 18-45 év közötti bekerülési
korhatárral  a  "Leo  Amici  Alapítvány"  komlói  központtal működtet
rehabilitációs  intézményt.  A  15  hónapos  gyógykezelés  szocio- és
hangulatterápia szintjén valósul meg, de lehetőség van színházterápiára is.
Ráckeresztúron, a Magyarországi Református Egyház, "Kallódó Ifjúságot Mentő
Missziója" szintén koedukált rehabilitációs otthon. Ide 18-35 év közöttiek
kerülhetnek be, önkéntes alapon. A terápia itt három fázisú és egy évig
tart. Az első szakaszban - egy hónap próbaidő után - teljes elkülönítés
történik a mozgási szabadság korlátozásával. A második fázisban a mozgási
szabadságot visszanyerve munkaterápia, keresztény keretek közé szorított,
erős kontrollú közösségterápia valósul meg. A harmadik szakaszban már az
intézményt is elhagyhatja a kliens és a teljes rehabilitációs ciklust
családterápia zárja le.

  A Győri III. sz. Pszichiátriai és Mentálhygienes Osztályon egy önálló
részlegként drog szenvedélybetegeket is gyógykezelnek. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az elmúlt évben egyre több és rosszabb állapotú drogos
beteget kezeltek. A Dunántúlon, Baranya megye kivételével nincs drog
betegeket rehabilitáló otthon. A felmért igényekkel arányosan ez a helyzet
sürgős megoldás után kiállt. Nagy szükség lenne egy megyénkben kialakítandó
kábítószeres szenvedélybetegeket rehabilitáló intézmény kialakítására. A
drogfogyasztás mind nagyobb probléma hazánkban. A rehabilitációnak meg kell
küzdenie  a drogfogyasztással szembeni előítéletekkel is. Egy felnőtt
társadalomnak  el  kell  tudni  fogadni  és  kezelni  kell  tudni a
drogfogyasztással együtt járó társadalmi problémákat. A rehabilitáció akkor
működik  hatékonyan,  ha  el  tudja  végezni  a  rehabilitált  egyén
visszazsilipelését a társadalomba.

  Ha a drogjelenséggel a siker reményében akarunk megküzdeni, feltétlenül
szélesíteni kell a rehabilitációs lehetőségeket. Megfelelő szakembereket:
szociális  munkásokat,  pszichológusokat  és  a  szenvedélybetegségekre
szakosodott  orvosokat  kell  képezni,  alkalmazni  és  megfizetni.
Valamennyiünkért tesszük.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.