Dimenzió #14

Y-akták - Tele Fiction Magazin

(paratudományok)

  Sánta Csaba:
            I R O D A L M I  A J Á N L Ó

    A magazin készítése közben felhasznált és a témákhoz ezeken túl
        még ajánlani gondolt irodalmi források jegyzéke

  - Akadémiai Kislexikon 1.-2.
    1989, Budapest
  - A Nobel-díjasok kislexikona (Vészits, Fné. szerk.)
    1974, Budapest
  - Csillagászati kisenciklopédia
    1969, Budapest
  - Dimenzió (Ambrus, A. J. szerk.)
    [http://www.nostromo.pte.hu/iqdepo]
    1996-folyamatosan, Pécs
  - Filozófiai Kislexikon
    1976, Budapest
  - Harmadik SZEM (Burger, I. szerk.)
    megjelenik havonta (A XXI. század lapja!)
  - Idegen szavak és kifejezések szótára (Bakos, F. szerk.)
    1989, Budapest
  - Magyar Életrajzi Lexikon
    1982, Budapest
  - Matematikai Kislexikon
    1972, Budapest
  - Modern fizikai kisenciklopédia
    1971, Budapest
  - Orvosi szótár (Brencsán, J. szerk.)
    1993, Budapest
  - Solaria (Juhász, Gy. szerk.)
    [http://www.seldon.hu/solaria/solaria.htm]
    (A magzin várhatóan a www.scifi.hu címről lesz elérhető!)
    1995-folyamatos, Budapest
  - Tele Fiction Magazin
    [TeleText 463; http://www.teletext.hu és itt a 463-as lap!]
    1996-folyamatos, Budapest (Fillér, F. szerk.)
  - Természettudományi Kislexikon
    1992, Budapest

  Ammon, G.
   - Az idő koncepciója és jelentősége a dinamikus pszichoterápiában
    1991, Budapest

  Ancsel, É.
   - Írás az éthoszról
    1981, Budapest
   - Százkilencvennégy bekezdés az emberről
    1988, Budapest
   - Az aszimmetrikus ember
    1989, Budapest

  Adler, A.
   - Emberismeret
    1994, ?

  Adrews, G. C.
   - Földönkívüliek a bolygónkon
    ?, Debrecen

  Arnheim, R.
   - A vizuális élmény - Az alkotó látás pszichológiája
    1979, Budapest

  Attenborough, D.
   - Az élő bolygó
    1990, Budapest

  Augustinus, A.
   - Vallomások
    1987, Budapest

  Bahvalov, M. Sz.
   - A gépi matematika numerikus módszerei
    Analízis, algebra, optimalizálás,
    közönséges differenciálegyenletek
    1977, Budapest

  Bach, R.
   - Illúziók
    1992, Budapest
   - Minden és Mindenki EGY
    1995, Budapest
   - Búcsú a biztonságtól
    1996, Budapest

  Bajtai, Zs.
   - Krisztus tanúi a történelemben
    1989, Véménd

  Bakacsi, Gy. (szerk.)
   - Vezetés - Szervezés I.-II.
    1991, Budapest

  Báldi, T.
   - A történeti földtan alapjai
    1979, Budapest

  Bálint, S.
   - A hagyomány szolgálatában
    1981, Budapest

  Balogh, E.
   - Tíz nap szegényországban
    1988, Budapest

  Bandler, R.
   - Elmés változások
    NLP * Neurolingvisztikus programozás
    1993, Budapest

  Bányai, É.
   - Hipnoterápia
    1993, Budapest

  Baranyai, K.
   - A fizikai gondolkodás iskolája 1.-3.
    1992, Budapest

  Barash, D. P.
   - Szociológia és viselkedés
    1980, Budapest

  Barkóczi, I.
   - A téri és idői tájékozódás egyes újabb eredményei az
    összehasonlító pszichológiában
    1992-93, Budapest

