Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

              DROG! - DROG! - DROG!

  (Forrás: Jászfényszaru város lapja, 1997. április, 8. évfolyam 4. szám)

  1996. novemberében a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság vendége volt
a Jász utcai drogambulancia pszichológusa Hoyer Mária, egy narkós fiatal
édesanyja. A filmvetítéssel egybekötött előadása után a MATRIX Egyesület
"Narkósok szülei vagyunk ..." c. kiadványából készült írásos anyagot
bocsátott a közönség rendelkezésére, amelyet az alábbiakban teszünk közzé.
Félő, hogy aktualitásából semmit sem veszített.


      Milyen jelzésekből következtethetünk gyermekünk alkohol
            - vagy kábítószerfogyasztására?

  Az alábbiakban néhány olyan viselkedésbeli változást ismertetünk, melyek
a fiatal alkoholfogyasztására vagy egyéb kábítószer használatára utalhatnak.


1. A fiatal korábban kedvelt tevékenységeit elhanyagolja, vagy teljesen
  elhagyja.

2. A korábban élénk, érdeklődő, fürge gyermek az utóbbi időben "ügyetlenné"
  válik, csetlik-botlik (egy átlag kamaszt meghaladó mértékben), minden
  kiesik a kezéből, "mintha máshol járna".

3. Korábbi barátaitól elfordul, egyáltalán, senkivel sem beszél szívesen,
  ideje nagy részét egyedül tölti.

4. Baráti köre teljesen megváltozik. Ha a fiatal kizárólag elvadult külsejű
  barátaival érintkezik, elhanyagolva hajdani, kellemes fiatalokból álló
  társaságát,  már  pusztán  ez a változás is a drogozás vagy az
  alkoholizálás fontos jelzése lehet.

5. A szülő joggal aggódhat, ha szúrás-, vágásnyomokat, horzsolásokat és
  egyéb sérüléseket fedez fel gyermekén, és ezek keletkezésére a fiatal
  nem ad kielégítő magyarázatot.

6. A külső megjelenésben, a ruházkodásában történő változások (például
  sötét szemüveg, állandó hosszú ujjú ing viselete, elhanyagoltság) is a
  szerhasználatra utalhatnak.

7. Minden  kétséget  kizár,  ha kábítószergyanús anyagra  (ismeretlen
  tablettákra, porokra, folyadékokra, bélyegekre) vagy a droghasználat
  kellékeire (például injekciós tűre) bukkanunk a fiatal holmija között,
  illetve a drog vagy az alkohol közvetlen hatását tapasztaljuk (ilyen
  lehet az alkoholos lehelet, vörös, duzzadt szemek stb.).

8. A kábítószerek és az alkohol hatására jelentős mértékben megváltozik a
  fiatal viselkedése és ez az új magatartás állandósulhat (ilyen új vonás
  lehet a gyors hangulatváltozás, a védekezés, a feledékenység, a tagadás
  stb.).

9. A fiatal életét egy idő után a kábítószer (vagy az alkohol) határozza
  meg. Allandóan erről beszél, egész nap a szer használatát tervezi.

10. A családról, barátairól, önmagáról fontos, személyes dolgokat közöl egy
  számára jelentős drogos vagy alkoholista személlyel.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.