Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                A KÁBÍTÓSZERRŐL
             (Útmutató szülők számára)

              - Angol fordítás!! -
          (A törvényi háttér Angliában érvényes.)


              Mi az és hogyan hat?

  Ha a kábítószer, mint téma felmerül, a legtöbb szülő zavarba jön. Ez
érthető, hisz rengeteg félrevezető és téves információ kering a köztudatban
a drogról, s ezt csak tovább fokozzák a nap mint nap hallható, érzelmileg
túlfűtött történetek.

  Az iskolák egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a felvilágosításra, de a
szülő is sokat segíthet gyermekének, ha önmaga is tájékozott a témában. Így
aztán, ha a probléma családi körben is felmerül, felkészülten áll előtte, s
tudja, hogyan kezelje.

  Bármely gyerek áldozatul eshet a csábításnak, ha kábítószerről van szó,
függetlenül attól, milyen családból való, milyen iskolába jár, s milyen
értelmi képességekkel bír.

  Ez az összeáálítás a legalapvetőbb tényeket tárja a szülő elé, hogy aztán
felkészülten beszélhessen a témáról gyermekével. Ne feledjük azonban, hogy
nincsenek mindenható receptek, végérvényes szabályok, az ügy annál jóval
összetettebb. Sok minden függ a drogfogyasztó személyétől, lelkiállapotától,
magától a drogtól, a bevett mennyiségtől, s a körülményektől is.

  Két dolog azonban biztos: minden drog, így vagy úgy, de ártalmas lehet, s
a legtöbb kábítószer illegális.

  Összeáálításunkkal abban szeretnénk segíteni, hogy a tények ismeretében
fesztelenebbül tudjon beszélgetni gyermekével. Ha további segítségre van
szüksége, hívja a lakóhelyéhez legközelebb lévő drogközpontot!

  A  drogfogyasztás  kockázatos dolog, s a kábítószerélvezők gyakran
megfeledkeznek, vagy nem is tudnak a lehetséges mellékhatásokról. Különösen
veszélyes több drog egyidejű fogyasztása.

  Az injekciós tűvel történő adagolásnál tovább nő a fertőzés kockázata. A
fecskendő és a tű többszöri használatával megnő a vírusos Hepatitis valamint
a HIV fertőzés veszélye, ami később AIDS-hez vezethet. Minthogy a drog
közvetlenül a vérbe kerül, túladagolás léphet fel. Ha a tű véna helyett
artériát talál el, könnyen üszkösödést idézhet elő. Ha be nem fecskendezhető
anyagot, például összetört tablettát, vagy egyéb, mondjuk baktériummal
fertőzött drogot próbálunk tűvel beadni, tályog keletkezhet.

  Sokféle drog létezik. Az egyes fejezetekben részletesen ismertetjük a
legfontosabbakat.

  Felmerül azonban a kérdés: ha a kábítószer ilyen veszélyes, mi késztethet
valakit arra, hogy kipróbálja?

  Erre  nehéz válaszolni. A gyerekeket és a fiatalokat több ok is
vezérelheti:

  - a kíváncsiság. Néhányan csupán ki szeretnék próbálni a drog okozta új,
   lebegő érzést.
  - a barátok unszolása
  - mert menő
  - a puszta unalom
  - a veszély bizsergető érzése
  - a szülői tiltás
  - menekülés az iskolai vagy otthoni problémák elől
  - az önbizalomszerzés reménye
  - ha már ott van, miért ne próbáljam ki? A drogot rendszerint az utcán
   vagy a szórakozóhelyeken lehet beszerezni a barátoktól és a kábítószer-
   kereskedőktől
  - néhány drog kifejezetten olcsó
  - illegális, ezért izgalmasabb


            Beszélgessünk gyermekünkkel!

  Nem lehetünk mindig ott a gyermekünk mellett, ezért fontos, hogy amikor
csak lehetőségünk van rá, beszélgessünk vele. Ha érzi, hogy Ön valóban
érdeklődik a véleménye és a problémái iránt, nagyobb az esélye, hogy a
bizalmába fogadja. Így aztán Ön is befolyásolhatja gyermekét, kipróbálja-e a
kábítószert  vagy sem; ha már rászokott, segíthet neki leszokni; de
legalábbis hozzájárulhat, hogy gyermeke tájékozott legyen a témában.