  Barkóczi, I. - Putnoky, J.
   - Tanulás és motiváció
    1980, Budapest

  Bartha, I.
   - Ökológiai technikától a teokratikus technikáig
    1992, Svedala

  Benedek, E.
   - Arany meseköny
    1975, Bukarest

  Benedek, I.
   - Bolond világ
    1969, Budapest
   - Az ösztönök világa
    1987, Budapest
   - A tudás útja
    1994, Budapest

  Bergson, H. L.
   - A nevetés
    1986, Budapest

  Berlitz, C. - Moore, W.
   - A philadelphiai kísérlet
    1991, Budapest

  Berne, E.
   - Emberi játszmák
    1987, Budapest

  Bettelheim, B.
   - A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek
    1985, Budapest

  Bhaktivendanta Swami Prabhupáda, A. C.
   - Az önmegvalósítás tudománya
    1990, ?

  Birket-Smith, K.
   - A kultúra ösvényei
    1969, Budapest

  Bitter, I.
   - Pszichiátria
    1994, Budapest

  Bitterli, U.
   - Vadak és civilizáltak
    1982, Budapest

  Boas, F.
   - Népek, nyelvek, kultúrák
    1975, Budapest

  Bodrogi, T.
   - Társadalmak születése
    1962, Budapest

  Bohm, D.
   - Okság és véletlenség a modern fizikában
    1960, Budapest

  Bokor, I. - Papp, I. - Várhegyi, I.
   - Elektronikus hadviselés
    1992, ?

  Bolberitz, P.
   - Lét és Kozmosz
    1985, Budapest

  Borbíró, M.
   - Építsünk kolóniát!
    1995/4., Harmadik Szem

  Boris, G.
   - Az utópia természetrajza
    1997, Budapest

  Bözödi, Gy.
   - Székely bánja
    1985, Budapest

  Bronstein, J. N. - Szemengyajev, K. A.
   - Matematikai zsebkönyv
    1963, Budapest

  Buber, M.
   - Én és Te
    1994, Budapest

  Buda, B.
   - Az empátia - a beleélés lélektana
    1978, Budapest
   - A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
    1988, Budapest

  Buda, B. - László, J.
   - Beszéd a szavak mögött
    1981, Budapest

  Budó, Á.
   - Mechanika
    1972, Budapest
   - Kísérleti fizika I.-II.
    1989, Budapest

  Budó, Á. - Mátrai, T.
   - Kísérleti fizika III.
    1989, Budapest

  Butzer, K. W.
   - A földfelszín formakincse
    1986, Budapest

  Cheetham, E.
   - Nostradamus próféciái
    1994, Budapest

  Cheiro
   - A számok titkai
    1991, Budapest

  Czeizel, E.
   - A csókok átka
    1989, Budapest

  Csalog, Zs.
   - Cigányon nem fog az átok
    1988, Budapest
   - Börtönvolt a hazám
    1989, Budapest

  Csányi, V. (szerk.)
   - Agresszió az élővilágban
    1986, Budapest

  Csibi, S. (szerk.)
   - Információ közlése és feldolgozása
    1986, Budapest

  Csoóri, S.
   - Tudósítás a toronyból
    1963, Budapest

  Daleth, Y. - Gwyddbwyll, R.
   - A tündérek hagyatéka
    1994, Budapest

  Dent, A.
   - 23 - "Megtorlás"
    1996, Pécs

  Déri, J.
   - Nulladik típusú találkozások
    1991, Budapest

  Dobi Kis, I.
   - Pokoljárásom
    1983, Budapest

  Dombrádi, G.
   - És megrendülnek a Föld oszlopai
    1997, Kecskemét

  Donáth, T.
   - Az emberi test felépítése
    1979, Budapest

  Dusza, Á.
   - Turbo Pascal 6.0 az alapoktól
    ?, Miskolc

  Eckermann, J. P.
   - Beszélgetések Goethével
    1973, Budapest

  Eco, U.
   - A foucault-inga
    1996, Budapest

  Einstein, A.
   - Válogatott tanulmányok
    1971, Budapest
   - Hogyan lett a fizika nagyhatalom?
    Budapest, 1971.
   - A speciális és általános relativitás elmélete
    1993, Budapest

