Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                           Mai Nap, 1992. 08. 18.

                Úszó milliók

  Dagad a Zemplényi György körül kerekedett botrány. Amint arról tegnapi
lapunkban már beszámoltunk, a magyar úszók mindenható menedzsere - aki
egyben a Idea Tours egyik tulajdonosa is - súlyos anyagi gondokkal
küszködik. Mi több, úgy fest, hogy Zemplényi a köréje fonódó adóssággyűrűből
egyszerűen  kitört,  a hitelezők pedig bottal üthetik pénzük nyomát.
Legalábbis egyelőre.

            Zárt ajtók mögött az igazság

  A Múzeum körúti takaros épület házfelügyelője gyanakodva fogad, s amikor
meghallja, kit keresünk, kurtán válaszol: "Nincs itthon!" De azért nem áll
utunkba. Az ötödik emeleten csupán annyi utal a Zemplényi-birodalomra, hogy
a többi lakástól eltérően a menedzser otthonának ajtaján négy vagy öt pecsét
díszeleg.

  Múlt héten jártak itt a BRFK nyomozói, ők ütötték a zárra a hatósági
stempliket.

  Kifelé menet már a házmester is nyíltabb. Elmondja, hogy Zemplényi úr
édesanyjával lakott a lakásban, és neki ugyan fogalma sincs semmiről, de
valami nem lehet rendben Zemplényi körül. A múlt héten annyi ember kereste,
mintha falusi búcsú lett volna az ötödiken.

  A lakástól nincs messze a Semmelweis utcai Idea Tours-iroda. Itt ismét
van mit fényképezni, ugyanis a Zemplényi ügyvezető igazgató úr ajtaján is
ott díszelegnek a rendőrség pecsétjei. Kattogni kezd a fényképezőgép, s
szinte ugyanabban a pillanatban már csattog a lépcső is. Szinte a föld alól
bújnak  elő  a dogozók, s egykettőre irtó nagy kalamajka kerekedik.
Közelednek, vészjóslóan forog a szemük. Egy megtermett hölgy viszi a prímet:
alpári hangnemben oktat ki jogaikról, s emlékeztet arra is, hogy ez
magánterület. És egyáltalán, ki engedte be az újságírókat az irodába? Ez
utóbbi számonkérés már a restelkedő portásnak szól.

  Aztán egyik pillanatról a másikra, jószerivel minden átmenet nélkül
megenyhül a megbízott irodavezetőnő. Biztosít bennünket arról, mennyire
szereti az újságírókat. Már-már táncot lejtenénk a várható nyilatkozat
örömére, ám a kényszeredetten mosolygó hölgy hamar észhez térít bennünket:
nemhogy nyilatkozatot, de még a nevét sem adja az ügyhöz.

  Búcsúzóul jó tanácsként még hozzáteszi, hogy szerinte jobban tesszük, ha
nem firtatjuk tovább Zemplényi titokzatos távollétének okait.

             Indulásnak egy kis valuta

  Tanácsát szépen köszöntük, de meg nem fogadtuk. Irány a rendőrség!
Szerencsére a Tolnai Lajos utcában, a BRFK gazdaságvédelmi osztályán
készségesen és nem utolsósorban segítőkészen fogadnak. Dr. Peer Tibor
alezredes, az osztály vezetője elmondja, hogy Zemplényi György negyvenmillió
forint  értékű  valutához  jutott  hozzá  a  Cooptourist  pénzügyi
osztályvezetőjének jóvoltából, 18 százalékos, rövid lejáratú hitelként. A
pénzt - természetesen - az Idea Toursnál nem könyvelte be. Az ügy
kipattanása után a rendőrség házkutatást tartott Zemplényi úr lakásán, és
sok  értékes  holmit foglalt le. A vagyont érő porcelánok és egyéb
csecsebecsék  értékének becslésével még ma sem végeztek a szakértők.
Egyébként az alezredestől azt is megtudtuk, hogy a rendőrség információi
szerint Zemplényi az olimpia után az úszócsapat egyes tagjaitól elköszönt,
mondván,  a  Spanyolországban  működő szállodáiban van halaszthatatlan
elintéznivalója. Természetesen ez is csak humbug, ugyanis Peer Tibornak
meggyőződése, hogy Zemplényinek nemhogy Spanyolországban, de a világon sehol
sincsen legális tulajdonú szállodája.

