Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                                 Csupor Béla

                                SZEMÉT DOLGOK

   - Állj már meg! - sziszegte Astor összeszorított fogakkal, és a maximális
értékig  fokozta  a  hajtóművek teljesítményét. Hiába. A központi számítógép
adatai szerint a Titán-3 vontatóegység spirális pályán sodródott valami felé
a rakományával együtt. Valami megmagyarázhatatlan dolog felé, ami oly erővel
vonzotta  magához  az  űrhajót, hogy még a több tízezer gigatonnás tolóerejű
hajtóművek sem voltak képesek ellenállni neki.

   - A francba! - mordult fel Astor, és újra ellenőrizte az  adatokat. Semmi
jelét sem mutatták annak, hogy valami változott volna.

   - Gravitációs   csapda   -  közölte  a  komputer,  miután   letörölte   a
végetérhetetlennek  tűnő adatoszlopokat a képernyőről. - Javaslom a konténer
leválasztását.

   - Abból  nem  eszel,  testvér!  -  morogta  Astor.  - Majd csak kitalálok
valamit.

   Tudta,  nem veszítheti el a rakományt. Egész életére elvágná vele magát a
szakmában.  Egy  társaságnál  sem  kellene ilyen múlttal, mert hogy a United
Scavenger Co.-től kirúgnák, az holtbiztos. Még a lába sem érné a földet, úgy
repülne,  és  örülhetne,  ha  nem  akasztanának  a  nyakába  egy  jó szaftos
kárpótlási pert. Mindent elveszíthetne. Túlságosan sok mindent.

   Áh,  jobb  erre nem is gondolni! Nem. Az a húszmillió tonnányi szemét ott
kinn abban a konténerben szépen a vontatópapucsokon marad.

   Hogy   így  is  legyen  odament  a  biztosítékszekrényhez,  kicsavarta  a
rögzítőszerkezetek  biztosítékait és zsebre vágta őket. Így a számítógép nem
oldhatja  ki  a rögzítőket. Persze, ha nagyon akarna, a gép másképpen is meg
tudná  szabadítani  a  vontatót a rakománytól, de az nem következhet be. Nem
szabad hagyni, hogy addig elfajuljon a dolog!

   Újra lekérte az adatokat. A reaktorok kezdtek vészesen felmelegedni.

   - Nyugalom!  -  biztatta  magát,  és  kicsit megpiszkálta a  hűtőrendszer
vezérlőprogramját.  Hátradőlt, és megmarkolva a pilótaülés könyöklőit szinte
együtt erőlködött az egyre jobban süvöltő hajtóművekkel.

   - Figyelem!  -  villant  fel  hirtelen  egy  vörös  felirat   a  központi
terminálon. - ÜZEMZAVAR. A HAJTÓMŰVEKET LETILTOM.

   Egy  halk  kattanás  után  a  hajtóművek  fokozatosan  elhalkuló dübörgés
kíséretében  leálltak.  Valahol felüvöltött egy sziréna, az irányítóteremben
kialudt a világítás, és mindenfelé vörös lámpák kezdtek el villogni.

   - Vészhelyzet!   -   reccsent   egy    fémesen   csikorgó    hang.   -  a
konténerleválasztást megkezdem. Ötven másodperc múlva katapultálás.

   ... ötven... negyvenkilenc...

   - Lerobbantja!  -  vágott  bele a felismerés Astorba. - lerobbantja!  Nem
tudja lekapcsolni a papucsokat, hát lerobbantja.

   Előrevágódott,   és   őrülten  zongorázni  kezdett  a  billentyűzeten.  A
programot  próbálta leállítani, de nem ment. A vészvezérlés minden területet
blokkolt.

   ...negyvenhárom... negyvenkettő... negyvenegy...