  Eliade, M.
   - A szent és a profán
    1987, Budapest
   - Az örök visszatérés mítosza
    1993, Budapest

  Erdős, G.
   - Akcióelmélet
    1986, Budapest

  Eysenck, H. J. - Sargent, C.
   - Mégis van magyarázat?
    A paranormális jelenségek titkai
    1994, Budapest
   - Ismerd meg az I.Q.-dat!
    1996, Budapest

  Fallaci, O.
   - Levél egy meg nem született gyermekhez
    1980, Budapest

  Farkas, H.
   - Katalizmák és más biológiai tévelygések
    1984, Budapest

  Fazekas, Gy. - Lénárd, G.
   - Biológia a gimnázium II-III. osztálya számára
    1986, Budapest

  Féja, G.
   - Viharsarok
    1980, Budapest

  Fercsik, J.
   - Informatika és számítógép
    1993, Budapest

  Ferenczy, P.
   - Hírközléselmélet
    1974, Budapest
   - Video- és hangrendszerek
    1986, Budapest

  Foé
   - Megáll az AIDS!
    1997/7., Harmadik Szem

  Foss, B. (szerk.)
   - Új távlatok a pszichológiában
    1972, Budapest

  Frank, P. - Misev, R.
   - A mechanika és a fizika
    differenciál- és integrálegyenletei
    1966, Budapest

  Franz, M-L. von
   - Női mesealakok
    1992, Budapest

  Freischmidt, M.
   - A megrendült öntudat vallomásai
    1991, Bukarest

  Freud, S.
   - Álomfejtés
    1985, Budapest
   - Bevezetés a pszichoanalízisbe
    1986, Budapest
   - Mózes
    1987, Budapest
   - Totem és tabu
    1990, Budapest

  Fritz, J. - Csiszár, I.
   - Információelmélet
    1983, Budapest

  Fromm, E.
   - A szeretet művészete
    1993, Budapest

  Futó, J.
   - Általános természeti földrajz
    1991, Budapest

  Fülep, L.
   - Művészet és világnézet
    1976, Budapest

  Füst, M.
   - Látomás és indulat a művészet
    1963, Budapest

  Gabor, Gy. (szerk.)
   - Gondolatok könyve
    1990, Budapest

  Gazda ifj., I. - Sain, M.
   - Fizikatörténeti ABC
    1989, Budapest

  Géczy, B.
   - Az eltűnt élet nyomában
    1979, Budapest

  Géher, K. (szerk.)
   - Híradástechnika
    1993, Budapest

  Goldziher, I.
   - Napló
    1984, Budapest

  Gombrich, E. H.
   - Művészet és illúzió
    1972, Budapest
   - Művészet és fejlődés
    1987, Budapest

  Graf, J.
   - Murphy WINDOWS-törvénykönyve
    1991, ?

  Gráfik, I.
   - Jel és hagyomány
    1992, Debrecen

  Gratzer, J.
   - Sicc
    1977, Budapest

  Gregory, R. L.
   - Az értelmes szem
    1973, Budapest

  Györgyi, G.
   - Elmélet magfizika
    1965, Budapest

  Győri, K.
   - Kiszáradt az én örömem zöld fája
    1975, Bukarest

  Haich, E.
   - A jóga királyi útja
    1992, Budapest

  Haley, A.
   - Gyökerek
    1980, Budapest

  Hall, T. E.
   - Rejtett dimenziók
    1986, Budapest

  Hamvas, B.
   - Scientia sacra
    Az őskori emberiség szellemi hagyománya
    1988, Budapest
   - Tibeti misztériumok
    1990, Budapest
   - Patmosz
    1992, Budapest

  Harsing, L.
   - Ismerd meg agyadat
    1990, Debrecen

  Hawking, S. W.
   - Az idő rövid története
    1989, Budapest

  Hebb, D. O.
   - A pszichológia alapkérdései
    1975, Budapest

  Heidegger, M.
   - A műalkotás eredete
    1988, Budapest
   - Lét és idő
    1989, Budapest
   - Az idő fogalma
    1992, Budapest

