Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

            V. SZÓ- ÉS KIFEJEZÉSGYŰJTEMÉNY
            ------------------------------

  A betűrendbe szedett szó- és kifejezésgyűjtemény a szavak és kifejezések
jelentését, jelentéseit adja meg.

  Egy szócikk lehet önálló vagy utaló szócikk. Az utaló szócikkben nyíllal
(ę) jelöltem azt az önálló címszót, amely az adott szót értelmezi.

  A kifejezéseket vagy az adatközlőktől származó mondatokat a legjellemzőbb
szavuk alapján soroltam be.

  Az idegen szavakat és mozaikszókat a kiejtés szerint vettem fel az
adattárba, a mozaikszók esetében az írásképet szögletes zárójelben adom meg,
közvetlenül a címszó után.

  A szócikk felépítése a következő: a címszó után közvetlenül a szófaji
meghatározás található. Ezt követi a szó jelentésének megadása, több
jelentés esetén ez számokkal történik. A jelentés után közvetlenül az
alakváltozatokat és a szinonimákat sorolom fel. Ha egy szó nagyszámú
szinonimákkal rendelkezik, akkor ezek mindegyikét csak a leggyakrabban
használt változatnál adom meg. Ha egy szónak vagy kifejezésnek kevés
szinonimája ismeretes, ezeket mindegyik változat szócikke tartalmazza. A
szócikk végén szögletes zárójelben adom meg a szó etimológiájára és
származására vagy keletkezésére vonatkozó adatokat. Idegen nyelvből átvett
szó esetén az adott nyelvi változatot, fonetikus átírását, majd jelentését
ugyancsak szögletes zárójel tartalmazza. Nyíllal jelölöm származékszó esetén
az alapszót, alakváltozatnál pedig < jellel utalok az alapalakra. Ha
egyértelmű, hogy a származékszó milyen alapszóból jött létre, külön ezt nem
jelölöm.

  A szócikk részeit egymástól pontos vesszővel választottam el.

             Felhasznált rövidítések:

         ang. - angol
         fn  - főnév
         ige - ige
         ind. - indiai nyelvek
         mn  - melléknév
         ném. - német
         ua. - ugyanaz
         v.  - vagy
         v-  - vki, vmi stb: valaki, valami stb.
         vö. - vesd össze

A/Á

acid fn; 1. LSD tartalmú kábítószer; eszid 2. zenei irányzat a < zene hatása
  kábítószeres állapotban felerősödik >; [< ang. acid [†sid] 'sav' ]

acidparti fn; zenés mulatság < élvezetéhez hozzátartozik az LSD tartalmú
  kábítószer használata is >; eszidparti; [< ang. acid-party [†sid pa:tI]
  'ua.']

adag fn; egyszeri használatra elegendő kábítószer-mennyiség; Van nálad egy
  adagra való?

agy fn; Ad az agynak: drogot használ; kábszerezik; Fokozza a ętudatát,
  ęSzétszívja az agyát: annyi hasist vagy marihuánát szív, hogy teljesen a
  hatása alá kerüljön, Hülyére ęszívja magát, ęLemegy nullára

ágyú fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint

alfa fn; ęLemegy alfába: kábítószert fogyaszt; kábszerezik; (vö. alfaszint)

alfaszint fn; a kábítószer hatására kialakult állapot; (vö. alfa)

ambi fn; drogambulancia; drogambi

amfesz fn; pszichostimuláns vegyület; amfetamin

amfetamin fn; pszichostimuláns vegyület; amfi, amfesz

amfi fn; pszichostimuláns vegyület; amfetamin

áempé fn; [< AMP ]; marihuána formaldehidben áztatva majd szárítva

anyag fn; kábítószer; cucc, cuccocska, dopping, drog, energia,

kábszer, matéria, szer, téma, valami

anyagos fn/mn; kábítószert használó személy; kábszeres, drogos

anyagozik ige; kábítószerezik, kábítószert használ; kábszerezik

arat ige; kendert gyűjt; (vö. szüret)