   Astor  letépte  magáról  a hevedereket, és az irányítóterem másik végében
álló  szekrénykéhez  rohant, ami az elektromos rendszer kézi főmegszakítóját
rejtette magában. Kikapcsolja a komputert, és kézi vezérléssel kiviszi innen
ezt a nyamvadék teknőt!

   ... harminckettő... harmincegy... harminc...

   A  szekrény  nem  nyílt.  Ütötte, rúgta, vágta, marta, de nem nyílt. Hogy
rohadna meg!

   ... huszonöt... huszonnégy... huszonhárom...

   Körbepördült.  Meglátta  az  egyik  porraloltót. Felkapta, és azzal esett
neki a zárnak.

   ... tizenkettő...

   PUFF!!!

   ... TIZENEGY...

   PUFF!!!

   ... TÍZ

   PUFF!!!

   A porraloltó oldala hirtelen felhasadt, és fehér kulimásszal terítette be
Astort.

   ... KILENC... NYOLC... HÉT...

   Visszarohant  az  irányítókonzolhoz, és újra a géppel próbálkozott. Semmi
eredmény. A számítógép továbbra sem fogadott el semmilyen parancsot.

   - A francba! - vágott rá ököllel a billentyűzetre.

   ... ÖT...

   - Kilit! - üvöltött fel Astor tehetetlenségében. - Kilit, gyere már!

   ... HÁROM...

   - Kilit!

   ... KETTŐ...

   - Hol vagy te barom, hogy az ég rogyjon rád!

   ... EGY...

   - Kilit, gye...

   ... KATAPULTÁLÁS

   Valami  iszonyatos erő felkapta Astort, és átlódította az irányítótermen.
A  padló  felágaskodott,  és  az  arcába vágódott. Elsötétült előtte minden.
Mintha  valahonnan  nagyon  messziről  hallotta volna az újra működésbe lépő
hajtóművek zaját, aztán elájult.

                                   *  *  *

   - Hé! - rázta meg valaki a vállát. Kinyitotta a szemét.  Homályosan Kilit
arcát látta maga előtt.

   - Mi van a konténerrel? - nyögte alig hallhatóan.

   - Elszállt - mondta a másik, és a hóna alá nyúlt, hogy felsegítse.

   - Hagyj!  -  tolta  félre  a kezét Astor, nehézkesen  feltápászkodott, és
odabotorkált az egyik ablakhoz.

   - A kurva életbe! - vágott dühösen a párkányra, amikor meglátta a pörögve
távolodó konténert a kajánul hunyorgó csillagok között.

   - Elmondanád, mi történt? - lépett mellé Kilit.

   - Te pedig elmondanád, hol a fészkes fenében voltál? - támadt neki Astor.

   - Aludtam.

   - Aludt! Az egész kóceráj a feje tetején áll, ez meg döglik.

   - Igen  aludtam.  Mit kell ezen annyit csodálkozni?  Pihenőidőm van, vagy
nem?

   Astor dühösen legyintett, és eltámolygott az ablaktól.

   - Fogalmam   sincs,   hogyan   történhetett  -  rogyott  bele   az  egyik
ülésbe.  -  Egyszer  csak  azon  kaptam  magam, hogy a hajó eltér a kijelölt
útiránytól.

   - Rosszul navigáltál - lépett oda a pulthoz Kilit, és nyomogatni kezdte a
gombokat.

   - Hozzá  sem  nyúltam  az irányzóhoz! - csattant fel a  másik. - Fogalmam
sincs,  hogy  történhetett  meg.  A  komputer  utoljára  gravitációs csapdát
jelzett,  de  hogy  a  fészkes  fenében  lehetne itt gravitációs csapda, he?
Amilyen  ereje  volt,  még  egy  csillag  is lehetett volna, de látsz itt te
egyetlen csillagot is? A legközelebbi is fényévekre van tőlünk, kisapám.

   - Nem  csillag volt - mondta Kilit, miközben ujjával követte a  monitoron
lefutó  adatsorokat  -, hanem egy fekete lyuk. Szépen nekivitted a hajót egy
lyuknak.