  Heisenberg, W.
   - A mai fizika világképe
    1958, Budapest
   - A rész és az egész
    1983, Budapest

  Heller, Á.
   - A mindennapi élet
    1970, Budapest

  Hermann, I.
   - Az értelemig és tovább
    1982, Budapest
   - Az ember ősi ösztönei
    1984, Budapest
   - A pszichoanalízis, mint módszer
    1933, Budapest

  Hermann, J.
   - Csillagászat
    1992, Budapest

  Holics, L. (szerk.)
   - Fizika 1.-2.
    1986, Budapest

  Holland, J. H.
   - Genetikai algoritmusok
    1992/9., Scientific Amerikan

  Hortobágyi, T. - Simon, T.
   - Növényföldrajz, társulástan és ökológia
    1981, Budapest

  Horváth, Á.
   - A megkésett világhír
    1980, Budapest

  Horváth, J.
   - Elméleti optika
    1956, Budapest

  Horváth, M. M.
   - S.O.S. Antal L. Csibi
    1997, Marosvásárhely

  Huizinga, J.
   - Homo ludens
    1990, Szeged

  Imrencze, Zné.
   - Nem nehéz a matematika
    1976, Budapest

  Jedlik, Á.
   - Hőtan
    1990, Budapest

  Jodál, E.
   - Számítástechnikai alaplexikon
    1992, Budapest
   - Mesterséges intelligencia
    1993, Budapest

  Juhani Nagy, J.
   - AIDS
    1987, Budapest

  Jung, C. G.
   - A tibeti Holtak Könyve - pszichológiai értelmezés
    1974, Budapest
   - Emlékek, álmok, gondolatok
    1987, Budapest
   - A lélektani típusok
    1988, Budapest
   - Bevezetés a tudattalan pszichológiájába
    1990, Budapest
   - Föld és lélek
    1990, Budapest
   - Analitikus pszichológia
    1991, Budapest
   - Válasz Jób könyvére
    1992, Budapest
   - Titokzatos jelek az égen
    1993, Budapest
   - Aión
    1993, Budapest
   - Az ember és szimbólumai
    1993, Budapest
   - Az alkimiai konjunkció
    1994, Budapest

  Kahane, E.
   - Az élet nem létezik
    1965, Budapest

  Kantorovics, L. V. - Krilov, V. I.
   - A felsőbb analízis közelítő módszerei
    1953, Budapest

  Karácsonyi, R.
   - És teremté az ember... I.-II.
    1990, Budapest

  Kardos, L. (szerk.)
   - Behaviorizmus
    1970, Budapest
   - Alaklélektan
    1974, Budapest

  Kardos, L.
   - A neuropszichikus információ eredete
    1976, Budapest

  Karinthy, F.
   - Vége a világnak
    1988, ?

  Károlyházi, F. - Marx, Gy. - Nagy, K.
   - Statisztikus mechanika
    1965, Budapest

  Kassai, T.
   - Szemenszedett bölcsességek
    1991, Budapest

  Kecskés, P.
   - A bölcselet története
    1981, Budapest

  Kennedy, P.
   - A nagyhatalmak tündöklése és bukása
    1992, Budapest

  Keszeg, V.
   - A folklór határán
    1991, Bukarest

  King, F. X. - Skinner, S.
   - Nostradamus
    A jövendőmondás nagy könyve
    1995, Budapest

  Kirschner, J.
   - A manipuláció művészete
    1994, Szolnok

  Kishonthy, E.
   - Piros hó
   - Amatőrök
    1988, ? - egy kötetben

  Kiss, D.
   - Atommagtechnika
    1977, Budapest

  Kittel, C.
   - Bevezetés a szilárdtestfizikába
    1981, Budapest

  Klaniczay, S.
   - Tér és lélek - Hermann munkái alapján
    1992-93, Budapest

  Klein, H.
   - Harc az AIDS ellen
    1997/2., Deutschland

  Konkoly-Thege, A.
   - Taigetosz
    1992, Pécs
   - Tépett lobogó
    1995, Pécs

