Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

           ÉVZÁRÓ UTÁN A D.A.D.A. PROGRAMRÓL

  A Sárbogárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a D.A.D.A. program
oktatása az 1993/94-es tanévben kezdődött meg a cecei Illyés Gyula Általános
Iskola  két  ötödikes osztályában. Az 1994/95-ös tanévben az oktatás
Sárbogárdon a Mészöly Géza Általános Iskolában, annak négy 5. osztályában,
majd az 1995/96-os tanévben a mezőszilasi Németh László Általános Iskola két
5. osztályában is bevezették. A cecei Általános Iskolában az idei tanévben
végzett a két 8. osztály, melyek tanulói 4 éven keresztül vettek részt az
oktatásban. Ugyanott az 1997/98-as tanévtől újabb két 5. osztályban, míg
Szabadegyházán szintén két 5. osztályban folytatódik az oktatás.

  Az  iskolákban  a  pedagógusok  részéről  nagy  az érdeklődés. Az
osztályfőnökök részt vesznek az előadásokon. A részvételük pozitív hatású, a
tanulók a jelenlétük ellenére felszabadultak, aktívak.

  A pedagógusok a nem D.A.D.A. osztályokban is felhasználják a munkafüzetek
feladatait. Több oktató-segédanyagra, illetve filmre lenne szükség, mely az
életből merített témát dolgoz fel.

  Az  oktatáshoz  a  központilag biztosított anyagokat használjuk. A
tematikák, valamint a segédanyagok elsősorban nagyvárosi körülményeket
vesznek figyelembe. Ezek összeállításakor észre kellene venni, hogy ez a
program nem csak nagyvárosi gyerekeknek szól.

  A D.A.D.A program oktatása - a Fejér megyei RFK Megelőzési Osztály
segítségével elsőként indult meg Sárbogárdon, Varga János rendőralezredes
gondozásában. Varga Úr elvégezte a speciális tanfolyamot és egyenruhával is
ellátták. Tevékenységét mindig nagy odaadással, precízen az utóbbi időben
már egyre jobb pedagógiai érzékkel végezte. Erről részletesebben az iskolai
vélemények szólnak!

  Szakmai  munkájával maximálisan elégedett vagyok, példaértékű az a
tevékenység, ami a megelőzés e speciális területén nyújt.

  Amennyiben a jövőben az ORFK részéről megszűnik a D.A.D.A program anyagi
támogatása helyben teremtjük elő azon erőforrásokat - pl. Alapítvány -
melyek segítségével a program továbbfolytatása finanszírozható.

                               Horváth Ferenc
                              rendőr alezredes
                               rendőrkapitány

         Néhány részlet az iskolák véleményeiből:

           Illyés Gyula Általános Iskola, Cece

  Iskolánkban 4 éven keresztül foglalkoztak a 8.a és a 8.b osztály tanulói
a D.A.D.A program anyagával.

  Az osztályfőnökök pozitíven értékelik a foglalkozásokon látottakat,
hallottakat. A gyermekek személyiségét határozottabbá, magabiztosabbá tették
a felsorolt példák, a bemutatott helyzetek, események tanulságai.

  Az előadóktól igen sok segítséget kaptak a fiatalok a világban felmerülő
problémákkal kapcsolatos vélemények kialakításában is.

  Bátorságra, kitartásra, alkalmazkodásra neveltek a munkafüzetek írásos
témái  is.  A program nagy mértékben segítette iskolai nevelőmunkánk
hatékonyságát. Kérjük, amennyiben lehetőség van rá, a következő tanévtől
újból kerüljön bevezetésre a program az 5. osztályokban. Iskolánk tanulói,
nevelői és a szülők nevében köszönetet mondok a tanulókat oktató Varga János
alezredes úrnak a gyermekek, a felnövekvő nemzedék felkészítése, nevelése,
védelme érdekében végzett eredményes és lelkiismeretes munkájáért, és
köszönetet  mondok  mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a program
anyagának sikeres megvalósításához.

  További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.

                                Varga Jánosné
                                 igazgató

         Mészöly Géza Általános Iskola, Sárbogárd


  - Az iskola a társadalom mikrokozmosza, így nem zárható ki falai közül a
drog és annak használata.

  - A tanulók tudomásul veszik a drog létezését, anélkül, hogy jóváhagynák
a vele való élést.

  - A  képes  illusztrációk  adta sokaság, a munkafüzet  feladatai,
tényközlései tágabb tájékozódást adnak a tanulóknak.

  - A tanfüzet iskolásan, de nem törvényszerűen szedi pontokba a megelőzés
lehetőségeit.

  - "Jobb, ha el sem kezdem" - egyre több gyermek mondja.

  - A drogok, az alkohol, a dohány, az AIDS funkciója, története, negatív
hatásai érdekesnek tűnnek a gyerekeknek.

  Megdöbbenve, elgondolkozva jegyzik meg sokszor, hogy "jó, hogy tudom",
"én biztosan nem fogok vele élni".

  - Az állandó előadó jelenléte, egyénisége, egyenruhában való megjelenése
az ügy fontosságát is hangsúlyozza.

  - Jó, hogy a rendőrségtől személyesen ismernek egy embert, akikhez -
véleményem szerint - bármikor mernék fordulni személyesen vagy telefonon, ha
szükségük lesz rá.

  - Az oktatófilmek hasznosak; jó lenne még több belőlük.

  - Az alkalmankénti szituációjátékok játékos, derűs formában adják tudtára
a gyerekeknek az elutasítás lehetőségét, az erkölcsi normatívák alap
formáinak tartalmát.

  A program lebonyolítását, Varga János előadásait, szervező munkáját az
1996/97. tanévben is köszönjük, várjuk a jövő tanévben is!

                             Tiringer Mihályné
                                tanár
                            a 7. évfolyam nevében
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.