B

beáll ige; a kábítószer hatása alá kerül, alatt áll; beszakít, betép, Totál

beálltam, Beáll, mint a disznó

befüvezik ige; marihuánát szív; füvezik; [áfű]

begyűrűzik ige; sürgetővé válik vmilyen probléma; Begyűrűzött a cigi

probléma: elfogyott a cigeretta, vkinek hozni kellene

bejön ige; 1. elkezd hatni/hat a kábítószer; beüt, hat, megjön,

megdob, működik (1) 2. A tegnapi anyag bejött: jó minőségű az

anyag; működik, (2); (vö. löket)

bekábózik ige; kábítószert fogyaszt; kábszerezik; [ákábó]

bekokszol ige; kokaint fogyaszt; kokózik, kokszol; [ákoksz]

bélyeg fn; ętripp; [alakjáról]

beszakít fn; a kábítószer hatása alá kerül; beáll

beszív ige; hasist v. marihuánát tartalmazó cigarettát szív; elszív, szív

betép ige; kábítószer hatása alá kerül; beáll

beüt ige; elkezd hatni/hat a kábítószer; bejön (1)


C

cigesz fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint;

cigi fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint;

cigó fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint

cucc fn; kábítószer; anyag

cuccocska fn; kábítószer; anyag

cukor fn; ęheroin


CS

csarasz fn; ęhasis; [< ind. 'ua.']

csavar ige; 1. marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor 2.
  máktea készítésének utolsó szakaszában rongyon át kicsavarja a megfőtt
  mákgubókból a levet; kicsavar

csavaró fn; rongy, amivel kicsavarják a mákgubókból a levet; [ácsavar]

csoki fn; ęhasis; [színéről]

csúzli fn; ęfecskendő


D

darálás fn; mákfejek ledarálása

díler fn; kábítószer-kereskedő; nepper; [< ang. dealer [dI :l ] 'elosztó,
  kereskedő']

dopping fn; 1. vmilyen pszichostimuláns vegyület; energia 2. bármilyen más
  kábítószer; anyag

drog fn; kábítószer; anyag

drogambi fn; drogambulancia; ambi

drogos fn/mn; kábítószer-élvező; anyagos, kábszeres

drogozik ige; kábítószert használ; kábszerezik


DZ/DZS

dzsodzsesz fn; marihuánát v. hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint [<
  dzsoint]

dzsodzsi fn; marihuánát v. hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint [< dzsoint]

dzsozsó fn; marihuánát v. hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint [< dzsoint]

dzsoint fn; marihuánát v. hasist tartalmazó cigaretta; dzsodzsesz, dzsozsi,
  dzsodzsó, ágyú, cigesz, cigi, cigó pipa, rakesz, rakéta, spangesz,
  spangli, spanyó, szivar, szál; [ < ang. joint [d Int] 'ua.']


E/É

elesdé fn; anyarozs alkaloidjából előállított hallucinogén hatású vegyület;
  [ < LSD < lizergidsav-dietilamid]

elnyom ige; kábítószert fogyaszt; kábszerezik

elpilled ige; Vigyázz, elpilled a téma: elalszik a dzsoint; (Debrecen, 1994)

elszív ige; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát fogyaszt; beszív,
  szív; Elszívunk egy ęszálat?

elszorít ige; fecskendő beszúrása előtt elszorítja a kar vénáit

elvonási tünet fn; 1. krónikus drogfogyasztóknál a szer hirtelen elmaradása
  által okozott szomatikus és pszichés tünetegyüttes; Mi van nem tudsz
  várni, elvonási tüneteid vannak? < tréfásan arra a személyre használják,
  aki sürgetteti a közös kábítószer-fogyasztás elkezdését >

eksztázi fn; amfetaminszármazék; [< ang. ecstasy [ekst si] 'elragadtatás,
  eksztázis']

energia fn; 1. kábítószer; anyag 2. pszichostimulánsok; dopping

eszid fn; 1. LSD tartalmú kábítószer; acid 2. zenei irányzat < a zene hatása
  a kábítószeres állapotban felerősödik > [< ang. acid [†sId] 'sav']

eszidparti fn; zenés mulatság, < élvezetéhez hozzátartozik az LSD tartalmú
  kábítószer fogyasztása is >; acidparti; [áeszid] [< ang. acid- party
  [†sid pa:ti] 'ua.']

