Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                Moldován István
              BKE Központi Könyvtár
              (moldovan@puli.bke.hu)

          A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1997-BEN

 (Elhangzott a Networkshop '97 konferencián, Keszthely, 1997. május 27-29.)

  A tavaly augusztusi Networkshop óta még nem telt el egy esztendő sem, de
a MEK házatáján számos érdekes újdonságról, fejleményről lehet beszámolni.
Sőt, az anyag megírása után is feltehetőleg lesz annyi új fejlemény, hogy
valószínűleg az előadásban már egyéb érdekességekről is beszámolhatok,
amelyeket ez az előadás szöveg nem tartalmaz. Bevezetésül csak annyit, hogy
az elmúlt hónapok történései, a felhasználók számának folyamatos bővülése, a
Vendégkönyvben  gyarapodó bejegyzések, az újonnan jelelentkező segítők
továbbra is igazolják, sőt megerősítik a MEK létjogosultságát, értelmét és
hasznát. Hogy ez utóbbit miért szükséges külön hangsúlyozni, arról később, a
finanszírozási ügyekkel kapcsolatban majd részletesebben kitérek.


                Szolgáltatás

  A MEK fő szolgáltató helye továbbra is az NIIF központi számítógépe -
helka.iif.hu - ahol egy szép Web-es felület mögött a tényleges szolgáltatást
még mindig egy önálló Gopher szerver végzi. A teljes HTTP szolgáltatást már
egy ideje tervbe vettük, de anyagi erőforrások nélkül egy ilyen nagy mértékű
fejlesztési munka egyelőre nem kivitelezhető.

  Sajnos a fenti gép szolgáltatása nem folyamatos, a heti rendszeres
karbantartási leállás mellett még rendszertelen technikai szünetek is
akadályozzák a folyamatos üzemeltetést. A MEK biztonságos szolgáltatása
érdekében ezért a Miskolci Egyetem könyvtárában egy havi aktualizálású MEK
tükrözést alakítottunk ki.

  Az elmúlt időszakban néhány számítástechnikai lap CD-ROM mellékletére
több ízben is kértek tőlünk válogatott anyagokat. A régóta tervezett önálló
MEK CD kiadás még továbbra is várat magára, főként a szükséges szervezés,
utánajáráshoz szükséges idő hiánya miatt.

  Idén  egy  új szolgáltatási formára is van kilátás. A hazai BBS
hálózatoktól kerestek meg bennünket azzal, hogy egy BBS telefonos elérési
lehetőséget szeretnének nyújtani a MEK anyagaihoz. Sőt szó van arról is,
hogy a FidoNet hálózaton keresztül ez a közvetlen telefonos elérés országos
terítésű lenne, több helyi BBS-en keresztül. A szolgáltatás kidolgozása
jelen előadás megírásának az idején még folyamatban van, a május végén
tartandó konferenciára remélhetőleg már eredményt is tudunk felmutatni.


                Finanszírozás

  A  MEK  finanszírozási  helyzete jelenleg változatlan. Azaz anyagi
erőforrásaink nem lévén a MEK teljes egészében annak segítőinek társadalmi
munkájában épül. Sajnálatos módon a tavaly őszi NKA Digitális Kultúra
fejlesztési  pályázaton  az  arra illetékesek a MEK-et nem tartották
támogatásra érdemesnek. Szűk erőforrásai közepette ahogy tavaly is és idén
hasonlóképpen az NIIF sem tudja - a hardver szolgáltatás mellett - egyéb
finanszírozással segíteni a MEK fejlesztését.

  Örvendetes tény viszont, hogy az NKA egy másik szakmai kollégiuma, a
Könyvtáros Szakmai Kollégium idei pályázati kiírásában külön fejezetben
célozta meg a MEK fejlesztését. A pályázat beadásához a jogi keretet viszont
ezúttal a Magyar Könyvtárosok Egyesületében idén márciusban megalakított
Elektronikus Könyvtár Szekció adta. Pozitívumként tapasztalhatjuk, hogy a
MEK támogatása kapcsán az elektronikus könyvtárak építésének jelentőségét
már a hazai könyvtáros szakma is kezdi felismerni.

  Sajnálatos tény viszont, hogy a Művelődési Minisztérium a középiskolai
Internet projekttel összefüggő Neumann János Digitális Ház vagy Digitális
Könyvtár vállalkozásával még igazán említésre méltó kapcsolatot nem sikerült
kiépíteni.


                 Gyarapodás

  A MEK állománya mára meghaladta az 1200 dokumentumot. Úgy tűnik most már,
hogy a gyarapítás szűk keresztmetszete már nem a rendelkezésre álló
elektronikus  dokumentumok  száma,  hanem  a feldolgozással foglalkozó
elektronikus könyvtárosok véges ideje. A gyarapításban egyre kevesebb idő
jut a hálózaton megtalálható dokumentumok begyűjtésére, mert egyre nagyobb
számban juttatnak el közvetlenül a MEK számára anyagokat a legkülönbözőbb
forrásból és témában. A teljesség igénye nélkül - és elnézést kérve azoktól,
akiket itt helyhiányban nem tudok megemlíteni - álljon itt néhány példa a
MEK kiterjedt és sokszínű gyűjtőmunkájából.