   - Mi? - hördült fel Astor. - Az lehetetlen.

   Feltápászkodott, és odatántorgott a másik mellé.

   - Pedig  így van. Ez a lyuk messze kívül esik az előírt útvonaltól.  Csak
úgy  keveredhettünk ide, hogy belebarmoltál az irányzóba. Hibáztál haver, ez
minden. Lám, ez még a nagy Astorral is előfordulhat!

   A  másik  nem  válaszolt. Újra és újra lekérte az adatokat, bár az már az
első  látásra  kiderült,  a  másiknak  igaza van. A hajót elkapta egy fekete
lyuk.

   - Most örülsz? - förmedt rá.

   - Nem  tagadom, jól esik látni, hogy te sem vagy  tökéletes - vigyorodott
el Kilit.

   - Mindamellett  még annak is örülsz, hogy te leszel majd az  új főpilóta,
mi?

   - Hát, az még odébb van - csücsörítette össze a száját Kilit -, de  most,
hogy  hibáztál,  nos  így  már  minden megtörténhet. Átveszem a szolgálatot.
Eredj a kabinodba, majd szólok, ha kellesz!

   - Mi? - hördült fel a másik.

   - A szabályzat, öregem - mondta Kilit. - Neked kellene tudni a legjobban,
mit ír elő a szabályzat.

   Elfordult  a  leforrázva  álló  Astortól,  és  úgy  tett,  mintha  nagyon
érdekelné az a grafikon, amely épp akkor jelent meg a monitor képernyőjén.

                                   *  *  *

   Jó  tíz perc múlva Astor a kabinjában feküdt, és a feje alá tett kezekkel
a  plafont bámulta. Egyszerűen nem fért a fejébe, hogy történhetett meg. Nem
nyúlt  a  programhoz,  ez  holtbiztos.  Talán  a számítógép hibázott, jutott
eszébe,  de azonnal el is vetette az ötletet. A Titánok fedélzeti rendszerei
sok  mindenről  híresek  voltak, de arról éppen nem, hogy valaha is hibáztak
volna.

   Kilit  lett  volna?  Annak nyoma lenne a fedélzeti naplóban. A számítógép
minden  eseményt  automatikusan  lejegyez.  Lehetetlen,  hogy ne vette volna
észre, ha Kilit hozzányúlt az útvonalprogramhoz.

   Pedig csak ő tehette.

   Sosem  látta azelőtt Kilitet, csupán az indulás előtt közölték vele, hogy
ő  lesz  az  útitársa.  A  fődiszpécser bizalmasan megsúgta neki, hogy Kilit
személyesen kérte magát erre az útra. Már akkor gyanús volt neki. Megfordult
a  fejében,  vajon  nem  azt  akarja-e  Kilit,  de  úgy döntött, résen lesz.
Figyelte  a  másikat,  örökké  ellenőrizte,  de a gyanakvása szinte teljesen
eloszlott,   amikor   az   út  során  azt  látta,  hogy  Kilit  rendesen  és
lelkiismeretesen végzi a munkáját.

   Az  alattomos  kígyó!  Már  akkor  készült  valamire.  Csak  tudná,  hogy
csinálta!

   Megéhezett.  Felkelt,  és  elindult hogy egyen valamit. A konyhába ment a
mentőkabin  mellett vitt el az útja. Maga sem tudta hogy miért, de pár lépés
után  megállt,  visszament, és töprengve nézni kezdte a kerek bebúvónyílást.
Hiába!  Nem  jött rá, mitől támadt az az érzése, hogy valami nincs rendben a
kabinnal.

   Még  akkor  is  ez járt a fejében, amikor a konyhában ülve várta, hogy az
automata  séf  elkészítse  az  ételt. Hirtelen rövid sípolás riasztotta fel.
Odalépett az automatához, s egyszedrre világosság gyúlt az agyában.