eszköz fn; injekciós tű az intravénás használathoz; fecskendő;


F

fecsi fn; injekciós tű az intravénás használathoz; fecskendő; [ęfecskendő]

fecske fn; injekciós tű az intravénás használathoz; fecskendő; [ęfecskendő]

fecskendő fn; injekciós tű a kábítószer vénás beadásához; fecsi, fecske;
csúzli, eszköz, fegyver, kendő, nő (1), műszer, pisztoly, puska, revolver

fegyver fn; injekciós tű a kábítószer vénás beadásához; fecskendő

fehér cukor fn; ęheroin

fehér hó fn; ękokain

feldob ige; 1. felteszi a mákteát; Feldobsz egy teát ?; felnyom (3)

feldobódik  ▪ige; vidám hangulatba kerül a kábítószertől; (vö. hapi)

felnyom ige; 1. kiad a rendőrségnek, elárul 2. intravénásan befecskendez;
  lő, nyom (2), szúr 3. felteszi a mákteát; feldob

félreég ige; egyik oldalon jobban leégett a dzsoint

fles fn; 1. a kábítószer hatása hirtelen és intenzíven jelentkezik, ami
  mámoros  állapotot okoz; gomba, szén 2. az intravénás használatot
  közvetlenül követő örömérzés, mámor ( 1-2 pillanatig tart); [ < ang.
  flash [fl† ]; 'felvillanás, fellobbanás']

fű fn; ęmarihuána

füvi fn; ęmarihuána

füvecske fn; ęmarihuána

füvezik ige; marihuánás cigarettát szív; befüvezik

füvészkert fn; kenderültetvény; Menjünk ki a füvészkertbe!: szívjunk füvet!


G

gandzsa fn; ęmarihuána; [ < ind. gnja 'ua.']

gesenk fn; ingyen kapott kábítószer; [ < ném. Geschenk 'ajándék']

géza fn; Gracidint, amfetaminszármazék; granyó

gézázik ige; Gracidint fogyaszt

gomba fn; ęfles (1); (Debrecen, 1995)

granyó fn; Gracidin; géza

grász fn; ęmarihuána; [ < ang. grass [gra:s],? receptre

lejön ige; leszokik a kábítószerről; leáll, tisztul (2); Lejön a szerről

lelassul ige; 1. nehezebben koncentrál, agyi és fizikai aktivitása lassul;
  kibukik, megül 2. a kábítószer hatása kezd elmúlni; leül

lemegy ige; Lemegy nullára: kábítószer hatása alá kerül; Hülyére ęszívja
  magát; Lemegy ęalfába

leül ige; a kábítószer hatása kezd elmúlni; lelassul (2)

lő ige; az intravénás kábítószert befecskendezi magának; felnyom (2), nyom
  (2), szúr

löket ige; 1. a befecskendezésre kerülő vagy befecskendezett kábítószer;
  lőszer 2. Van egy kis lökete: jó minőségű és intenzív hatású az anyag;
  (vö. bejön, beüt, hat, megdob, megjön, működik (2) )

lőszer fn; a befecskendezendő vagy befecskendezett intravénás kábítószer;
  löket (1)

LSD fn; ęelesdé


M

magoz ige; a szárított kenderből kiszedi a magokat

máktea fn; száraz mákfejek megfőzésével nyert kábító hatású folyadék, tea

marcsa fn; ęmarihuána

maresz fn; ęmarihuána

mari fn; ęmarihuána

marihuána  fn; az indiai kender leveleiből és virágaiból szárítással
  előállított kábítószer; marcsa, maresz, mari, mariska, fű, füvecske,
  füvi, gandzsa, grász, gyep, gyom, kender, zöldség

mariska fn; ęmarihuána

másodfőzet fn; másodszor is lefőzött máktea, < hatása már gyengébb >

matéria fn; kábítószer; anyag

megdob ige; intenzíven kezd hatni a kábítószer; bejön (1)

megjön ige; kezd hatni a kábítószer, a várt hatást hozza; bejön (1),

megkövül ige; a kábítószer hatásától lelassul, lefárad, társasági életre
  használhatatlan, passzív; kiakad, sztondul

