Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

            ELEKTROPOST (Bohár András) (*)

----------------------------------------------------------------------------
(*) magán el-nevezás az elktronikus információtovábbításra
----------------------------------------------------------------------------

           - el-vezető szerzői megjegyzések -

  Jelen  betűrenbe  szedett  szöveggyűjteményem kettős szerepet kíván
betölteni.  Az írások erdeti megjelenése a hagyományos, "régi-modern"
kommunikációs esztközökhöz kötődött (lapok folyóiratok, kiállításmegnyitó
szövegek stb.), s így problémaérzékenységük és stílusuk is egy majdnem-
letünt-kor objektivációit idézik. Azonban mivel az eletropost kommunikációs
fórumán  is  olvashatók  a  szövegek,  így annak a másik, virtuális
nyilvánosságnak is aktiválói is lehetnek, amely egyre inkább formálni fogja
a világról való tudásunk egy részét. Azonban mindenképpen hangsúlyozandó,
hogy remélhetőleg csak egy részét. Így kénytelen kelletlen azzal is
szükséges szembesülni az olvasóknak, hogy egyfajta kritikai világértelmezés
szükségszerűen befurakszik az elektropost zárványaiba. Hogy mi is ez a
kritikai attitüd azt pontokba szedve megkísérlem vázolni. Mert ennek
szellemében mindenki megkímélheti magát a szövegek böngészésétől, fölösleges
bosszankodástól avagy kedvező esetben megteheti azt a visszapillantást,
múltidézést,  amit  a  textusok  kínálnak,  s  amely  talán kérdések
megfogalmazásához is hozzásegíthet.

  1. A költői világértelmezés kitüntetett szerepének megfontolása.
    (Bakucz József, Kemenczky Judit)

  2. A szpekszis határainak józan mérlegelése, a kommunikatív racionalitás
    kimunkálása  és  saját  életünk  sorseseményeinek  számbavétele
    (Kolakowsky? Habermas, Tengelyi László)

  3. A gyermeki popézis megtartása
    (Szilágyi Domokos)

  4. A szabadság lehetőségeinek, a természet lényegiségeinek és a művészet
    határproblémáinak vázolása
    (Schelling, Hölderlin, Nietzsche, Freud, Marquard)

  5. A technika esélyeinek kreatív újragondolása
    (Fax kiállítás Kaposváron)

  6. A tömegkultúra esélyeinek feltérképezése
    (Király Jenő)

  7. A költői létforma dinamizmusának újraértelmezése
    (Géczi János)

  8. Az önmagát kockára tevő művészegzisztencialitás fontossága
    (Baji Miklós Zoltán BMZ)

  9. A konkrét jelkölktészet kommunikációs lehetőségeinek üzenete
    (L. Simon László)

  10. A középeurópai létértelmezés pradoxitása
    (Tőzsér Árpád)

  11. A határfilozófiák szerepe
    (Mészáros András)

  12. A művészeti magatartásformák változása a 90-es években
    (Honi képzőművészet reprezentáció Székesfehérváron)

  13. Az intertextuálitás poétikájának variációja
    (Papp Tibor)

  14. 2000-hez közeledve
    (Zentai Művésztelep 1995)

  15. A pedagógikum filozófiai megalapozásának esélyei
    (Zsolnai József)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.