Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

                 DROG@LAPOK

                 Bevezetés

  A  drog@lapokat azért készítettem, hogy valamennyire eloszlassam a
drogkérdést jelenleg övező homályt. A magyar sajtóban eddig megjelent
droggal foglalkozó írásokat, illetve a drogellenes propagandaanyagokat
olvasgatva azt tapasztaltam, hogy sokszor még a drogkérdésben közvetlenül
érintettek sem rendelkeznek erről a témáról objektív információkkal. Sajnos
a hazai elrettentő célzatú kampányok általában kritika és ellenőrzés nélkül
elfogadják és átveszik a nyugaton (főként az USA-ban) már jól bejáratott
állami propaganda állításait, azt feltételezve, hogy ezek tudományosan
megalapozott, megkérdőjelezhetetlen igazságok. Pedig ha az ember egy kicsit
megkapargatja a felszínt, és utána jár mindannak, amit ezek a brosúrák
tényként tárnak az olvasó elé, hamar kiderül, hogy sok ún. "tény" igencsak
gyenge lábakon áll.

  Egyesek vitathatnák, hogy szükség van-e ebben a kérdésben objektív
felvilágosításra, hiszen ameddig a közvélemény meg van győződve arról, hogy
a drogok "halálos idegmérgek", és egy szál marihuanás cigaretta előbb-utóbb
menthetetlenül  heroinistává  tesz bárkit, aki kipróbálja, addig nagy
valószínűséggel csak kevesen fognak kísérletezni, és ily módon megőrizhető a
status quo. A valóság azonban rácáfol erre: évről-évre rohamosan nő azoknak
a száma, akik a tiltás, az ellenpropaganda ellenére is kipróbálják ezeket a
szereket,  és  ha  tapasztalataik  esetleg ellentmondanak a hivatalos
álláspontnak, hajlamossá válnak arra, hogy ne is vegyék figyelembe a hatalom
oldaláról származó üzeneteket, hanem saját élményeik, illetve a kialakuló
drogos szubkultúra tagjaitól származó információk alapján formáljanak önálló
véleményt. Ez a folyamat természetesen nem kedvez a drogellenes oldal
"imidzsének", és nagy veszélyeket is rejt magában: ha egy fiatal azt
tapasztalja, hogy a marijuana nem is olyan veszélyes, mint azt mondják,
könnyen hasonló következtetésekre juthat a reális veszélyt jelentő kemény
drogokkal kapcsolatban is.

  Úgy gondolom, hogy a jelenleg illegális drogok használatának terjedése
megállíthatatlan folyamat, és ezen szerek fogyasztása előbb-utóbb szerves
részévé fog válni a magyar társadalom életének. Ennek okait szerintem
elsősorban nem a drogokban, hanem az emberek életének alacsony minőségében,
a társadalmunkra jellemző nihilben, és az ebből fakadó elszabadulás utáni
vágyban kell keresni. A kérdés az, hogy a drogok használatára a társadalom
milyen választ fog adni. A drog@lapokkal én e válasz megalkotásához
szeretnék segítséget nyújtani.


  A  site  gerincét  képező tíz drogismertető tényanyagát az alábbi
forrásokból merítettem:

 A kanadai kormány LeDain-bizottságának jelentése a kanadai droghelyzetről
 (1970), ezt használtam fel az alkoholról, a heroinról, a cannabisról, az
       LSD-ről és a speedről szóló írások elkészítésénél.
       (http://www.drugtext.nl/reports/ledain/nonmed.htm)


  A fogyasztók egyesületének jelentése a legális és illegális drogokról
 (1972), ebből származnak a dohánnyal és a szerves oldószerekkel kapcsolatos
                 ismeretek.
     (http://www.vekoll.vein.hu/drogalapok/ledain/index.html)


          DrugText substance pages, Hollandia:
        (http://www.drugtext.nl/reports/cu/cumenu.htm)
 illetve Peter Cohen: Cocaine use in Amsterdam in non-deviant subcultures
       c. írásából vettem át a kokainról szóló anyagot.
          (http://www.drugtext.nl/sub/sub.htm)


            The Psychedelic Experience FAQ,
  (www.hyperreal.org/drugs/psychedelics/misc/FAQ-Psichedelic-Experience)
              Psylocibe Mushrooms FAQ
 (www.hyperreal.org/drugs/psychedelics/muschrooms/FAQ-Psilocybe-Mushroom)
 ezek a FAQ-k nagy segítséget nyújtottak a pszichedelikus szerekkel (LSD,
         gombák) foglalkozó írások elkészítésénél.


   végül az ecstasy-val kapcsolatos íráshoz Nicholas Saunders könyvét
                (E for Ecstasy)
              (www.ecstasy/org/e4x)
           illetve az MDMA FAQ-t használtam.
        (www.hyperreal.org/drugs/faqs/FAQ-MDMA.html)


  Mindazt, ami nem található meg ezekben a forrásokban, és mégis leírtam, a
saját  tapasztalataimra,  illetve  a  környezetemből  származó  egyéb
információkra alapoztam.

              Ruzsa Balázs (cellux)
            E-mail: cellux@vekoll.vein.hu
          (http://www.vekoll.vein.hu/drogalapok)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.