megül ige; nehezebben koncentrál, agyi és fizikai aktivitása csökken;
  kibukik, lelassul (1)

mellémegy ige; az intravénás injekciót nem sikerül beadni

merci fn; Noxyron (altató) < a tablettán egy Mercedes embléma látható >

monyó fn; ęmorfium

morfi fn; ęmorfium

morfium  fn;  az ópiumkészítmények legerősebb kábító-fájdalomcsillapító
  hatóanyaga; monyó, morfi, morfó

morfó fn; ęmorfium

morzsol ige; a leszedi a kender száráról a leveleket és virágzatot

motorozik ige; ęszpídel

mozgás ige; aktív tevékenység, szórakozás, amely valójában is mozgással jár
  (tánc, autózás, csajozás stb.); (vö. mozog)

mozi fn; 1. vmilyen látványosság, érdekesség vagy mások figyelése; Mozi van!
  2. vizuális hallucináció; vetítés

mozizik  ige; 1. másokat vagy vmilyen látványosságot figyel és ezen
  elszórakozik 2. vizuálisan hallucinál; hallózik, utazik (2); (vö. mozi)

mozog ige; aktív életet él, olyan tevékenységet folytat ami valójában
  mozgással jár (tánc, autózás, csajozás) Mozgunk egyet a várasban?; pörög;
  (vö. mozgás)

működik  ige; 1. érezhető a drog hatása, a várt hatást hozza; bejön (1), 2.
  jó minőségű az anyag; bejön (2); ( vö. löket )

műszer fn; injekció a drog intravénás beadásához; fecskendő


N

nepper fn; kábítószer-kereskedő, elosztó; díler

nő fn; 1. injekcíó a drog intravénás beadásához; fecskendő 2. ęheroin


NY

nyalesz fn; ęheroin; [ < nyalóka ]

nyalóka fn; ęheroin;

nyom ige; 1. kábítószert fogyaszt; kábszerezik 2. a drogot intravénásan
  beadja; felnyom (2), lő, szúr


Ó

ópium fn; a mák éretlen tokterméséből nyerhető kábító- fájdalomcsillapító
  hatású szer


P

papír fn; 1. a cigaretta sodráshoz szükséges papír; Ez már csak a papír:
  elszívták a marihuánát 2. üres, kitöltetlen vény

para fn; heveny, átmeneti téveszme, ami a drog hatása következtében
  alakulhat ki; [< paranoia 'nagyzási vagy üldözési téboly' ]

parázik ige; a kábítószer hatása alatt téveszmerendszerek jelentkeznek;
  [ępara]

pipa fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint

pisztoly fn; injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő

pödör ige; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor

pörgés fn; 1. drogok által előidézett, a megszokottnál nagyobb fizikai és
  szellemi aktivitás 2. kábítószeres állapotban olyan tevékenység, melynek
  dinamikája összefüggésben van az egyén felfokozott, aktív állapotával;
  mozgás; (vö. pörög)

pörög ige; 1. megszokottnál nagyobb a fizikai és szellemi aktivitása, melyet
  a drog hatásának tulajdoníthatunk; (vö. pörgés (1)) 2. kábítószeres
  állapotban olyan tevékenységet végez, melynek dinamikája összefüggésben
  van az egyén felfokozott, aktív állapotával; mozog; vö. pörgés (2))

por fn; ękokain

puska fn; injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő


R

rakesz fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta ; dzsoint; [< rakéta]

rakéta fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta ; dzsoint

rászív ige; 1. elszív még egy második/harmadik... marihuánát vagy hasist
  tartalmazó cigarettát, hogy fokozza a hatást 2. valamit hosszú ideje
  intenzíven csinál, Rászívta magát a TV-re: régóta nézi a televíziót

repül ige; érzi a kábítószer hatását, kellemes állapotban van; lebeg, száll

revolver fn; injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő

ritt fn; Coderit gyógyszer


S

sodor ige; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; csavar,
  gyárt, gyúr, pödör, teker

spangesz fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; [ <
  spangli ]

spangli fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; [ < ném.
  Spangel 'összetartó, átfogó szalag' ]

spanyó fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; [< spangli]

stoppol ige; közös szívás esetén körbemegy a füves cigaretta, ha valaki
  hosszabb ideig magánál tartja, stoppolja kört