  A bőkezű cooptouristos hitelezőnek, Szűcs László Jánosnak egyébként még
cégszerű aláírási joga sem volt. Nem csoda hát, ha a vállalata azonnali
hatállyal felmondott neki. Sőt a rendőrség értesülései szerint múlt hét
pénteken az Idea Tours rendkívüli közgyűlésén a tulajdonosok Zemplényit is
kibillentették az elnöki székből.

             Megkopasztott szövetségek

  Utunk következő állomása az OTSH, kitudni: mit tud a hivatal. Hátha oda
is eljutott a hír, amit egyik informátorunk közöl: Zemplényi úr az olimpia
befejezése  előtt  több  mint  tizmillió forinttal károsította meg a
birkózószövetséget is.

  Ennek próbáltunk utánajárni a Hold utcában, ahol Kiss Zoltánné, a
gazdasági ügyek intézője cáfolta értesüléseinket. Azt mondta, ő nem tud
erről semmit, s Zemplényit is csupán pár pillanatra látta. Azokban a
bizonyos pillanatokban éppen az úszók barcelonai pénzbeli járandóságát vette
fel a menedzser. Az OTSH illetékesei szerint ezzel a pénzzel az utolsó
fillérig elszámolt.

  Ugyanezek az illetékesek cáfolták azt az állítást is, hogy Zemplényi úr
az OTSH-tól az olimpiai úszócsapat részére folyósított pénzeket - az
úszószövetség bankszámlája helyett - az Idea Tours számlájára irányíttatta
volna. Vagyis ez ma még talány, ellentétben azzal, hogy a Zemplényi-ügy
kipattanása óta izzanak az úszószövetség telefonjai. Kétségbeesett hitelezők
igyekeznek elcsaklizott pénzük nyomára jutni. Persze nemcsak a hitelezők
serege, de a szövetség sincs irigylésre méltó helyzetben, hiszen ma is
Zemplényi György zsebében lapul a Magyar Úszószövetség cégszerű bélyegzője.

  Jelenleg itt tart a Zemplényi-ügy, amely mögött további kérdőjelek
sorakoznak. S a sokasodó kérdéseken túl már ismeretes egy sajnálatos tény
is: a menedzser édesanyja tegnap óta súlyos idegösszeroppanással kórházban
fekszik.

  Természetesen megkerestük a Magyar Úszószövetséget is, ahol Széchy Tamás
szövetségi  kapitány,  az  elnökség  tagja  az  egyesület  hivatalos
álláspontjaként a következőket közölte:

  - A Magyar úszószövetség és Zemplényi György menedzser között a kapcsolat
július 15-ével megszűnt. Zemplényi úr az olimpián mint a Magyar Olimpiai
Bizottság által meghívott szponzor vett részt, s a versenyek végeztével -
megköszönve dr. Schmitt Pálnak a MOB támogatását - el is búcsúzott néhány,
számára  fontos  úszótól  és  a  MOB elnökétől. Az ügyről közelebbi
felvilágosílást az Idea Tours kebelén belül működő menedzseriroda, a Magyar
Olimpiai Bizottság és az Országos Testnevelési és Sporthivatal adhat.

  Információink szerint Zemplényi György tevékenységének "köszönhetően" az
úszószövetségben olyannyira elfogyott a pénz, hogy az elmúlt hónapokban a
dolgozóknak nem tudtak bért fizetni, s a szervezet működése is veszélybe
került. A pénzkezelés a lehető "legszabálytalanabbul" ment: a szövetséget
megillető, az OTSH-tól és a MOB-tól származó összegek ugyanis nem az úszók,
hanem az iroda számlájára érkeztek. Hogy szándékosan "keveredett-e össze" a
szövetség és az utazási iroda bankszámlaszáma, nos az még vizsgálat tárgyát
képezi, de tény: egyre ritkábban láttak pénzt a Komjádiban. Pedig, mint
mondják,  erre  az  olimpia  előtt  már többen is figyelmeztették a
legilletékesebbeket...
                Bukovits Ferenc, Ládonyi László, Varga László
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.