Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                           Mai Nap, 1992. 08. 22.

    Szaporodnak a hiányzó százmilliók * Aligha pillanatnyi ötlet

             Zemplényi, a tipikus csaló

  A BRFK-n egyelőre nincs munkanélküliség: az ünnep előtti napokban a
gazdaságvédelmi osztályt bőven ellátta munkával Zemplényi György. Peer Tibor
alezredes, az osztály vezetője éppen leteszi a telefont, amikor szerdán
délután szobájába lépek.

  - Most jelentkezett  egy miskolci OTP-fiók.  Hatvanegymilliót adtak
Zemplényinek. Nyugtalanok.

  - Nincsenek egyedül.

  - Rengetegen jelentkeztek telefonon az elmúlt két napban. Érdeklődnek,
mit tudunk Zémplényi Györgyről. A hitelezők többsége az iránt tudakozódik,
hol tehetne feljelentést, s egyáltalán mihez kezdjen. Mindenkinek az
tanácsoljuk,  mielőbb  tegye  meg  feljelentését, vagy levélben, vagy
személyesen.  Térmészetesen  nem  csupán  Zemplényi  ügyeit,  hanem a
feljelentések valóságtartalmát is ellenőrizzük. Senkiről sem feltételezünk
rosszhiszeműséget,  de az efféle ügyek kapcsán mindig felbukkannak a
zavarosban halászók.

  - Mire gondol?

  - Arra például, hogy föltétlenül meg kell vizsgálnunk azt is, vajon az
egyes ügyletek egyszerű baráti kölcsönök-e, vagy esetleg valami gazdálkodási
művelet keretében adott hitelek. Ugyanis a kettőnek alapvetően különböző a
jogi megítélése. Ez utóbbiak esetében egyébként elsőkén azt nézzük meg,
vajon a kölcsön befutott-e az Idea Tours számlájára.

  - Az eddig megvizsgált hitelügyletek többségében oda kerültek a pénzek?

  - Nem, bár Zemplényi majd minden tranzakciójába belekeverte a jószerivel
ügyletei fedőszerveként szolgáló Idea Toursot. Példaként hadd említsem a
Cooptouristtól származó negyvenmilliós hitelt, amelyet a hitelek többségéhez
hasonlóan egyáltalán nem könyveltek le az Idea Toursnál. Egyébként azóta
kiderült, hogy érdekes módon Zemplényi a Cooptourist dolgozóival forintra
szóló megállapodást kötött, ám végül is negyvenmillió forintnak megfelelő
konvertibilis valutához jutott hozzá. Erre a pénzre kiviteli engedélyt
szerzett, és rögvest kiutaltatta az összeget egy spanyolországi utazási
irodához. Azt még nem tudjuk, ő vette-e föl ott a pénzt, vagy sem. De annyi
bizonyos, hogy ott van. A cooptouristos hitelezők persze sürgették a pénz
esedékessége miatt Zemplényit, aki megnyugtatásukra bemutatta az Ybl Banktól
felvett ötvenmilliós hiteléről szóló szerződést, mondván, nyugalom, ebből
fogom kiegyenlíteni tartozásomat. Újabb és újabb hitelfelvételekkel tömte be
az idő előrehaladta miatt keletkezett pénzügyi lyukakat, ám mindig csak
felmutatta a pénzekről szóló passzusokat, de valójában sohasem fizetett.
Ettől tipikus csaló Zemplényi György.

  - Nemcsak bankoktól, hanem az OTSH-tól és az olimpiai bizottságtól is
vett fel az úszószövetségnek szánt pénzt Zemplényi úr. Mint kiderült, a
menedzser ezeket az összegeket is maszek számláira utaltatta. A pénz
folyósítójának nem lett volna-e kötelessége megvizsgálni, vajon csakugyan
oda jut-e a támogatás, ahová szánták?

  - Még az Idea Tours könyvelésének ellenőrzésével sem végeztünk, s csak
eztán kerül sor a sportolókkal kapcsolatos viszonyának tisztázására és a
hivatali ügymenetek rendjének vizsgálatára. A hivatallal kapcsolatban az a
fő kérdés, milyen megbízólevelet kapott az úszószövetség ügyeinek intézésére
Zemplényi. Két eset lehetséges: vagy olyat, hogy az általa benyújtott
számlák fölött teljes egészében ő diszponált; vagy pedig olyat, amely
szerint köteles az ügyletekkel kapcsolatos belégeket becsatolni. Ha ez
utóbbi variáció érvényes, akkor a számlaszámokat és a belégeket a pénz
folyósítója köteles lett volna ellenőrizni.

  - Zemplényi  a  Cooptourist  millióit  Spanyolországba  menekítette.
Lehetséges, hogy egyéni olimplai felkészülésként oda telepítette át egész
vagyonát?

  - Erre ma még nem lehet egyértelmű választ adni. Biztosan nem pillanatnyi
ötlet volt, hogy éppen onnan nem jött haza.

  - Információink szerint elképesztően értékes műkincseket foglaltak le
Zemplényi úr lakásán. Tiziano- és Rembrandt-festményekről is beszélnek.

  - Tömérdek műkincset foglaltunk le, s a szakértők még nem végeztek az
értékeléssel. Egyébként a Rembrandt kép csak akkor valóban Rembrandt, ha a
szakértők annak ítélik. És persze csak az aranyszobor, ami valóban aranyból
készült.

  - Arról is beszélnek, hogy Zemplényi kapott egy speciális engedélyt a
Nemzeti Banktól, amelynek birtokában szabadon hozhatta-vihette a határon át
a műkincseket.

  - Nehéz elképzelni, hogy efféle engedélyt adtak volna neki, hiszen a
műkincsek  kiviteléhez  minden  esetben szükséges az illetékes múzeum
hozzájárulása. De azért jó, hogy megemlítette a dolgot. Majd utánanézünk.

  - Fölnyitották már Zemplényi lepecsételt trezorját?

  - Ez egy Botond típusú páncélszekrény, s nem könnyű ellenfél. Az Idea
Tours két megbízott ügyvezető igazgatója már felvette a kapcsolatot a
gyártóval, hiszen csak ők tudják valamiféle kulccsal kinyitni a szekrényt.
Természtesen mi is ott leszünk, hiszen reményeink szerint a nyomozás
szempontjából igen értékes dokumentumok kerülnek majd elő.

  - Meg lehet fogni Zemplényit?

  - Szerintem rövid időn belül elkapják. Túlontúl ismert személyiség ő a
világban ahhoz, hogy nyomtalanul eltűnjön.

  - Ha megfogják, akkor az azt is jelenti, hogy előkerülnek az összecsalt
százmilliók is? S ha nem, akkor miben reménykedhetnek az átejtett hitelezők?

  - Ezekre a kérdésekre ma még szinte lehetetlen válaszolni. Egy biztos, a
lakásban  lefoglalt  műkincsek  értékéből, a várható bírósági eljárás
végeztével  némileg  kártalanítani fogják a hitelezőket. A rendőrségi
vizsgálat során vélhetően lefoglalunk még olyan értékeket, kocsit, lakást,
amelyek bizonyíthatóan bűncselekményből származnak, s amelyeket Zemplényi
bizonyos embereknek ajándékba adott. Ne kérdezze, mennyire lesz elég az így
összeadódó  végösszeg.  Annyi bizonyos, hogy a hitelezők nem lesznek
maradéktalanul boldogok.
                                  I. L. L.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.