Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                VI. ÖSSZEGZÉS
                -------------

  A  dolgozatomban  a  magyarországi  kábítószer-fogyasztók  szlengjét
vizsgáltam, nyelvi jellemzőit csoportosítottam és az általam gyűjtött
szlengszavakat szótárszerűen rendeztem el.

  A kábítószerkérdés ma hazánkban egyre jobban az érdeklődés középpontjába
kerül jogi, szociológiai, pszichológiai és orvosi szemszögből egyaránt. A
szociolingvisztika  iránt  érdeklődő  nyelvészek  számára  is  - mint
dolgozatomból kiderült - gazdag és érdekes kutatási területként szolgálhat e
szlengtípus.

  Az elméleti részt bizonyára más szempontokkal is ki lehetne egészíteni. A
szó- és kifejezéskészletbe felvett szavak száma nagyobb területet felölelő
gyűjtéssel többszörösére lenne növelhető. E szlengtipus teljes és részletes
bemutatásához hosszabb időre lenne szükség.

  Az idevonatkozó magyar nyelven publikált tanulmányok száma csekély,
dolgozatom talán kiindulópontként szolgálhat újabb kutatásokhoz.

  Végezetül szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Kis Tamásnak, aki
munkám során sokat segített, és a debreceni Drogambulancia vezetőségének,
hogy lehetővé tették, hogy kezeltjeikkel elbeszélgessek.


Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.