Dimenzió #11

eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia)

                Paless Gyula
              ELTE, genetikai tanszék

              AZ ASSZONY MEG A KLÓN

         (In: Élet és Tudomány 1997/47, 1489. o.)

  Megtiltható-e  az  ember  klónozása? Igen, de a tiltás nem fogja
megakadályozni  azt,  a  kísérleteket  legföljebb titkos, állami vagy
magánlaboratóriumokban fogják folytatni, a társadalom ellenőrzése alól
teljesen kivonva.

  Végezzünk el egy gondolatkísérletet, és vizsgáljuk meg, kinek mi haszna
lehetne abból, ha őt vagy valaki mást klónoznának! (A technikai részletektől
tekintsünk el, hiszen még sok mindent nem ismerünk eléggé jól ahhoz, hogy a
közeljövő programja lehetne az ember klónozása.)

  A képzeletbeli személy 40 éves, csinos, vörösre festett, de egyébként
barna hajú, barna szemű asszony, két gyermekkel megáldva titkárnőként
dolgozik,  és 35 éves korában tanulta meg a számítógépet használni.
Gyermekkorában  hegedülni  tanult,  és most kedvtelésből egy félprofi
zenekarban játszik szombat délutánonként.

  A sikeres klónozás eredményeként megszületik a "Klón". Hasonlítsuk össze
ennek  az  újszülöttnek  a  tulajdonságait az Asszony újszülött kori
tulajdonságaival! Első ránézésre igen nagyfokú hasonlóságot látunk közöttük,
de ha figyelembe vesszük, hogy egy egészséges újszülött is közelítőleg 300
milliárd sejtből áll, akkor biztosak lehetünk benne, hogy genetikailag már
nagyon nagy lehet az eltérés köztük mind geno-, mind fenotípusosan. Ez azt
jelenti, hogy az újszülött szervezete a zigóta kialakulását (létrehozását)
követően 38 mitótikus ciklus révén fejlődik ki. (A valóságban lesznek olyan
sejtek, amelyek több, és lesznek olyanok, amelyek kevesebb osztódás után
alakulnak ki. Ez az eltérés a két újszülött genetikai tulajdonságait
tekintve nem zavaró, a számolást azonban leegyszerűsíti, ha úgy vesszük,
hogy minden sejt 38 osztódást követően jött létre.) Tapasztalati tény, hogy
egy-egy mitótikus osztódás ugyan nagyon pontosan, mégsem tökéletesen másolja
le  a  DNS-molekulát! Minden osztódáskor 3-8 másolási hiba (mutáció)
keletkezik!  Ebből már könnyen kiszámítható, hogy az újszülött testi
sejtjeiben a zigótához képest 120-300 eltérés van! Ráadásul minden sejtben
máshol vannak ezek a mutációk, tehát a változatok száma sokkal nagyobb, mint
a mutációk száma.

  Lássuk, hogyan alakulhatna az Asszony és a Klón élete a születésük után.
Már a születéskor lehetnek fontos különbségek. Például a születési súlyuk
eltérhet egymástól, hiszen kettejük szülőanyja nem ugyanaz a személy. A
születési súly pedig kihat a felnőttkori testméretre. Alapvetően fontos
különbség az is, hogy kettejük nevelői más-más személyek a maguk egyéni
lelki sajátosságaikkal, tudásukkal, gyakorlottságukkal. A Klón sok mindenben
mást  fog  tanulni, mint az Asszony! Például: a Klónnak természetes
játékszere, majd munkaeszköze lesz a számítógép és az internet...
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.