  Az elmúlt időszak pozitív jelenségei között említhetjük, hogy néhány
kiadóval egyre intenzívebb együttműködést sikerült kialakítanunk.

  Mire ez az előadás elhangzik, remélhetőleg már a boltokban kapható lesz
az Arcanum Database kiadó vers CD-je. Ezen 17 klasszikus magyar költő összes
verse  lesz  rajta.  Mivel  a kiadó a CD-t a MEK segítőinek aktív
közreműködésével állította össze, ezért az ősz folyamán a MEK rendelkezésére
bocsátja majd a CD teljes anyagát.

  Mind több komplett elektronikus könyvet kapunk az iskolákban jól ismert
Interpopulart Könyvkiadótól is. A kiadó a nyomtatva forgalmazott sorozatát
(Populart Füzetek) kimondottan a NAT alapján állította össze. Egyelőre a már
nem  jogvédett  anyagokat  kapja meg a MEK, további művek nyilvános
elektronikus kiadása esetleg komolyabb állami (pénzügyi, jogi) támogatást
igényelne. Éppen az MKM középiskolai Internet projektjének a tükrében lenne
hasznos,  ha a művelődési kormányzat komolyabban venné a MEK eddigi
törekvéseit, eredményeit.

  Itt kell kiemelnünk egy fiatal barátunk, Werner Zsolt segítségét, aki
hihetetlen energiával és sebességgel képes szkennelni teljes könyveket a MEK
számára.  Jelenleg  van  folyamatban  hogy  segítségét  hatékonyabban
kihasználjuk, a NAT és a közoktatás igényeihez igazítva egy rögzítési listát
hozzunk létre az Interpopulart kiadó kínálatával összehangolva.

  Andrassew Iván (író, publiciszta) aktív szervezőmunkájának köszönhetően
mind nagyobb számban található meg a MEK elektronikus polcain a mai magyar
kortárs irodalom is. Rendszeres kapcsolat látszik kiépülni a Széphalom kiadó
felé is, ahonnan már jónéhány mai regényt, verseskötetet kaptunk. Az
Írószövetségben való szervezésnek köszönhetően az írók, költők közvetlenül
is elkezdték eljuttatni műveiket a MEK-ben való archiválás céljából.

  Külön  érdekesség, hogy aktív segítőnk, Tőkei Ferenc akadémikusnak
köszönhetően egyre több orientalisztikai művel gazdagodik a MEK állománya.

  Újabb  kapcsolataink  révén  a MEK nemcsak új művekkel, de újabb
dokumentumtípusokkal is bővült.

  Dr. Szijj Jolán, a Hadtudományi Levéltár főlevéltárosának köszönhetően
néhány  szép,  régi levéltári anyag jelent meg a MEK polcain, képi
formátumban.

  Réti  Györgytől,  a  SCORIA  Studiótól kaptuk az első kottákat a
közelmúltban.

  Ezzel a néhány anyaggal a MEK talán ösztönzőleg hathat más, nem
könyvjellegű dokumentumok elektronikus archiválására is.


            Technikai kérdések, formátumok

  A  MEK  egyik  célkitűzése volt, hogy kisérleti terepe legyen az
elektronikus dokumentumok kezelésének, archiválásának is. 'Elektronikus
közkönyvtárként'  a  fő alapelvek közé tartozik, hogy a szolgáltatás
terítésmentes legyen és minél szélesebb körbe használhassák, olvashassák az
itt tárolt anyagokat. Ez utóbbiból következik az az igény, hogy csak olyan
formában rögzítsük az dokumentumokat, amelyek minden átlagos számítógép
felhasználó számára kezelhetők. (Lásd a MEK Ajánlásban az elfogadott és
támogatott formátumokat).

  A közelmúltban a különböző kiadóktól érkező anyagok esetén kellett a MEK
fejlesztőinek  megközdeniük  olyan  problémákkal,  hogy  hogyan tegyék
általánosan  olvashatóvá,  konvertálják más formátumokba a Venturában,
PageMakerben, WordPerfect 6.0-ban érkező könyveket vagy a CorelDraw és egyéb
speciális formátumú kottákat.


               Public Relations

  Végezetül örömmel említhetjük meg, hogy szépen szaporodnak a MEK-ről
szóló hírek a nyomtatott és az elektronikus sajtóban is. Csak a közelmúltban
cikkek jelentek meg a MEK-ről a Világgazdaságban, a Magyar Nemzetben, a
Vasárnapi Hírekben, az Élet és Tudományban. Külön kétrészes rádióműsorban
(Irodalmi Figyelő) volt szó az elektronikus könyvtárról és az elektronikus
kiadásról.

  Továbbá  a MEK gyarapodási listáján a hálózaton kívül már néhány
nyomtatott folyóirat is elkezdte rendszeresen közölni.

  Végül de nem utolsósorban ezt az alkalmat is szeretném megragadni, hogy
felhívjam a figyelmet Drótos László kiemelkedő munkájára, aki nélkül a MEK
ma nem lenne az ami, aki a MEK 'szürke eminenciásaként' talán a legtöbbet
teszi ezért a rendkívüli vállalkozásért.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.