   Hát  persze!  A  mentőkabin  ellenőrzőpaneljén  is ugyan az a piros lámpa
világított,  mint  az  automatán.  A töltésjelző! Azt jelzi, hogy nemrégiben
használta  valaki,  és  most  tölti  újra  az akkumlátorait. Minden rendszer
akkumlátorokról  működött,  hogy  egy  esetleges áramfejlesztő hiba esetén a
legénység ne maradjon működésképtelen gépek nélkül.

   Visszarohant   a  mentőkabinhoz.  A  lámpácska  már  nem  világított,  de
határozottan  emlékezett  rá,  hogy  az  előbb égett. Feltépte a fedelet, és
benyomakodott  a szűk nyíláson. Odabenn megdöbbentő kép fogadta. A kicsinyke
kabin  zsúfolásig  tömve  volt  élelmiszercsomagokkal.  Többszöröse  volt az
előírt készenléti mennyiségnek.

   - Astor!  -  reccsent  meg  a  karjára szerelt kommunikációs  készülék. -
Hallasz, Astor?

   - Mi van? - emelte a szájához a csuklóját.

   - A   komputer  sérülést  jelez   az  egyik  papucsnál.  Valószínűleg   a
robbanástól megrepedt a burkolat.

   - És?

   - Ki kéne menned - jött a válasz néhány másodpercig tartó csend után.

   - Ha  hülye  lennék!  -  vágta  rá Astor. - Nem te mondtad az előbb, hogy
átvetted a parancsnokságot? Intézd el magad! Épp aludni készülök.

   Mást  is  akart  még  mondani,  de  meggondolta  magát.  Visszamászott  a
folyosóra, és Kilit kabinjához sietett.

   Odabenn  hatalmas  volt  a  rumli.  A  szekrények tárva-nyitva, szanaszét
dobált ruhák, és egy túlélőcsomag volt a megvetett ágyra dobva.

   - Egy  fenéket  aludtál  te,  apuskám!  -  hördült  fel,  és  kifordult a
szobából.

   A  saját  kabinjába  ment.  Leült  az ágyra, és megpróbálta összeszedni a
gondolatait.

   - Van  egy  hangospostája, uram! - riasztotta fel a számítógép  hangja. -
Meg akarja hallgatni?

   - Ki küldte? - mordult fel kedvetlenül.

   - A felesége, és a gyerekei. Egy fél órája érkezett. Lejátsszam?

   - Játszad - bólintott fáradtan, és hanyattfeküdt az ágyon.

   - Szia drágám! - csendült fel vidáman a felesége hangja a hangszóróból. -
Hogy vagy? Mi nagyon jól. Képzeld, most jöttünk vissza Európából. Befizettem
magunkat  és  a  gyerekeket  egy körútra. Remélem, nem baj! Sokba került, de
ezért a fuvarért amúgy is sok pénzt fogsz kapni, nem?

   - Apu,  apu!  -  harsant fel hirtelen a két kisfiú hangja,  aztán egy kis
veszekedés támadt, majd újra a felesége hangja hallatszott.

   - A fiúk is beszélni akarnak veled, drágám. Adom őket.

   - Szia, apu! Tök jó buli volt. Olyan dolgokat láttunk! A  Desney park nem
volt olyan jó, mint itthon, de a többi csodálatos volt. Képzeld, láttunk egy
igazi  lovagvárat.  Neu..  Neu... Na, anyu, hogy is hívták azt a várat. (Egy
pillanatnyi  szünet,  aztán  diadalittas  ordítás.) - Ez az, Neuschwanstein.
Mint a mesékben, apa. Olyan szép volt, mint egy mesebeli vár.

   Újabb dulakodás, majd egy másik hangocska.

   - És Ted Velencében beleesett a csatornába. Olyan motya, hogy csak na!

   - Nem  is  igaz!  Te löktél bele. Anyu! Mond meg apunak, hogy Kid  lökött
bele!