  Konrád, Gy.
   - Áramló leltár
    1996, Budapest

  Korn, G. A. - Korn, T. M.
   - Matematikai kézikönyv műszakiaknak
    1975, Budapest

  Kornai, J.
   - A szocialista rendszer
    1993, Budapest

  Korniss, P.
   - Múlt idő
    1979, Budapest
   - A vendégmunkás
    1988, Budapest

  Korontos, B.
   - AIDS
    1996, Pécs (Dimenzió)

  Kubler, G.
   - Az idő formája
    1992, Budapest

  Kulcsár, Zs. (szerk.)
   - A tudat nyelve
    1992, Budapest

  Kunt, E.
   - Az utolsó átváltozás
    1987, Budapest

  Kunzmann, P. - Burkard, F-P. - Wiedmann, F.
   - Filozófia
    1993, Budapest

  Lajtha, Gy. (szerk.)
   - Fénytávközlés
    1982, Budapest

  Laming, A.
   - Őskori barlangművészet
    1969, Budapest

  Landau, L. D. - Lifsic, E. M.
   - Elméleti fizika I.-XII.
    1974-1986, Budapest

  Lang, A. - Lüke, A.
   - Az aláírás grafológiája
    1993, Budapest

  László, L.
   - Halálpolka
    1990, Budapest

  Lénárd, F.
   - A problémamegoldó gondolkodás
    1971, Budapest

  Lévi-Strauss, C.
   - Szomorú trópusok
    1979, Budapest

  Linder, T. - Lugosi, G.
   - Bevezetés az információelméletbe
    1990, Budapest

  Liska, T.
   - Szent barmunk - a politika alaprendje
    1989, Budapest

  Lomniczi, B.
   - Vírusok - Fertőző gének
    1978, Budapest

  Lorenz, K.
   - Összehasonlító magatartáskutatás
    1985, Budapest

  Losonczy, V. L.
   - Kézikönyv azoknak, akiket figyeltek, akiket figyelnek,
    akiket figyelni fognak
    1990, Budapest

  Lucky, R. W. - Salz, J. - Weldon, E. J.
   - Adatátvitel
    1972, Budapest

  Lukács, B.
   - Ember indigóval
    1997/5., Harmadik Szem

  Lukács, Gy.
   - A társadalmi lét ontológiájáról I.-III.
    1976, Budapest

  Lukács, Gyné. (főszerk.)
   - A föld országai - A világ népei
    1965, Budapest

  Lux, E.
   - Női szerepek
    1982, Budapest
   - SZEX-kontroll
    1992, Budapest

  Mack, L. - Harwood, E. - Riley, L.
   - Amire nincs magyarázat
    1992, Budapest

  Madách, I.
   - Az ember tragédiája
    1977, Budapest

  Maisel, J.
   - Isten-e Jézus?
    ?, CEBI

  Malinowski, B.
   - Baloma
    1972, Budapest

  Mann, T.
   - Egy szélhámos vallomásai
    1968, Budapest

  Márai, S.
   - Napló (1943-1944)
    1990, Budapest
   - Egy polgár vallomásai
    1990, Budapest

  Marcsuk, G. I.
   - A gépi matematika numerikus módszerei
    Parciális differenciálegyenletek
    1976, Budapest

  Marx, Gy.
   - Túl az atomfizikán
    1961, Budapest
   - Kvantummechanika
    1971, Budapest

  Masterton, G.
   - Úgy, hogy neked is jó legyen
    1992, ?

