Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                Csiky Ildikó:

                  KOR-KÉP

  Imbolygó  léptek,  ködös  tekintet,  elhanyagolt  ruházat, zavaros,
érthetetlen  beszéd.  Kati képtelen mozdulatait rendezni. Össze-vissza
hadonászik. Mesél, hogy ő milyen szerencsétlen. Sorolja megpróbáltatásait,
sikertelen iskolaéveit, első szerelmét, amiről kiderült, hogy csak testi
vágy volt, vagy talán még az sem, csak kíváncsiság. Rosszul is végződött,
abortusz lett belőle... aztán újabb próbálkozás, mert szeretetre vágyott.
Ezt otthon nem kapta meg, mer apu, anyu mindig rohant vagy veszekedett.
Másodállás, kinevezés, kiküldetés. Azután apu elköltözött. Most anyjánál
lakik, aki örökké sir, mert otthagyták egy fiatalabb "kurváért"...

  Kati ezt nem bírta idegekkel, barátokat keresett, és rátalált a bandára,
ahol most jól érzi magát. Mit sem tud a külvilágról, nem is érdekli. Előbb a
ragasztó, később már gyógyszer. Megtanulta hamisítani a vényeket, egyre
gyakrabban  van  rá  szüksége. Sajnos - mondja - nincs pénze igazi
kábítószerre, pedig az lenne az igazi! Úgy, csinálni mint a "nagyok": egy-
két adagot benyomni és már nem fáj semmi... sem a magány, sem a sikertelen
szerelmek... Neki már gyereke nem lehet, - mondták az orvosok a harmadik
abortusz után - de nem is akart. Minek is szülne erre a világra, amikor az
ember ennyire szerencsétlen!

  Kati 22 évesen már leszámolt mindennel. Csak egy dolog érdekli igazán,
hogy miként jut a mindenapi adaghoz. Ezért mindenre képes... még arra is,
hogy kábítószert áruljon, ha ennek ez az ára...

  Ez volt az ára. Kati a mindennapi adagjához aztán hozzájutott, hiszen
megdolgozott érte, egyre több adagot tudott eladni. Amíg szüksége volt rá.
Azóta eltelt néhány év, s Ő ma már nem él. Több min két éve többet vett be a
kelleténél. Azt mondják szándékosan, mert így már nem fáj semmi. Sem a
magány, sem a sikertelen szerelmek...


                Támad a drog!

  Terjed a kábítószer-fogyasztás a fiatalok körében. Veszély fenyegeti már
az általános iskolásokat is. A kábítószer kereskedelemből származó óriási
haszon egyre több fiatalt serkent a drog terjesztésére.

  Ma már nem csak az iskola körül találhatók a díllerek, hanem már az
iskolán belül is, maguk a diákok terjesztik a drogot, nem kímélve a kisebb
korosztályt sem. A probléma nagyon komoly, a kábítószer ellenes harc ma már
nemcsak  rendőrségi ügy és nem is csak családi probléma. Társadalmi
jelenségről van szó amellyel szemben csak együtt, közösen, társadalmi
összefogással  vehetjük  fel a harcot. A probléma nem kerüli el az
önkormányzatokat  sem. Sőt. Ezt felismerve a Kisvárosi Önkormányzatok
Országos  Érdek-szövetsége  kezdeményezésével Önkormányzatok az ifjúság
védelmében címmel konferenciasorozat kezdődött.

  A  probléma  súlyának  megfelelően  a  fővédnökséget  Kuncze Gábor
belügyminiszter  és Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter
vállalta. Védnöki szerepet a konferencia sorozat házigazdái vállalták. Az
első helyszínen, Jászberényben, Kuncze Gábor belügyminiszter megnyitójában
hangsúlyozta, hogy az érdekszövetség kezdeményezése nagyon fontos. Sajnos
illúzió drogmentes országról beszélni.

  Fontos az önkormányzatok szerepvállalása. Már nagyon sok jó kezdeményezés
van, melyben a minisztérium is részt vesz.

  A fiatalokat oltalmazó kábítószer-ellenes programban jelentős hangsúlyt
kap a prevenció. A rendőrség bűnmegelőzési szolgálata 1992 óta alkalmazza az
amerikai D.A.R.E. program adaptációját az általános iskolások védelmében.
1991-től létezik a C.H.E.F. program, amely az óvodás kortól középiskola
végéig  drogmegelőzést  szolgál.  Magyarország 1991-től vesz részt az
Egészséges Iskolák c. programban, melyet az Egészségügyi Világszervezet
/WHO/, az Európai Közösség és az Európa Tanács szervezett.

  1993 óta az ENSZ Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézete /UNICIVI/
közreműködésével a STOP DROGA olasz iskolai drogprevenciós program is
működik hazánkban.

  Míg 1990-ben 3.9 kg heroint foglalt le a rendőrség, addig 1996-ban 319.20
kg-ot. Ha a számokat nézzük, akkor ez lehet eredmény is, de sajnos mást is
mutatnak ezek a számok. Azt, hogy támad a drog! Csak tavaly 289 áldozatot
követelt.


             Alattvalóból állampolgár

  Magyarországon közel húsz éve ismert a kábítószer illegális jelenléte,
persze akkor még a hivatalosan nemigen akart tudomást venni erről a tényről.
A  nyolcvanas  évek  végétől  a kábítószer csempészet robbanásszerűen
növekedett,  s hazánk a nemzetközi drogkereskedelemben tranzitból cél
országgá lépett elő.