SZ

szál fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint; ęElszívunk
  egy szálat?

száll ige; érzi a kábítószer hatását, kellemes állapotban van; lebeg, repül

szer fn; kábítószer; anyag

szén fn; ęfles; (Budapest, 1995)

szétszív ige; nagyon sok kábítószert fogyasztott; Szétszívta az ęagyát!

szív ige; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát fogyaszt;; beszív,
  elszív; Hülyére szívja magát, ęLemegy nullára

szivar fn; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigaretta; dzsoint

szpíd fn; amfetaminszármazék; [ < ang. speed [spi:d] 'sebesség, gyorsaság' ]
  szpídel ige; szpídet fogyaszt

sztond fn; olyan állapot, amikor valaki a kábítószertől lefárad, passzív,
  társasági életre használhatatlan; (vö. kiakad, megkövül, sztondul); [ <
  ang. stoned [stound] 'megkövül, kővé mered' ]

sztondul ige; a kábítószer hatására agyi és fizikai aktivitása csökken,
  társasági  életben nem tud aktívan részt venni; kiakad, megkövül;
  [ęsztond]

szúr ige; a drogot intravénásan beadja; felnyom (2), lő, nyom (2)

szüret fn; kender begyűjtése; (vö. arat)

szűrő fn; filter, cigaretta elkészítéséhez szükséges keményebb papír


T

tár fn; gyógyszertár

tea fn; száraz mákfejek főzésével nyert kábító hatású folyadék; máktea

teázik ige; mákteát iszik

téhácé  fn;  az  indiai vadkender kábító hatású hatóanyaga [ THC <
  tetrahidrocannabinol ]

teker ige; marihuánát vagy hasist tartalmazó cigarettát készít; sodor

téma fn; kábítószer; anyag

témázik ige; kábítószert fogyaszt; kábszerezik; [átéma] THC ętéhácé

tisztul ige; 1. kezd kikerülni a kábítószer hatása alól 2. egy ideig nem
  drogozik; leáll, lejön

trikó fn; ętripp

trinyó fn; ętripp

tripp fn; LSD-t és amfetamin származékot tartalmazó kábítószer; trikó,
  trinyó; bélyeg, lecsa, lecsó; [ < ang. trip [trip] 'utazás' ]

török-kör fn; közös szívás esetén egy játékszabály, amely azt mondja ki,
  hogy mindenkinek addig kell a tüdejében tartani a füstöt, amíg újra ő
  következik a szívásban

tudat fn; Fokozza a tudatát: kábítószert fog fogyasztani

túladagol ige; többet fogyasztott a drogból; (vö. túlszív)

túlasszociál ige; olyan képzettársításokat alkalmaz az illető személy,
  melyek nem kábítószeres állapotban nem lennének indokoltak az adott
  szituációban; (Budapest, 1995)

túlszív ige; többet szívott a kelleténél, Túlszívta magát, meg sem bír
  mozdulni; (vö. túladagol)

tű fn; injekciós tű a drog intravénás beadásához; fecskendő


U/Ü

ügyelet fn; ügyeletes gyógyszertár

utazik ige; 1. a kábítószer hatása alatt van 2. hallucinál; hallózik,
  mozizik (2)

utazás fn; kábítószer hatására kialakult állapot; (vö. utazik (1))


V

vág ige; a mákgubót haránt irányba bemetszeni, hogy nedve kifolyjon

valami fn; kábítószer; anyag; Van nálad valami?

vált ige; 1. receptet kivált 2. egyik anyag után egy másikat használ;
  Váltsunk hasisra!

vetítés fn; hallucináció; mozi (2)


Z

zöldség  fn; ęmarihuána


ZS

zsákutca fn; a kábítószer fogyasztójának tett tréfás, ironikus megjegyzés,
  arra utal, hogy a drogozás nem oldja meg a problémákat, testi és lelki
  leépüléshez vezethet, más kiutat kell keresni

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.