Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                IRODALOMJEGYZÉK
                ---------------

ANDRÁS T. LÁSZLÓ - KÖVECSES ZOLTÁN, Magyar - angol szlengszótár (Hungarian -
  English Thesaurus of Slang). Bp., 1989.

BÁRCZI GÉZA, A "pesti nyelv": Mny. 27[1931]: 228-42

BÁRCZI GÉZA, A városi népnyelv kérdéséhez: Mny. (1941): 70-85

BAYER ISTVÁN, A kábítószer. Bp., 1989.

BORSOS TIBORNÉ, Zsargon és magatartás: Nyr. 89[1965]: 147-57

Dictionry of American Slang. Szerk. H. WENTWORTH - S. B. FLEXNER. New York,
  1960.

ELEKES ZSUZSANNA, Kábítószerek és a kábítószer-fogyasztás: Társadalmi riport
  1992. Szerk. ANDORKA RUDOLF - KOLOSI TAMÁS - VUKOVICH GYÖRGY. TÁRKI, Bp.,
  1992. 318-33

ERDŐS GÁBOR, Újabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben: Nyr. 112: 143-48

FÁBIÁN PÁL, A szavak társadalmi réteg szerinti megoszlása: A mai magyar
  nyelv. Szerk. BENCÉDY JÓZSEF - FÁBIÁN PÁL - RÁCZ ENDRE - VELCSOV
  MÁRTONNÉ. Bp., 1991(8). 471-80

FAZEKAS  ERZSÉBET,  A  kábítószerek  nyelvhasználatáról:  Egyetemi
  Szociolingvisztikai Dolgozatok 1. sz. Bp., 1993. 42-59

HAI-RIPPCHEN, Hanf Handbuch. Löhrbach, 1994.

HAJDÚ MIHÁLY, A csoportnyelvekről. MCsopDolg. Bp., 1980.

HUDÁK JUDIT, Felmérés a kábítószer-fogyasztók szlengjéről. Miskolc, 1994.
  (Kézirat.)

KERÉNYI GYÖRGY, A jog és a drog: Magyar Narancs VI[1994]/40: 25

KIS TAMÁS, A magyar katonai szleng szótára (1980-1990). A Debreceni Kossuth
  Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz.
  Debrecen, 1991.

KIS TAMÁS, A szleng szótárazhatóságának kérdése. Előadás a Magyar nyelvészek
  VI. nemzetközi kongresszusán, Egerben 1995. (Kézirat.)

KNOLL JÓZSEF, Gyógyszertan I. Bp., 1987.

KOLOZSVÁRI GRANDPIERE EMIL, Utazás az argó körül: Uö. Herder árnyékában.
  Bp., 1979. 105-29

Korszerű orvosi diagnosztika és terápia. Szerk. L. M. TIERNEY - S. J. McPHEE
  - M. A. PAPADIKIS - S. A. SCHROEDER. Bp., 1993.

KOVALOVSZKY MIKLÓS, Az ifjúság nyelve: Valóság VII[1964]/9: 69-75

MURÁNYI ISTVÁN - SERES ILDIKÓ, A lebegéshez nem kell pótszer. Drogfogyasztás
  a Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei középiskolások körében. Nyíregyháza,
  1994.

Nyelvművelő Kézikönyv I-II. Szerk. GRÉTSY LÁSZLÓ - KOVALOVSZKY MIKLÓS. Bp.,
  1980.

PÉTER MIHÁLY, Szleng és költői nyelvhasználat: Nyr. 104[1980]: 273-81

PICK IMRE, A kábítószer-élvezők zsargonja: Alkohológia 1977/8: 14-16

PICK IMRE, Hazai tapasztalatok egyes pszichoaktív szerekkel visszaélő
  fiatalkorúak zsargonismeretéről: Alkohológia 1978/9: 212-14

RÁCZ JÓZSEF, Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkorú "devianciák". Magyar
  Pszichiátriai Társaság. Bp., 1989.

SEBESTYÉN ÁRPÁD, A belső nyelvtípusok néhány kérdéséről: MNyRét. Szerk. KISS
  JENŐ - SZÜTS LÁSZLÓ. Bp., 1988. 108-19

SIPOS PÁL, Ifjúsági nyelv - familiáris köznyelv: MNyRét. 867-75

SZENDE TAMÁS, A szó válsága. Bp., 1979.

SZILÁGYI MÁRTON, Bakaduma [Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980
  - 1990), Kis Tamás: Bakaduma (A magyar katonai szleng szótára)]: BUKSZ
  (Budapesti Könyvszemle) IV[1992]/4: 428-31

Szótártani tanulmányok. Szerk. ORSZÁGH LÁSZLÓ. Bp., 1966.

VIDOR ZSUZSA, A diák jassznyelv és jasszmagatartás. (A zabhegyezó ürügyén):
  Valóság VII[1964]/9: 69-75
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.