   Újra az asszony hangja.

   - Vásott  két kölyök, de nagyon élvezték. Itthon amúgy semmi  újság. Esik
az  eső.  Sokat  esik, de nem baj. Az a lényeg, hogy itt lehetünk. Na, le is
járt  az  idő.  Szia,  csókolunk,  és várunk haza. Nagyon vigyázz! Ted, Kid,
köszönjetek apátoknak!

   Astor  fülében  sokáig  ott  csengett  a  két fiú vidám ordibálása. Aztán
döntött. Felállt, és a hídra sietett.

   Kilit  már  nem  volt  ott.  Leült  a pilótaszékbe, átprogramozott néhány
rendszert, aztán hátradőlt, és várt. Nem kellett sokáig.

   - Astor!  -  reccsent   a  kommunikációs  készülék,  majd  halk  dörmögés
hallatszott:  -  Mi  a  fene  lett  ezzel? Az előbb még semmi baja sem volt.
Astor! Hallasz engem? Hé, alszol?

   Astor keserűen elvigyorodott az irányítóteremben.

   - Astor! Ébredj már, te barom!

   - Mi van? - szólalt meg odabenn a másik.

   - Na  végre!  -  megkönnyebbült  sóhaj  a túloldalon. - Nem  nyílik ez az
átkozott  zsilipkapu.  Elég  régen  kínlódom  már  vele.  Fogytán  vannak  a
szkafanderem telepei. Megnéznéd, mi a fene történt!

   Astor elégedetten elvigyorodott, majd azt mondta:

   - Túl sok minden romlik el ezen a hajón mostanában, nem gondolod?

   - Mire akarsz célozni? - kérdezte óvatosan a másik némi szünet után.

   - Semmire  -  vonta  meg a vállát unottan Astor -, csak történnek  furcsa
dolgok, amik megdöbbentik az embert.

   - Na  ne  szórakozz itt velem! - csattant a másik  hangja. - Nyisd ki már
ezt a rohadt kaput!

   - Mihelyt  elmagyaráztad  nekem,  hova akartál iszkolni olyan  sietősen a
mentőegységgel.

   Döbbent csönd.

   - Na? - vigyorodott el Astor. - Csak nem megfagytál, haver?

   - Mit  beszélsz?  -  szólalt meg Kilit. Érezhetően remegett a  hangja egy
kicsit.

   - Nagyon  is  jól  tudod, hogy mit beszélek. Persze te csak  értetlenkedj
nyugodtan! Majd kifogynak egyszer azok a telepek!

   A  készülékből  hosszú  percekig  nem  hallatszott más csak Kilit fojtott
lihegése.

   - Te dög! - sziszegte végül.

   - Köszönöm a becézést, ragyogó mesterem volt! Most pedig ki  vele, honnan
tudtad előre, hogy a hajó neki fog menni egy fekete lyuknak!

   - Ha kinyitod a zsilipet!

   - Nem kisfiam! Előbb beszélj. Különben nem nekem sürgős, hanem neked. Ja,
és  még valami! Szeretném, ha nem próbálnál meg átrázni, különben véletlenül
megnyomom  a külső páncél demagnetizáló gombját, és végignézem, hogy repülsz
el a francba, ha már a csizmád talpa nem tapad hozzá. Szóval, honnan tudtad?

   - Nem tudtam!  Amikor meghallottam a visszaszámlálást bebújtam a kabinba,
és vártam.

   - Hazudsz! - mondta nyugodtan Astor. - Viszlát!

   - Várj!   -  kiáltott   fel   kétségbeesetten  a  másik.  -  Rendben.  Én
programoztam  át az útirányt. Ha akarod elismétlem, hogy felvegyed szalagra,
de engedj be végre! Kezd gyengülni a fűtésem.