  Még ha nehezére esik is, a legjobb megoldás, ha beszél gyermekével a
problémáról.

  - Beszélgessen vele a droggal kapcsolatos érzéseiről
  - Próbálja elgondolkodtatni azon, hogyan állhatna ellent a kábítószernek
  - Figyeljen oda gyermekére, s vegye őt komolyan.
  - Szakítson rá időt, hogy meghallgassa véleményét, gondolatait, anélkül,
   hogy vitába szállna velük.
  - Legyen határozott, de sohasem agresszív. Fontos, hogy gyermeke ismerje
   meg az Ön álláspontját és gondolatait is, és tartsa tiszteletben
   azokat. Éreztesse vele, hogy "Nem feltétlenül értek egyet azzal, amit
   tettél, de azért még szeretlek."

  Kerülje el az alábbi csapdákat:

  - Ne zsarnokoskodjon!
  - Ne  akarja gyermekét kioktatni  -  emlékezzen csak vissza saját
   gyermekkorára, Ön szerette, ha kioktatták?
  - Ne tartson szentbeszédeket - az "A bezzeg én..." kezdetű szentenciák
   nem segítenek.
  - Ne ijesztgesse gyermekét rémtörténetekkel, nem használ. Aki pedig már
   próbálta a drogot, s tapasztalta annak hatását, úgysem hiszi el őket.


     Honnan ismerhetjük fel, hogy gyermekünk kábítószerélvező?

  Gyakran nagyon nehéz megállapítani, különösen ha a gyermek most próbálta
ki először, vagy csak alkalmanként él vele. Az alábbi jelek árulkodóak
lehetnek:

  - hirtelen hangulatváltások
  - szokatlan ingerlékenység vagy agresszió
  - étvágytalanság
  - a hobbi, a sport, az iskola vagy a barátok iránti érdektelenség
  - hirtelen jelentkező fáradékonyság, álmosság
  - egyre gyakoribbá váló hazudozások, titkolózások
  - a pénz és egyes holmik érthetetlen módon eltűnnek otthonról
  - szokatlan szagok, foltok a testen vagy a ruhákon, illetve a házban

  Ezeknek  a  jeleknek  a többsége azonban a kamaszodás természetes
velejárója, így megtévesztőek lehetnek. Mielőtt tettekre szánná el magát,
győződjön meg a tényekről, nehogy hirtelen téves következményeket vonjon le.

  Ha rájön, hogy gyermeke kábítószerélvező, őrizze meg hidegvérét, s ne
essen pánikba.

  Ha egyszeri kihágásról van szó, elegendő lehet csupán megbeszélni a
dolgot. Legyen azonban határozott, következetes, de ne ellenséges, gyermeke
érezze a törődést. Hozzon fel észérveket a drog ellen:

  - illegális, ezért összetűzéshez vezethet a rendőrséggel
  - nemcsak rövid, de hosszú távon is ártalmas az egészségre

  Próbálja meg kideríteni, gyermeke miért nyúlt a kábítószerhez. Ha a
gyermek viselkedése illetve egészségi állapota arra utal, hogy rendszeres
drogfogyasztó, további lépésekre van szükség.

  Nagyon fontos, hogy minden körülmények között segítse gyermekét. Ápolja
kettejük kapcsolatát, s éreztesse vele, hogy szereti és törődik vele. Lehet,
hogy gyermekének még több segítségre van szüksége, mint amit Ön nyújthat,
ezért gondolja végig, ki az aki még segíthetne.

  Több  drog-segélyszolgálat  is  létezik,  akik hajlandóak segíteni.
(Néhánnyal kapcsolatban az összeálltás végén talál bővebb felvilágosítást).
De ha mindent meg akar tenni gyermeke érdekében, Önnek is támogatásra lehet
szüksége. Kérje családja vagy barátai, esetleg szakember segítségét.

  Ha  gyermeke  rendszeres  kábítószerélvező, nem fogja egy csapásra
abbahagyni. A javulás fokozatosan fog bekövetkezni, de legyen realista:
esetleges visszaesések előfordulhatnak.