  A rendszerváltás folyamatának egyik alapvető ellentmondása az, hogy míg a
gazdasági, politikai téren a plurális, demokratikus viszonyok jórészt
törvényekkel és jogszabályokkal kialakíthatóak, addig nőt az önértékelési
bizonytalansággal, jövőkép hiányával küszködő lakosok száma. Az alattvalóból
állampolgárrá  válás  időigényes, csak tanulási folyamatokon keresztül
szociálpozitiv  minták  közvetítésével  társkapcsolatok  létesítésével
lehetséges.  Sok  új  kihívás  jelent  meg a társadalomban, fokozott
stresszhelyzetet jelentve az egyén számára. Különösen a drog szempontjából
veszélyeztetett csoportokban jelentős az értékek szubjektív megítélése.
Sajnos a drog elterjedésére a hatóságok nem voltak kellően felkészülve,
hiányzott a megfelelő ismeret, tudás, szakemberhálózat stb. Nem alakult ki a
megfelelő intézményhálózat, de hiányzott a megfelelő elvi megegyezés is.

  Magyarország 1995-ben Prágában az UNDCP munkaértekezletén Egyetértési
Nyilatkozatot  ír  alá  Cseh-országgal, Lengyelországgal, Szlovákiával,
Szlovéniával közösen. Az egyezményben hazánk jelentős szerepet kapott a
kábítószer-kereső  kutyák és kutyavezetők képzését illetően. A képzés
rendszergazdája és regionális kiképző központja az ORFK Kutyakiképző iskola.
Ma már köztudott, hogy hazán drogkereskedelemben célországgá vált. A
nyomozóhatóság  kábítószer ellenes politikája - a nemzetközi normákat
figyelembe véve - a termelés, fogyasztás, tranzit, kábítószer bűnözés elleni
fellépés, keresletcsökkentés és kezelés problémaköreire terjed ki.

  A Magyarországon áthaladó kábítószer útvonalak felderítését követően az
ország  keleti  és  nyugati  határátkelőin kábítószer-kutatócsoportokat
állítottak fel, ahol kábítószer-kereső kutyavezetők és kutyák teljesítenek
szolgálatot.

  Az itt közölt adatok igazolják, hogy a határokon felállított kábítószer-
kereső kutyaszolgálat eredményes.

   ------------------------------------------------------------------
     Év    1990  1991  1992  1993  1994  1995   1996

    Heroin   3,9  7,6  76,4  427,3  812,3  568,0  319,205
    Kokain    -   6,6  7,5   3,3  26,5  18,6   4,985
    Hasis    2,4  4,5  3,7  253,5  24,4   0,6  816,215
   Marihuána   -   2,3  15,2   9,9  102,7  88,1   3,084
   Amfetamin   -   -  54,1  335,0  27,4   1,9   2,465
   ------------------------------------------------------------------

  A tavalyi adatokat figyelembevéve, az elmúlt évben már 5900 kábítószer
fogyasztó kezelését jelezték a szakemberek. Ez az adat az előző évekhez
képest 66%-os növekedést jelent. Sajnos, a kábítószerfüggők 3%-a nem fogad
el  orvosi segítséget. Becsült adatok szerint hazánkban 100-300 ezer
drogfogyasztóval lehet számolni. A legveszélyeztetettebb korosztály a 16-24
éveseké.

  Egyes felmérések szerint a fiatalok 30%-a fogyasztott már valamilyen
szinten drogot vagyis ez azt jelenti, hogy minden 10. magyar fiatalnak volt
kapcsolata valamilyen kábítószerrel. A szakértők véleménye szerint egy
hétvégén kb. 200 ezer drogtablettát adnak el "kb. 146 diszkóban folyik
rendszeres drogkereskedelem", ez azt jelenti, hogy egy hétvégén a fiatalok
20-30 millió forintot költenek drogra.


            Önkormányzatok szerepvállalása

  A lehetséges beavatkozási pontok között mindenképpen megemlítendő az
oktatás és a tájékoztatás.

  Nem lehet figyelmen kívűl hagyni a szociális intézkedéseket sem. Az
oktatási intézményekben fontos a veszélyhelyzetekre felhívni a gyermekek és
a szülők figyelmét. Koncentrálni kell a biztonságos közlekedésre, a nyakba
akasztott  lakáskulcs veszélyére, a kritikus helyzetekben alkalmazható
magatartás-mintákra stb. Tájékoztatás terén szerencsés együttműködni a helyi
sajtóval, kábeltelevízióval stb.

  Szociális intézkedések közül hangsúlyt kell fordítani a családvédelemre,
a közösségi házak, kultúrházak működtetésére, a hátrányos helyzetűeknek
nyújtandó  orvosi-,  jogi  tanácsadásra,  a  hajléktalanok szállásának
biztosítására,  a  hátrányos  helyzetűek  foglalkoztatására  - különös
tekintettel a büntetésüket kitöltő elitéltekre.

  Hangsúlyt kap a szórakozó-vendéglátóhelyek kérdése, mivel a kábítószer-
bűnözés kialakulásában ezeknek a helyeknek meghatározó szerepük lehet. Az
olyan diszkóknak, szórakozóhelyeknek az engedélyezése megfontolandó, ahol
kábítószer hatása alatt álló fiatalok rendszeresen megjelennek.

  Az említetteken túl, de nem utolsósorban. Rendkívűl fontos a közbiztonság
javítása szempontjából a megfelelő közvilágítás, az őrzött parkolóhelyek
létesítése, riasztóberendezések, iskolák környékén kamerák felszerelése.

  A megoldás kulcsa a bűnalkalmak csökkentésében, megelőzésében van, azaz
meg kell akadályozni a szituációk kialakulását. Az önkormányzatok és a
rendőrség kapcsolatának, együttműködésének jogi hátterét megadják a rájuk
vonatkozó törvények. A helyi együttműködés rajtuk múlik.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.