   - Óh  -  sóhajtott  fel  a másik -, akkor még rengeteg időnk van.  Szóval
átállítottad az irányzót, mielőtt átvettem volna tőled a szolgálatot?

   - Igen.

   - Egyet azért mégsem értek, öregfiú! - gyújtott rá Astor egy cigarettára.
-  Hogy  csináltad,  hogy nem maradt nyoma a fedélzeti naplóban? Hogy tudtad
kitörölni?

   - Tudtam a kódot. Beengedsz végre?

   - Honnan tudtad?

   - Kaptam a központban. Az istenedet, engedj már be végre! Nem érted, hogy
megfagyok?

   - Huhogj!  - vigyorodott el Astor. - Leheld be a sisakod, akkor  nem lesz
olyan hideg!

   - Nyalj be! - jött a válasz.

   Astor arcvonásai hirtelen megkeményedtek:

   - Szóval a központban kaptad. Kitől?

   - A főnöktől. Egyenesen a főnöktől. Az volt a feladatom, hogy golyózzalak
ki a főpilótai székből, semmi más.

   - S te kerültél volna a helyembe, mi?

   Semmi válasz. Astor eltaposta a csikket, majd előredőlt, és beindította a
zsilipkamra légkompresszorát.

   - Miért tetted? - kérdezte közben.

   - Élni  akartam  - jött a szárazon válasz. - Élni, mint ahogy te  élsz. A
Földön,  nem  pedig  egy  aszteroida  belsejében.  Szerettem volna, ha az én
kölykeim  is  tudnák,  mi  az  a  napfelkelte, játszani a fűben, fürödni egy
tóban. Nektek ott a Földön, mindez megvan. Titeket nem vesznek folyton körül
hideg  fémfalak,  nem  kell  takarékoskodnotok a vízzel, a levegővel. Én egy
aszteroidában lakom, Astor! Te kiválasztott vagy, és én is az akartam lenni.
Azt  ígérték,  én  leszek  a  főpilóta,  ha kiütlek a nyeregből, s mindazt a
kiváltságot megkapom, ami neked is járt.

   - Engedj be! - fejezte be Kilit.

   - A kódot! - vetette oda Astor, és ellenőrizte a zsilipkamra légnyomását.

   - Mit? - kérdezett vissza fáradtan a másik.

   - A rendszer nyitókódját. De gyorsan, mert nincs időm tökölni!

                                   *  *  *

   - Jól  van!  -  jegyezte  le a számokat és a két betűt, majd még  egyszer
ellenőrizte a légnyomást. A mutató tíz atmoszférát jelzett a zsilipkamrában.

   - Kinyitod? - hallatszott Kilit hangja erőtlenül a hangszóróból.

   - Ki -  bólintott  Astor,  és  rácsapott  a  zsilipkapu kioldógombjára. A
kitóduló  légnyomás  puskagolyóként repítette el Kilitet az űrhajótól. Astor
felállt, és odament az ablakhoz.

   - Sajnálom,  haver  -  dörmögte, miközben a szétvetett végtagokkal  pörgő
társát  figyelte, hogy lesz egyre kisebb távolodva az űrhajótól. - Tudod, az
én  kölykeim  nem  bírnák  ki  egy  olyan  helyen,  ahol a tieid élnek. Azok
legalább már megszokták.

   Megvárta,  amíg  Kilit  egy  kicsinyke  ponttá  nem zsugorodik az ijedten
pislákoló csillagok között, aztán nekilátott, és a kód segítségével átírta a
fedélzeti   naplót.   A   rakomány   elvesztését  Kilit  szolgálati  idejére
rögzítette.

   Közben Hartorra gondolt. Arra, hogyan üvöltözött, amikor rájött, hogy egy
szinte  teljesen  üres  oxigénpalackú  szkafanderben  ment ki megjavítani az
egyik rejtélyes körülmények között elromlott manőverezőfúvókát.

   Hartor volt a U.S.Co. főpilótája Astor előtt.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.