Dimenzió #10

Álmodozók - Irodalmi antológia

(irodalom)

                  ''REMÉNY

  Egy torta és pár gyertya mellett üldögéltem, miközben sötét szobámból a
kinti világot néztem.

  Figyeltem a madarakat, lestem a fákat, vágyódva sóvárogtam a virágokért,
de pillantásom mindig visszatért az ajtóra. Arra az ajtóra melyen Te be- és
kiléptél, de az ajtó csukva maradt, nem jött be rajta senki sem... Életemben
talán három gyertyát is elégettem, de hiába. az ajtó nem nyílott meg, s én
ülve maradtam. Mindig ültem, és az emlékeimre gondoltam, nem éreztem
testemet, elfásultam. Sokat sírtam, féltem, hogy ülve öregszem meg, s a
halálon túl is ülve bomlok szét, és senki sem fog emlékezni rám; nevemet nem
hordja majd soha senki sem. SENKI EZEN A VILÁGON!

  Míg a gyertyák égtek, merőn bámultam sárgás lángjukon át, a semmibe, ami
akkor az otthonom volt; az ÉLETEM.

  Meghalni szerettem volna, de arra sem volt erőm, hogy felálljak. Nyögve
megpróbáltam, de visszazuhantam minduntalan. Néha ott termett valaki - de
nem az ajtón jött be, azt tudom, mert az ajtót mindig figyeltem. Az ajtó
csukva maradt. A kilincset már a por is belepte, de én mindig fényesnek
láttam. Nem vettem észre a pókot sem az ajtófélfa sarkában. Az ajtót MINDIG
ragyogónak láttam. - Segíteni akartak, de utolsó erőmmel eltoltam őket, és
inkább ülve maradtam. Úgy éreztem a lábaim nem engedelmeskednek agyamnak.
Azt gondoltam végem van. Kétségbeesve, sziszegve, fogaimat összeszorítva, a
könnyektől félig vakon, de az ajtót figyelve újra megfeszültem. Újra és
újra. Tudtam fel kell állnom, nincs időm tovább ülni. Próbálkoztam, majd
ismét. Erőlködtem az izzadtságtól csapzottan, de nem ment. Nem és nem.
Visszaestem megint, mint mindig.

  A fáradtságtól, mely a testemet gyötörte, lihegve zokogtam. Az agyam
égett. A fejem hátrahanyatlott és sötét lett. A kíntól fuldokolva bár, de a
fejem az ajtó irányába fordítottam. A pók nevetve futkározott hálójában,
mert az ajtó MÉG MINDIG csukva volt...

  Már nem sírtam, beletörődtem sorsomba; alig néztem már az ajtót, mert
mikor arra néztem, két érzés futott át rajtam, a boldogság és a keserűség...

  Egyszer mikor éppen az ajtó felé figyeltem, hirtelen megdobbant a szívem.
Először azt hittem, hogy csak képzelődöm, de nem - a kilincs megrezdült, s a
por lehullott róla. Testemet hirtelen hatalmas erő töltötte el. Megpróbáltam
felállni, de valami még mindig visszahúzott. Az ajtó kilincse lenyomódott.
Szívem ekkor már őrjöngve döngette a mellkasomat, mintha ki akart volna
szakadni, hogy az ajtóhoz száguldjon, s kitörjön rajta. Testemben minden
izom megrándult, a levegővételről is megfeledkezve, félig oldalra fordított
fejjel mereven hallgatóztam - mint a tyúkok az udvaron, mikor dermedten
figyelik a közeledő lény lépteinek neszét - és akkor az ajtó nyikorogva
lassan - félelmetesen lassan, szinte évek alatt - feltárult, s abban a
pillanatban olyan hatalmas fényár és melegség tódult be a szoba téglalap
alakú nyílásán, hogy kezeim önkéntelenül arcom elé kapva, de még így is
hunyorogva néztem az ajtót, amely immár NYITVA volt.

  Amit más ajtónyikorgásnak hallott, az nekem a legkedvesebb muzsikaszó
volt, melyet füleim valaha is hallottak. Félig vakon, kárörvendve néztem,
ahogy az imént még gúnyolódó mérges pók, eszét vesztve próbált lángoló
hálójából menekülni, hasztalan. A tűz elemésztette minden mérgével és
bűnével együtt. A falak is lángra kaptak s szinte füst nélkül hamvadtak el,
tökéletesen égve. Már a padló is lángra gyúlt. Ropogva zuhantak, dőltek a
sistergő padlóra a lángoló mennyezetgerendák, s már az ülőkém lábaira is
felkúszott a tűz. A lelkem ujjongott, de felálni még mindig nem tudtam.
Elkábultam és álmodtam:

  Sok tortát és gyertyát láttam, gyerekeket virágokkal, az asztalon két
felnőtt személy részére terítéket ...

  Éreztem, hogy felébredtem, de a szemeimet nem mertem kinyitni. Erőt
vettem magamon, s szemeim lassan kinyíltak.

  Téged láttalak, egy zöld, virágos réten voltunk, és én még mindig a
székemben ültem. Te előttem álltál. Kinyújtottam kezem feléd, hogy segíts
felállnom, de Te vidáman, kacérkodva nemet intettél és elszaladtál...

  Miután elkaptalak, s ölelkezve hemperegtünk a bársonyos lágy harmattól
finom illatú füvön, mégegyszer lopva visszanéztem, de ameddig a szemem
ellátott, csak a rét és a rét felett repkedő énekes madarakat láttam. A szék
mintha ott sem lett volna, eltűnt. Azóta sok széken ültem már, de egy sem
volt az a szék, mert ha éppen kedvem szottyant, MINDIG AZONNAL FEL TUDTAM
ÁLLNI!


                  Alex
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.