  Mead, G. H.
   - A pszichikum, az én és a társadalom
    1973, Budapest

  Mérei, F.
   - Társ és csoport
    1989, Budapest

  Mérei, F - V. Binét, Á.
   - Gyermeklélektan
    1993, Budapest

  Merle, R.
   - Malevil
    1995, Budapest

  Merton, R.
   - Társadalomelmélet és társadalomstruktúra
    1980, Budapest

  Mesefolyamok óceánja I.-II.
    Válogatás a szanszkrit elbeszélésirodalomból
    1982, Budapest

  Mihu, A.
   - A szociológiai kutatás ABC-je
    1973, Budapest

  Mohási, L.
   - Mit tudsz önmagadról?
    1977, Budapest

  Moldova, Gy.
   - Akit a mozdony füstje megcsapott
    1977, Budapest

  Morvay, J.
   - Asszonyok a nagycsaládban
    1981, Budapest

  Mosonyi, K.
   - Matematikai játékok
    1977, Budapest

  Müller, A.
   - A kvantummechanika filozófiai kérdései
    1974, Budapest

  Müller, P.
   - Kígyó és kereszt
    1992, Budapest
   - Lomb és gyökér
    1993, Budapest
   - Benső mosoly
    1. Az önismeretről
    2. A meditációról
    1996, Budapest

  Nádas, P.
   - Mélabú
    1988, Budapest

  Nagy, F. (főszerk.)
   - Magyarok a természettudomány és a technika történetében
    1992, Budapest

  Nagy, K.
   - Kvantummechanika
    1978, Budapest

  Nagy, K.
   - Ki volt Ön ... előző életében?
    1992, ?

  Nagy, L.
   - Kísérlet a bánat ellen
    1980, Budapest

  Neisser, U.
   - Megismerés és valóság
    1988, Budapest

  Nietzsche, F.
   - A tragédia születése
    1986, Budapest
   - A történelem hasznáról és káráról
    1989, Budapest
   - A vándor és árnyéka
    1990, Budapest

  Novobátzky, K. - Neugebauer, P.
   - Elektrodinamika
    1950, Budapest

  Nyíri, T.
   - Az ember a világban
    1981, Budapest

  Paneth, G.
   - A labirintus járataiban
    1985, Budapest

  Pascal
   - Gondolatok
    1983, Budapest

  Peccei, A.
   - Kezünkben a jövő
    1984, Budapest

  Pécsi, I. - Zahemszky, L.
   - Hol halt meg Petőfi? (cikksorozat)
    1989, Eger

  Péczely, Gy.
   - Éghajlattan
    1979, Budapest

  Penrose, R.
   - A császár új elméje
    Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei
    1993, Budapest

  Peseschkian, N.
   - A tudós meg a tevehajcsár
    1991, Budapest

  Páldi, J.
   - Egy pedagóguspálya terméséből
    1994, Szolnok

  Pléh, Cs.
   - Pszichológiatörténet
    1992, Budapest

  Pocsai, J.
   - Hipnózis
    1991, Budapest

  Pólya, Gy.
   - Indukció és analógia
    1988, Budapest

  Popper, P.
   - Belső utakon
    1993, Budapest
   - Istenek órája
    1996, Budapest

  Preszman, A. Sz.
   - Elektromágneses jelzésátvitel az élővilágban
    1977, Budapest

  Prohászka, L.
   - Barangolások
    ?, Budapest

  Raffai, M.
   - Információrendszer-tervezés
    Az információs társadalom kihívásai
    1996, Győr

  Ráth-Végh, I.
   - Két évezred babonái
    1957, Budapest

  Rédei, P. Gy.
   - Genetika
    1987, Budapest

  Redfield, J.
   - A mennyei prófécia
    1996, Budapest

  Rennie, J.
   - Együttélő állatok
    1992/3., Scientific American

  Rózsa, P.
   - Lineáris algebra és alkalmazásai
    1974, Budapest

  Russell, B.
   - A nyugati filozófia története
    1994, Budapest

  Sain, M.
   - Nincs királyi út! (Matematikatörténet)
    1986, Budapest

  Saunders, N. J.
   - Állatszellemek
    1996, Budapest

  Sebeők, J.
   - A lázadó bioszféra
    1991, Budapest

  Schopenhauer, A.
   - Az élet semmiségéről és gyötrelméről
    1992, Budapest

  Service, E. R. - Sahlins, M. D. - Wolf, E. R.
   - Vadászok, törzsek, parasztok
    1973, Budapest

  Silva, J.
   - A sikeres üzletember
    1992, Budapest

  Simonyi, K.
   - Elméleti Villamosságtan
    1975, Budapest
   - Villamosságtan
    1978, Budapest
   - A fizika kultúratörténete
    1978, Budapest