  Ne saját magát hibáztassa. A fiatalok nem mindig azért nyúlnak a
kábítószerhez, mert személyes problémákkal küszködnek, vagy hogy ezáltal
szüleik életmódja ellen tüntessenek.

  Ahogyan nehéz megállapítani, gyermekünk kábítószerélvező-e, ugyanolyan
nehéz pontosan megbecsülni, mennyire elterjedt a drogfogyasztás a fiatalok
körében. Egy nemrégiben készített országos felmérés szerint a 11-35 év
közöttiek 45%-a már legalább egyszer kipróbálta (még ha régebben is). 15%-uk
azonban az elmúlt három hónap során is fogyasztott valamilyen drogot.

  Az utóbbi időkben a drogfogyasztás a 16-22 év közötti fiatalok körében
volt a leggyakoribb, 25%-uk az elmúlt 3 hónap során is használt kábítószert.
A múlt hónapban a válaszadók 11%-a fogyasztott hasist, 2%-a valamilyen
amfetamint, és ennél is kevesebben vettek be Ecstasy-t vagy egyéb drogot.


              Az ügy jogi hátteréről

  A drogra vonatkozóan jelenleg két törvény van életben: a gyógyszer-
törvény  (Medicines  Act), valamint a gyógyszerek gyógyászaton kívüli
használatát szabályozó törvény (Misuse of Drugs Act).

  Az első a gyógyszergyártást és ellátást szabályozza, míg a második
bizonyos gyógyszerek gyógyászaton kívüli használatát tiltja. Ez utóbbi a
gyógyszereket 3 osztályba sorolja: A, B és C. Törvénysértés esetén a
büntetés mértéke a körülmények mellett attól is függ, hogy a fogyasztott
drog melyik osztályba tartozik.

  A legnagyobb büntetés az A, a legkisebb büntetés a C osztályba tartozó
gyógyszerekért szabható ki. Saját használatra szánt kábítószer birtoklásáért
a büntetlen előéletűeket figyelmeztetésben részesíthetik, vagy pénzbírsággal
sújthatják. Kereskedés vádjával a büntetett előéletűek, a kábítószerárusok
illetve kábítószercsempészek akár életfogytiglan tartó szabadságvesztéssel
is büntethetők.

  Angliában és Wales-ben a 10-17 éves korúakkal általában a Fiatalkorúak
Bírósága (Youth Court) foglalkozik, amely többféleképpen is dönthet: vagy a
szülőket  bírságolja meg, vagy (börtön helyett) a Fiatalkorú Bűnözők
Nevelőintézetébe küldi a vádlottat.

  Az is büntetendő cselekedet, ha valaki saját tulajdonú ingatlanja
területén engedélyezi kábítószer gyártását, osztogatását vagy árusítását.
Még az ingyen osztogatás is büntetendő. Ha tehát a gyermek a szülő tudtával
kábítószert ad barátjának a házukban, s a szülő semmit sem tesz ennek
megakadályozására, a szülő bűncselekményt követ el. A marihuánás cigaretta
engedélyezése  a  lakásban  ugyancsak  büntetendő  cselekedet.  Hogy
megakadályozzuk a bűncselekményt, vagy semmisítsük meg a kábítószert, vagy
adjuk át a rendőrségnek.


             Mit tegyünk vészhelyzetben?

  Nagyon fontos, hogy tudjuk, mit kell tennünk a legrosszabb esetben is,
azaz amikor gyermekünket eszméletlenül találjuk. Az életük múlhat rajta. Fő,
hogy ne essünk pánikba!

  Elsőként győződjön meg arról, kap-e elegendő friss levegőt.

  Azután fordítsa a gyermeket az oldalára. Ha lehet, ne hagyja egyedül,
mert ha hány, lenyelheti a hányadékát.

  Tárcsázza a Mentőszolgálatot.

  Szedjen össze mindent, amit a fiatalok használhattak a kábítószer
fogyasztáskor: tablettákat, porokat, oldószereket stb., s adja át őket az
egyik mentőápolónak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.