Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                 TÖRVÉNYEK

  Az USA-ban a kábítószerfogyasztás tetszőleges pénzbüntetéssel és/vagy
legfeljebb 8 év börtönbüntetéssel sújtható, a kereskedelemért pedig akár
életfogytiglannal is büntethetnek. Magyarországon nemrégiben, a FAQ kiadása
előtt talán fél évvel lépett életbe a vonatkozó törvény (lásd hatályos
magyar törvények). A megfelelő eljárást nehezíti azonban, hogy a nepperek
általában  a  kereskedelmi  mennyiségként  megállapított határon aluli
mennyiséget tartanak csak maguknál, így a rendőrség csak nagyobb razziáknál,
házkutatásoknál  számíthat  jelentősebb  sikerre.  A fogyasztáson való
rajtakapás  az  LSD-nél ritka, legalábbis körültekintően megszervezett
utazásoknál. Ugyanis ha valaki túl van az LSD nevetési ingereket okozó
fázisán, arról ránézésre nem nagyon lehet megállapítani, hogy trippel.
Sajnos az LSD fogyasztást legtöbbször már későn, például öngyilkosságok,
balesetek vagy pszichózis esetében állapítják meg.


             Hatályos magyar törvények

                282. paragrafus

(1) Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert termeszt, előállít,
   megszerez, tart, kínál, átad, forgalomba hoz, az országba behoz, onnan
   kivisz, az ország területén átvisz vagy azzal kereskedik, bűntettet
   követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a
   bűncselekményt

   (a) üzletszerűen;
   (b) fegyveresen;
   (c) fiatalkorú vagy gyermekkorú személy felhasználásával követik el,
     illetve az elkövetés folytán ilyen személy jut kábítószerhez.

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a
   bűncselekményt

   (a) jelentős mennyiségű kábítószerrel;
   (b) kábítószernek  a  hatósági  előírások  megszegésével  való
     termesztésével,  előállításával,  megszerzésével,  forgalomba
     hozatalával vagy kereskedelmével foglalkozó szervezet keretében
     követik el.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a kábítószerrel
   visszaélés  bűncselekményének  elkövetéséhez  anyagi  eszközöket
   szolgáltat.

(5) Aki kábítószerrel való visszaélésre irányuló előkészületeket követ el,
   bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Aki  az  (1)  bekezdésben  írt kábítószerrel visszaélést csekély
   mennyiségre  követi  el,  vétség  miatt  két  évig  terjedő
   szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(7) Aki  nagy  nyilvánosság előtt kábítószerfogyasztásra hív fel, ha
   súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig
   terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


               282/A. paragrafus

  Nem büntethető, aki

   (a) csekély mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, állít
     elő, megszerez vagy tart;
   (b) kábítószer fogyasztással összefüggő - kétévi szabadságvesztésnél
     nem súlyosabban büntetendő - bűncselekményt követett el; feltéve,
     hogy az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy
     legalább  hat  hónapig tartó folyamatos, kábítószerfüggőséget
     megelőző vagy gyógyító kezelésben részesült.


                 LSD-kulcs

  A Legfelsőbb Bíróság által "csekélynek" és "jelentősnek" minősített
mennyiségek:

         Csekély mennyiség:  0,0007 gramm (700 ug)
         Jelentős mennyiség:  0,007 gramm (7 mg)
         Halálos/mérgező adag: 0,07 gramm (70 mg)


                 Kimutatása

  Az LSD kimutatására általában a RIA leképező eljárást használják. A RIA
eljárás 100 ug-os adagot kb. 30 óráig képes kimutatni (ezzel szemben például
az amfetamint 72 órán keresztül). Ennek az adagnak minden duplázódása 5
órával hosszabbítja meg azt az időszakot, ameddig a szer kimutatható. Tehát
pl. 800 ug bevétele 2 napig teszi kimutathatóvá az LSD-t. A gyakorlatban a
RIA-ra  alapozott  tesztsorozatot  használnak  (AbuScreen),  ami 0.020
nanogramm/ml-es pontossággal ki tudja mutatni a szert. A másik használatos
tesztfajta az EMIT. E két tesztfajtának a közös tulajdonsága, hogy az LSD-t
gyakorlatilag  mindenhol  kimutatja,  tehát a vérben, a gerinc, ill.
agyfolyadékben, a vizeletben és mindkettő csak pozitív/negatív választ
képest adni. Ezek általános tesztek, tehát többféle kábítószer kimutatására
alkalmasak (marihuána, kokain, amfetaminok, ópiátok és PCP), normális
esetben azonban az LSD tesztet nem futtatják, hacsak a megrendelő külön nem
kéri. Egyébként csak az alapteszt 15-25 dollárba kerül személyenként, erre
jön még az LSD vizsgálat költsége.

  A  pozitív  eredmény megerősítésére és a pontos mennyiségi adatok
megállapításához  bonyolultabb  vizsgálatok szükségesek. Ezek különféle
kromatográfián  alapuló  vizsgálatok,  nagysebességű rétegkromatográfiát
(HPTLC) és gázkromatográfok, tömegspektrométerek (GC/MS) különféle fajtáit
használják. Ezek a megerősítő vizsgálatok 0.1 nanogramm/ml-es koncentráció
felett hatékonyak. Az LSD és bomlásterméke, az N-dimetil-LSD a beszedés után
4-6 és 8-10 óra után mutatható ki legkönnyebben a vizeletben. A vizsgálat
költsége kb. 50-60 dollár.

  Megjegyzendő még, hogy az USA-ban csak az utóbbi vizsgálatokat fogadják
el a bíróságokon, az első kettő csak "lehetséges ok" besorolást kaphat.

  Az immunpróbás eljárások, mint a RIA is, a következőképp működnek:
állatokba befecskendezik a kimutatni kívánt drogot, ennek hatására az állat
antitesteket kezd el termelni. Ezeket az antitesteket az állatból kivonják
és radioaktívvá teszik. Az emberi vizeletbe (vagy egyéb testfolyadékba) téve
az antitestek reagálnak a szerrel, ha az megtalálható a tesztfolyadékban. A
kromatográfiás vizsgálatokkal, a radioaktívvá tett antitestek segítségével a
folyadékban lévő drog koncentrációja kiszámítható. A gázkromatográfiás
módszerhez a talált LSD-t még át is kell alakítani annak N-tri-fluoroacetil
deriváltjára, a mennyisége így lesz pontosan meghatározható.

  Ezek a technikák Magyarországon is rendelkezésre állnak.


                Rövidítések:

       RIA  - RadioImmunoAssay
       EMIT - Enzyme Multiplied ImmunoAssay Technique
       HPTLC - High Performance Thin Layer Chromatography
       GC/MS - Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.