  Summer, W. G.
   - Népszokások
    1978, Budapest

  Stefanovits, P.
   - Talajtan
    1975, Budapest

  Steinhaus, H.
   - Matematikai kaleidoszkóp
    1984, Budapest

  Stone, B. R.
   - José Silva, az Agykontroll megteremtője
    1990, Budapest

  Stoiner, T.
   - Információ és az univerzum belső szerkezete
    1993, Budapest

  Szabó, Z.
   - Cifra nyomorúság
    1986, Budapest

  Szamarszkij, A. A.
   - Bevezetés a numerikus módszerek elméletébe
    1989, Budapest

  Szendrei, J.
   - A játék matematikája
    1987, Budapest

  Szerdahelyi, I. (szerk.)
   - A kultúra fogalmáról
    1980, Budapest

  Szidarovszky, F.
   - Bevezetés a numerikus módszerekbe
    1974, Budapest

  Szigethi, I.
   - A Szent Korona titka
    1996, Kecskemét

  Szinák, J. - Veress, I.
   - Üvöltés az éjszakába
    Hogyan beszélnek az állatok?
    1985, Budapest

  Tanenbaum, A.
   - Számítógéphálózatok
    1992, Budapest

  Tarski, A.
   - Bizonyítás és igazság
    1990, Budapest

  Teilhard de Chardin, P.
   - Az emberi jelenség
    1980, Budapest

  Tepperwein, K.
   - A hipnózis magasiskolája
    1984, Budapest

  Tomka, F.
   - Találkozás a kereszténységgel
    1991, ?

  Tóth, S. - Szabó, Á.
   - Matematikai műveltségünk kezdetei
    1988, Budapest

  Trixler, M. (szerk.)
   - A schizophrénia pszichoterápiája
    1996, Pécs

  Valkó, I. P.
   - Az elektroakusztika alapjai
    1963, Budapest

  Vári, A. (szerk.)
   - Misszionáriusok a csónakban
    1988, Budapest

  Varjas, S.
   - Az álomról
    1992, Budapest

  Vas, J.
   - Hypnose bei Psychosen
    1993, München
   - Halál és újjászületés - analógiák a pszichoterápiában
    1993, Budapest
   - Irma irmagja - pszichoterápiás passió megszállottságról
    és megtisztulásról
    1993, Budapest
   - A megosztott idő - gondolatok a megosztott tudat idődimenzióiról
    1994, Budapest
   - A schizoprén pszichózisok hipnoterápiás lehetőségeiről
    1996, Pécs

  Verőczei, W. E.
   - Plazmagömbök Magyarországon
    1994, Budapest
   - Intelligens plazmagömbök
    1994, Budapest
   - Új Univerzum-kép UFOkkal
    1995, Budapest
   - UFO-expedíció
    1996, Budapest

  Vitebsky, P.
   - A Sámán
    1996, Budapest

  Vizi, L.
   - A torinói halotti lepel
    1988, ?

  Vogel, G. - Angermann, H.
   - Biológia
    1992, Budapest

  Voigt, V.
   - Bevezetés a szemiotikába
    1977, Budapest

  Waterstone, R.
   - India
    1996, Budapest

  Watzlawick, P. - Weakland, J. H. - Fisch, R.
   - Változás - A problémák keletkezésének és megoldásának elvei
    1990, Budapest

  Yaffé, M. - Fenwick, E.
   - A nemi öröm
    1989, Budapest

  Zachert, C. & I.
   - Várlak otthon, a Paradicsomban...!
    ?, Budapest

  Zalabai, Zs.
   - Tűnődés a trópusokon
    1986, Budapest

  Závada, P.
   - Kulákprés
    1986, Budapest

  Zolnay, V.
   - A művészetek eredete
    1983, Budapest

  Ismeretlen szerző(k) (?!)
   - Erre sincs magyarázat
    1993, Budapest
    (elkövették: Akkord Kiadó, Panem Kiadó)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.