Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

            HATÁS: TÉNYEK ÉS FELTÉTELEZÉSEK

  Az LSD szinte mindegyik érzékszerv működését megzavarja. Pupillatágulás,
szapora pulzus és a vércukorszint emelkedése tapasztalható. Az első fázisban
állandó nevetési inger, hőmérséklet-érzékelési zavarok jellemzőek. Ez a
felfutás  (coming  up) fázisa. Kb. egy óra elteltével színes látási
hallucinációk,  víziók  (főleg  sötétebb  helyeken),  a  fényérzékelés
felerősödésének és megzavarodásának érzete jelentkezik. Ezután következhet
az időbeli és térbeli érzékelés zavara, a 3 dimenzióból való kitörés érzete,
tájékozatlanság, erős izgatottság. Gyakori, hogy az utazó kívülről szemléli
magát, személyisége megváltozik vagy teljesen szétfoszlik (ego dissolution),
esetleg másvalakinek érzi magát. Előfordulhat az érzékek fuzionálásának,
összekeveredésének érzete (sensory mixing), azaz a zenét látod, a színeket
hallod, stb (ezt szinesztéziának is nevezik). Gyakori az az érzés, hogy a
tapasztaltak valóságos érzékeid számára felfoghatatlanok lennének, hogy
érzékeken túli dologról van szó. Csukott szemmel történő zenehallgatás
közben előfordulhat komplett fotóminőségű képek, videoklipek, érzetek,
színes, többdimenziós valóságok átérzése, tapasztalása.

  Gyakori  a misztikus, vallásos érzés, ez lehet Istennel vagy egy
Irányítóval való találkozás (closeness to God), a túlvilág megtapasztalása
vagy akár halálközeli élmények (near death experiences). Sok esetben az
illető halottnak is képzeli magát, úgy érzi, hogy más világba, vagy a
túlvilágra  távozott.  Sokan  keresik  ilyenkor a választ filozófiai,
metafizikai problémákra, például az Univerzum keletkezésének rejtélyére,
arra, mi az idő természete, az ember szerepe és feladata, stb. Ilyenkor az
illető úgy érzi, "eggyé vált" az Univerzummal és számára megállt az idő.
Sokszor előfordul, hogy az illető a kérdéseire adott választ is tudni véli,
de ez általában elmagyarázhatatlan, leírhatatlan és sok heavy, illetve bad
trip köszönhető a Válasz keresésének, a szavakba foglalás kényszerének és e
próbálkozás  reménytelenségének. Gyakoriak ilyenkor gondolkodásunkban a
logikai hurkok (mind trap), önmagukba visszatérő kérdések, gondolatspirálok
megjelenése és "átérzése". A trip utáni depresszió, levertség sokszor ennek
a  reménytelenségnek  is  köszönhető.  Általában  az ilyen természetű
gondolkodásra való hajlam a későbbi tripek során háttérbe szorul, eltűnik és
átadja a helyét a trip, a zene, a természet, az életfolyamat élvezetének, de
előfordulhat, hogy egyáltalán nem jelentkeznek ezek a "Mi az Élet?" típusú
kérdések.

  Főleg az első utazásoknál érezhető egy bizonyos Határ, melynek átlépése
igen csábító. Nem tanácsos ezt átlépni, mert míg az utazónak ez "csak" egy
másik világba való teljes átlépést jelent, addig a kívülállónak gyakran
heavy vagy bad tripként jelenik meg.

  A trip során térbeli és időbeli zavarok léphetnek fel, az órák rendkívül
lassan járnak. Idegen helyeken a tájékozatlanság olyan mérvű lehet, hogy a
trippelő más korban és más földrajzi helyen érzi magát, mint ahol van, ami
néha lehet kellemetlen és veszélyes is, de többnyire szórakoztató és vicces.

  A szer hatása "hullámtermészetű", tehát viszonylag normális állapotok
váltják egymást a "betépett" állapottal. A normális szakaszokban bármire
képesek vagyunk, akár teljesen értelmesen beszélgetni is tudunk bármiről
(többnyire az élményről folyik ilyenkor a társalgás), a hullám tetején
azonban sokaknak nehezére esik a beszéd, az evés vagy az írás.

  Az LSD igen hatékony szer, 50-150 ug (tehát mikrogramm, a gramm
egymilliomod része) elég a hallucinációkhoz, képekhez, 200-500 ug pedig a
"nehezebb" tripekhez. Természetesen, mint minden az LSD-nél, ez is a set és
a setting függvénye, előfordulhat, hogy valakinél az összes tünet fellép 50
mikrogrammtól, másvalakit pedig 200 ug is éppen hogy csak kibillent a
megszokott keretek közül.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.